Află!

Cu cine te poţi consulta?

Oricât de competent şi bine informat ai fi, întotdeauna apar situaţii de blocaj sau nesiguranţă. Şi atunci, trebuie să te consulţi cu specialişti care au o experienţă vastă şi o reputaţie bună. Aceste persoane, numite consultanţi, te pot ghida cu privire la modalităţile posibile de acţiune pentru a-ţi asigura eficacitatea activităţii. Consultanţa îţi lărgeşte cadrul de referinţă, te ajută să evaluezi situaţia obiectiv şi să descoperi mai multe oportunităţi. E ca şi cum o lupă te ajută să vezi mai bine acele detalii care îţi scapă dacă te uiţi doar cu ochiul liber.

În Republica Moldova există un spectru larg de instituţii care fac consultanţă de business, în diverse domenii, începând de la apariţia ideii şi până la lichidarea afacerii. Iată câteva din cele mai frecvent prestate servicii de acest gen, în mediul autohton:

Domenii Direcţii de consultanţă

Management

 • Ghidarea primilor paşi (de la alegerea celei mai potrivite idei, până la organizarea întreprinderii)
 • Elaborarea strategiilor manageriale şi a business planului
 • Identificarea de oportunităţi pentru alianţe comerciale profitabile
 • Selectarea şi administrarea personalului
 • Dezvoltarea afacerii
 • Managementul calităţii

       etc.

 

Marketing şi comunicare

 • Cercetarea pieţei şi a comportamentului consumatorului
 • Segmentarea pieţei
 • Elaborarea unui mix de marketing eficient
 • - Politici de produs
 • - Politici de preţ
 • - Politici de promovare
 • - Politici de distribuţie
 • Comunicarea integrată de marketing
 • Audit de marketing
 • Elaborarea strategiilor şi tacticilor de negociere

       etc.

Consultanţă financiar-contabilă

 • Obţinerea de finanţări
 • Planificarea şi analiza financiară
 • Asistenţă contabilă
 • Consultanţă fiscală
 • Audit

       etc.

Consultanţă juridică

 • Alegerea formei juridice
 • Perfectarea documentelor de înregistrare, de obţinere a licenţelor şi autorizaţiilor
 • Întocmirea contractelor
 • Fuziuni şi achiziţii
 • Mediere
 • Asistenţă în instanţa de judecată
 • etc.

Tehnologii informaţionale

 • Computerizarea întreprinderii (de la stabilirea parametrilor tehnici şi alegerea soft-urilor, până la punerea calculatoarelor în reţea)
 • Indicaţii de utilizare
 • Elaborarea web-site-ului
 • Securizarea informaţiei

       etc.

Produsul consultanţei este raportul întocmit de către consultant, care conţine identificarea şi analiza problemei plus un set de propuneri ce trebuie urmate, inclusiv, un plan de acţiuni bine eşalonate în timp. Reţine! Consultantul doar recomandă, el nu este responsabil de deciziile ulterioare pe care le iei tu!

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>
 
Vizitatori: 81362
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1579

__autoload() calls:


dbLog (81 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='guide_of_the_entrepreneur') AND (nl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='afla')
-- 1 ms; returned ('51')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='afla') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 1 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-08-24 11:01:05') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 1 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='afla') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='81363' WHERE id=51
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=51) ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 16 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=64)
-- 0 ms; returned ('64', '51', 'cu_cine_te_poti_consulta')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#34 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#35 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=65)
-- 0 ms; returned ('65', '51', 'care_este_cadrul_legal')

#36 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#37 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#38 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=66)
-- 0 ms; returned ('66', '51', 'ce_forma_juridica_te_avantajeaza')

#39 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#40 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#41 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=67)
-- 0 ms; returned ('67', '51', 'unde_sa_ti_inregistrezi_afacerea')

#42 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#43 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#44 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=68)
-- 0 ms; returned ('68', '51', 'cum_sa_finantezi_afacerea__de_unde_sa_iei_bani')

#45 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#46 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#47 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=69)
-- 0 ms; returned ('69', '51', 'cum_poti_obtine_granturi_si_asistenta_tehnica')

#48 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#49 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#50 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=70)
-- 0 ms; returned ('70', '51', 'ce_impozite_si_taxe_trebuie_sa_platesti')

#51 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#52 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#53 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=71)
-- 0 ms; returned ('71', '51', 'cum_sa_obtii_licente_si_autorizatii')

#54 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#55 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#56 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=72)
-- 0 ms; returned ('72', '51', 'cum_sa_tii_evidenta_contabila')

#57 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#58 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#59 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=73)
-- 0 ms; returned ('73', '51', 'ce_vrea_consumatorul_si_ce_permite_piata')

#60 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#61 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#62 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=74)
-- 0 ms; returned ('74', '51', 'de_ce_trebuie_sa_protejezi_consumatorul')

#63 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#64 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#65 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=75)
-- 0 ms; returned ('75', '51', 'de_ce_e_bine_sa_inregistrezi_marca')

#66 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#67 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#68 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=76)
-- 0 ms; returned ('76', '51', 'cum_sa_elaborezi_un_mix_de_marketing_eficient')

#69 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#70 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#71 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=77)
-- 0 ms; returned ('77', '51', 'cum_sa_recrutezi_si_sa_selectezi_personalul')

#72 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#73 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#74 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=78)
-- 0 ms; returned ('78', '51', 'care_sunt_responsabilitatile_fata_de_angajati')

#75 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#76 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#77 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=79)
-- 0 ms; returned ('79', '51', 'cum_sa_comunici')

#78 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=51)
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla')

#79 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#80 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=51) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('51', '1', 'afla', 'Află!')

#81 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=1) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur', 'Ghidul antreprenorului')


Cache Status: (0 operations)