Află!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Află! » Care este cadrul legal?

Care este cadrul legal?

Cunoaşterea cadrului legal, a reglementărilor care vizează dezvoltarea antreprenoriatului în general şi a sectorului IMM în particular, este o condiţie de bază pentru a te putea orienta corect în lumea afacerilor. Legile şi actele normative specifice domeniului, stipulează:

 • condiţiile de practicare a activităţii de întreprinzător;
 • formele organizatorico-juridice posibile;
 • procedurile şi taxele de înregistrare a firmei;
 • genurile de activitate supuse licenţierii;
 • procedurile de obţinere a autorizaţiilor;
 • drepturile şi obligaţiile antreprenorilor;
 • limitele de responsabilitate;
 • modul de promovare şi comercializare  produselor şi serviciilor;
 • regulile de contabilizare a resurselor;
 • îndatoririle şi facilităţile fiscale;
 • rolul organelor de stat  în sprijinirea şi protecţia antreprenorilor;
 • posibilitatea de grupare a întreprinzătorilor în asociaţii de business.

Articolul 1 din Legea Republicii Moldova «Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi» nr. 845 din 03.01.1992 defineşte noţiunea de antreprenoriat ca fiind: „activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri”. Iar conform art 2 alin. 1, antreprenor poate fi: „orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative; orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare; un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv; orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legislaţia.

Legea cu privire la susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii” nr. 206 din 07.07.2006, atribuie sectorului IMM următoarele categorii de întreprinderi: micro, mici şi medii. Această clasificare a fost făcută în baza a trei indicatori: numărul de persoane încadrate, volumul anual al vânzărilor, valoarea de bilanţ a activelor.

Categoria Număr de persoane Volumul anual al vânzărilor (mln. Lei) Valoarea de bilanţ a activelor (mln. Lei)

Microîntreprinderi

Până la 9

Până la 3

Până la 3

Întreprinderi mici

Până la 49

Până la 25

Până la 25

Întreprinderi medii

Până la 249

Până la 50

Până la 50

Orice persoană fizică sau juridică poate opta pentru una din formele de întreprinderi menţionate, fondând-o pe baza capitalului propriu. Dar, atenţie! Nu se încadrează în categoriile de mai sus şi nu dispun de facilităţi:

a) agenţii economici, care ocupă o poziţie dominantă pe piaţă;
b) agenţii economici care au fondatori ce nu fac parte din sectorul IMM şi deţin o pondere mai mare de 35% din fondul statutar;
c) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
d) fondurile de investiţii;
e) agenţii economici care importă mărfuri cu accize;
f) băncile, organizaţiile micro-financiare, asociaţiile de creditare şi economii, alte întreprinderi financiare;
g) casele de schimb valutar şi lombardurile;
h) întreprinderile care activează în ramura jocurilor de noroc.

Aceeaşi lege din 07.07.2006 prevede că agenţii economici IMM pot să beneficieze de facilităţi sau scutiri la achitarea impozitelor sau altor plăţi obligatorii. De asemenea, că au dreptul de a participa la programe de susţinere a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, dreptul de acces la sistemul simplificat al evidenţei contabile. Totodată, legea permite administraţiei publice centrale şi locale să elaboreze şi să implementeze programe de suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 521, în 2006, a fost aprobată „Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008”. Aceasta prevede o serie de măsuri pentru dezvoltării IMM-urilor, ca, de exemplu:

 • perfecţionarea infrastructurii instituţionale;
 • perfecţionarea cadrului juridic;
 • facilitarea accesului la surse de finanţare;
 • dezvoltarea culturii de afaceri;
 • ridicarea nivelului calitativ al serviciilor de consultanţă în afaceri;
 • promovarea dialogului public-privat.

Reglementări de bază privind  dezvoltarea sectorului IMM şi desfăşurarea activitaţii de întreprinzător în Republica Moldova.

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s