Lichidează!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Închide afacerea! » Lichidarea intreprinderilor

Lichidarea intreprinderilor

Ce măsuri urmează a fi iniţial întreprinse pentru lichidarea întreprinderii?

Pentru începerea procedurii de lichidare, întreprinderea ori instanţa de judecată este obligată să înştiinţeze în scris oficiul teritorial al Camerei în termen de 3 zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a demarării procedurii de lichidare. Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de lichidare la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele documente:

 • decizia de lichidare, emisă de fondator sau instanţa de judecată;
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii (în original) pentru înscrierea în el a menţiunii „în proces de lichidare”.

Consultaţia necesară referitor la procedura ulterioară de lichidare a întreprinderii poate fi primită la oficiile teritoriale ale Camerei. Consemnarea începerii procedurii de reorganizare se efectuează gratuit.

Ce documente se prezintă şi care este taxa pentru radierea întreprinderii?

Pentru radierea întreprinderii din Registrul de stat se prezintă următoarele acte:

  a) cerere cu privire la radiere;
  b) documentele de constituire şi certificatul de înregistrare ale întreprinderii sau organizaţiei (în original);
  c) extrasul din Registrul de stat, confirmînd faptul că întreprinderea sau organizaţia în proces de lichidare nu este fondator al unei alte întreprinderi sau organizaţiei şi nu are filiale şi reprezentanţe;
  d) actul de confirmare a achitării integrale cu bugetul de stat, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial;
  e) actul de confirmare a închiderii contului (conturilor) bancar, eliberat de banca (băncile) deserventă;
  f) actul de predare spre nimicire a ştampilelor întreprinderii sau organizaţiei, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază aceasta îşi are sediul;
  g) copia de pe avizul de lichidare a întreprinderii sau organizaţiei, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
  h) documentul, eliberat de Arhiva de Stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului.
  i) bilanţul de lichidare şi planul repartizării activelor.

Pentru radierea întreprinderii din Registrul de stat nu se achită nici o taxă.

Biblioteca Antreprenorului

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s