Acasă » Incubatoare de afaceri

Principala problemă a multor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) nu este ideea, serviciul sau produsul pe care acestea le ofera şi nici clienţii, ci spaţiul. Preţurile ridicate ale spaţiilor de producţie şi de birouri sunt uneori determinante pentru supravieţuirea unei mici afaceri.

Un Incubator de Afaceri reprezintă un spaţiu limitat în care sunt concentrate întreprinderi recent create, oferindu-li-se o combinaţie de facilităţi, idei antreprenoriale şi administrative, suport managerial care, în ansamblu, susţin  companiile în fazele critice ale dezvoltării.

 
Obiectivele unui Incubator de Afaceri se generalizează în:

•         Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;

•         Promovarea culturii antreprenoriale şi imbunătăţirea performanţelor manageriale;

•         Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, intărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei somajului în zonele ţintă;

•         Consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurentiale si competiţiei internaţionale.

 
Un Incubator de afaceri poate oferi un spectru de facilităţi, cum ar fi:

•         Servicii administrative, de secretariat, de informare şi documentare;

•         Cooperarea între investitori în cadrul incubatorului;

•         Spaţiul incubatorului, inclusiv spaţiile pentru întalniri, expoziţii, instruiri, care este pus la dispoziţia IMM-urilor, în condiţii de calitate şi preţuri convenabile;

•         Utilităţi pentru spaţiile de lucru (energie termică, electrică, apă, gaz), cât şi servicii de telecomunicaţii(telefon, fax, e-mail, internet).

 
Pe teritoriul Republicii Moldova activează următoarele Incubatoare de Afaceri:

  • IA „Casa Antreprenoriatului"(Ungheni) oferă 32 spaţii mobilate corespunzător pentru oficii cu scopul de a ajuta potenţialii sau actualii antreprenori locali să-şi iniţieze sau dezvolta afacerea. În prezent 90% din spaţiile disponibile sunt valorificate.
  • IA „ELIRI-INC"(Chişinău)
  • IA ASEM (Chişinău)
  • IA „Impuls" (Bălţi)
  • IA Soroca, este primul incubator cu profil mixt creat în Republica Moldova, care pune la dispoziţie micilor antreprenori spaţii de producere şi spaţii pentru birouri. În prezent, 17 companii sunt incubate, dintre care 50% reprezintă start- upuri.

 

Pe lângă incubatoarele de afaceri, pe teritoriul Republicii Moldova îşi desfăşoară activitatea 3 Parcuri şrtiinţifico-tehnologice şi un incubator de inovare:

• Parcul şriinţifico-tehnologic „Academica" cu specializare universală, 27 de rezidenţi;
Adresa: str. Mioriţa 5, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 88 25 60
Fax: +373 22 88 25 60

• Parcul ştiinţifico-tehnologic „Inagro" specializat în agricultură intensivă şi ecologică, 8 rezidenţi;
Adresa: str. Dacia 58, Chişinău, Republica Moldova
Telefon:+373(22)93-06-50
Fax: +373 (22) 66-42-79
Pagina web: www.inagro.md
E-mail: inagro@mail.ru

• Parcul ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh" specializat în microelectronică şi nanotehnologii;
Adresa: str. Mioriţa 5, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 88 25 60
Fax: +373 22 88 25 60

• Incubatorul de inovare „Inovatorul" cu specializare universală, 4 rezidenţi.
Adresa: str. Mioriţa 5, Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 88 25 60
Fax: +373 22 88 25 60

 
Vizitatori: 32506
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1286

__autoload() calls:


dbLog (40 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 2 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='business_incubators') AND (nl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='business_incubators')
-- 0 ms; returned ('249')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='business_incubators') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-08-17 05:33:45') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 0 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='business_incubators') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='32507' WHERE id=249
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=249) ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 4 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=252)
-- 0 ms; returned ('252', '249', 'casa_antreprenorului')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=249)
-- 0 ms; returned ('249', '0', 'business_incubators')

#34 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=253)
-- 0 ms; returned ('253', '249', 'incubator_asem')

#35 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=249)
-- 5 ms; returned ('249', '0', 'business_incubators')

#36 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=254)
-- 1 ms; returned ('254', '249', 'incubator_impuls')

#37 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=249)
-- 0 ms; returned ('249', '0', 'business_incubators')

#38 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=255)
-- 0 ms; returned ('255', '249', 'incubator_soroca')

#39 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=249)
-- 0 ms; returned ('249', '0', 'business_incubators')

#40 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=249) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned ('249', '0', 'business_incubators', 'Incubatoare de afaceri')


Cache Status: (0 operations)