Află!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Află! » Cum să ţii evidenţa contabilă?

Cum să ţii evidenţa contabilă?

Ce reprezintă evidenţa contabilă?

Ea reflectă operaţiunile de ordin economico-financiar ce au loc într-o întreprindere, pe parcursul unei perioade de timp determinate (o lună/  un trimestru/ un an), operaţiuni care sunt consemnate într-o anumită ordine şi conform unor reguli bine determinate, stipulate de legislaţia în vigoare. Fiecare tip de afacere trebuie pus în concordanţă cu tipul de evidenţă contabilă corespunzător.

Cadrul legislativ

Principalul document care reglementează activitatea contabilă este Legea contabilităţii, Nr. 113
din  27.04.2007, în vigoare de la  01.01.2008. Deşi contabilitatea se raportează la parametrii cantitativi ai activităţii de business, în articolul 6, alineatele 1 şi 2 se fac unele referiri şi la aspectele calitative ale acesteia.

Principii de bază şi caracteristici calitative

(1) Contabilitatea se ţine conform următoarelor principii de bază:

    a) continuitatea activităţii;
    b) contabilitatea de angajamente;
    c) permanenţa metodelor;
    d) separarea patrimoniului şi datoriilor;
    e) necompensarea;
    f)  consecvenţa prezentării.

(2) Informaţia din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:

    a) inteligibilitatea;
    b) relevanţa;
    c) credibilitatea;
    d) comparabilitatea.

Cu privire la obligativitatea ţinerii contabilităţii, în art. 7, legea prevede:

(1) Standardele de contabilitate constituie baza ţinerii contabilităţii şi raportării financiare de către entităţi şi sunt parte componentă a cadrului juridic al Republicii Moldova. Pentru entitate, standardele de contabilitate sunt obligatorii şi acestea se selectează în conformitate cu art.4.

(2) Entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative.

Ce sunt standardele naţionale de contabilitate (SNC)?

Sunt standarde şi interpretări bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară.

Conform art. 8, alineatele 1 şi 2, contabilitatea  se  ţine în limba de stat şi în monedă naţională, iar  contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ţine atât în monedă naţională, cât şi în valută străină, potrivit standardelor de contabilitate.

Cui revine răspunderea pentru ţinerea evidenţei contabile?

În funcţie de forma juridică a întreprinderii, aceasta se repartizează după cum urmează:

Tipuri de întreprinderi / întreprinzători Factorul de răspundere
a. Întreprinzători individuali • Proprietarului
b. Întreprinderea ai cărei proprietari au răspundere nelimitată • Partenerilor
c. Întreprinderea cu răspundere limitată • Conducerii (organului executiv)
d. În entităţile neprevăzute la lit. a), c). • Conducătorului entităţii

Ce sunt etaloanele de evidenţă?

Sunt unităţi de măsură-standard care exprimă cifric, cantitativ şi  valoric mijloacele economice, sursele de formare a acestora şi procesele economice.

Tipul de etalon Ce exprimă Unitatea de măsură
Etalon natural Mijloacele economice (activele) Metri, kilograme, litri, bucăţi etc.
Etalon-muncă Cantitatea de muncă cheltuită pentru producere / prestare Minute, ore-muncă, zile-muncă
Etalon bănesc Patrimoniul în formă bănească Lei moldoveneşti, euro, dolari etc.

Moduri de ţinere a evidenţei contabile

Întreprinderile cu răspundere limitată şi cele cu răspundere nelimitată care fac parte din sectorul IMM organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil, în următoarele moduri:

a) în partidă simplă, fără prezentarea rapoartelor financiare dacă  nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă:

    - totalul veniturilor din vânzări - cel mult 3 milioane de lei;
    - valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung - cel mult 1 milion de lei;
    - numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult  9 persoane.

În acest caz, întreprinzătorul îşi poate elabora propria politică de contabilitate, utilizând formularele recomandate de SNC, întocmind rapoarte financiare în volumul şi conform formularelor prevăzute de legislaţie.
    
b) simplificat în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare condensate (simplificate) dacă nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă:

    - totalul veniturilor din vânzări - cel mult 15 milioane de lei;
    - totalul  bilanţului contabil - cel mult 6 milioane de lei;
    - numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - cel mult 49 de persoane;
 
c) complet în partidă dublă, cu prezentarea rapoartelor financiare complete.

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.08.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s