Află!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Află! » Cum să obţii licenţe şi autorizaţii?

Cum sa obtii licente si autorizatii?

Majoritatea activităţilor antreprenoriale se desfăşoară în baza licenţelor şi autorizaţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Licenţa este un act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.

Licenţierea se efectuază de către Camera de licenţiere a Republicii Moldova, în baza Legii privind licenţierea unor genuri de activitate Nr.451-XV din 30.07.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-109/836 din 06.09.2001

Documentele necesare pentru obţinerea licenţei(art. 10)

Pentru obţinerea licenţei, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana autorizată de acesta sau persoana fizică nemijlocit depune la autoritatea de licenţiere o cerere de un model stabilit, care conţine:

a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul, codul fiscal al întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi codul fiscal al persoanei fizice;

b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţa;
 
c) locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate a întreprinderii sau organizaţiei, la care se va efectua activitatea în baza licenţei;

d) confirmarea de către solicitantul de licenţă a abilităţilor sale de a desfăşura pe răspunderea sa un anumit gen de activitate şi a veridicităţii documentelor prezentate.

La cererea de eliberare a licenţei se anexează:

a) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice;

 b) documentele suplimentare în conformitate cu lista prevăzută la art.7 alin.(2) pct.c). Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare. Documentele pot fi însoţite şi de copii pe suport electronic.

Cererea pentru eliberarea licenţei şi documentele anexate la ea se primesc conform borderoului a cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data primirii documentelor autentificată prin semnătura persoanei responsabile.

Cererea pentru eliberarea licenţei nu se acceptă, în cazul în care:

a) aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuţiile respective;
b) documentele sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.

Despre neacceptarea cererii de eliberare a licenţei solicitantul de licenţă este informat în scris, indicîndu-se temeiurile şi respectîndu-se termenele prevăzute pentru eliberarea licenţelor. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii de eliberare a licenţei, solicitantul de licenţă poate prezenta o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.

Autorizaţia – este un act de autoritate al administraţiei publice locale prin care se obţine dreptul de a desfăşura o anumită activitate, în baza unor documentaţii specifice pentru fiecare gen de solicitare în parte.

Activitatea de autorizare se desfăşoară în baza unor Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, care cuprind regulamente de autorizare, desemnând, totodată, şi  organele împuternicite  cu efectuarea acesteia.

Documente necesare pentru obţinerea unor autorizaţii

Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a construcţiilor
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de atribuire a adresei postale
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru elaborarea documentaţiei de proiect
Lista actelor pentru darea în arendă / locaţiune a terenului aferent
Lista actelor pentru prelungirea termenului de dare în arendă a a terenului aferent
Lista actelor pentru privatizarea terenului aferent
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi amplasare a publicităţii exterioare
Lista actelor pentru obţinerea certificatului de urbanism privind amplasarea dispozitivului de publicitate pe perete sau acoperiş
Lista actelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi amplasare a inscripţiilor şi imaginilor exterioare

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 24.08.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s