Reorganizează!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Dezvoltă! » Fii competitiv! Fii loial faţă de concurenţi!

Fii competitiv, fii loial faţă de concurenţi!

Având drept premisă apropierile şi diferenţele dintre competitivitate şi concurenţă, pentru a face faţă provocărilor pieţei şi a avea o poziţionare bună, trebuie să iei în cosiderare următorii

Idicatori de competitivitate

 • Mărimea pieţei
 • Creşterea pieţei
 • Sezonalitatea şi fluctuaţiile pieţei
 • Condiţiile de competitivitate
 • Restricţiile de piaţă
 • Stabilitatea politică şi economică
 • Divizarea pieţei
 • Capacitatea şi abilităţile de marketing
 • Corespunderea produsului
 • Marjele de contribuţie
 • Imaginea
 • Poziţia tehnologică
 • Calitatea produsului
 • Suportul de piaţă
 • Calitatea distribuitorilor

Ce înseamnă a fi loial faţă de concurenţi?

A te înscrie, prin tot ce faci, în normele juridico-etice prevăzute de legislaţia în vigoare, adică, a nu face apel la diverse practici necinstite, pasibile de sancţiuni.

Acte legislative şi normative care reglementează mediul concurenţial în Republica Moldova

Forme de concurenţă neloială

 • Practicarea dumpingului  - introducerea unui produs pe piaţă la un preţ inferior valorii sale normale, dacă preţul de export al acestui produs, în momentul exportului dintr-o ţară în alta, este inferior preţului comparabil, practicat în cadrul operaţiunilor comerciale normale - pentru un produs similar destinat consumului pe piaţa internă a ţării exportatoare.

 • Crearea intenţionată a confuziilor de marcă în scopul obţinerii de avantaje. Spre exemplu: la începuturile tranziţiei, consumatorii moldoveni au fost deseori induşi în eroare de firmele care distribuiau ciocolata turcească “Nuss”. Aceasta avea o denumire asemănătoare cu produsul “Nuts” al celebrei firme “Nestle” şi un ambalaj aproape identic. Altfel spus, este vorba de aşa numita “concurenţă parazitară”.

 • Acţiuni denigratoare la adresa concurenţilor - cu ajutorul mass-media, deseori se pun în  circulaţie informaţii inexacte despre activitatea concurenţilor. Efectul este imediat,iar eforturile depuse în timp pentru anularea lui sunt mari şi cositisitoare

 • Încălcarea legilor cu privire la comerţ şi producţia de mărfuri, la îndatoririle fiscale. Acest fapt dă posibilitatea de practicare a unor preţuri de piaţă mai joase,  caurmare a costurilor de producţie reduse şi fraudelor fiscale.

Autoritatea prin intermediul căreia se promovează politica de stat în domeniul protecţiei concurenţei este Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, funcţiile acestei instituţii sunt următoarele:

a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste;

b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare;

c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;

d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor care contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere;

i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite Agenţiei;
  
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;

m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state.

Coordonate de contact: MD-2001, mun. Chişinău, Str. Ştefan cel Mare 73, tel. (373-22) 273743

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s