Dezvoltă!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Dezvoltă!

Măreşte capacitatea întreprinderii

A mări capacitatea întreprinderii nu înseamnă numai a-i creşte volumul  de producţie, ori a vinde mai mult. Această expresie vizează diverse arii de activitate şi rămâne la latitudinea  fiecărui antreprenor să  hotărască ce direcţie alege. Poate fi vorba şi despre capacitatea de a învăţa, de a a fi capabil, la un moment dat, să  te adaptezi mai uşor şi mai rapid la o nouă conjunctură, spre exemplu. (Mai ales dacă începutul în business a fost făcut pe baza unei reprofilări de domeniu şi a-i devenit antreprenor mai mult „de nevoie”, decât „de voie”). Important e să simţi este momentul de a declanşa un asemenea demers şi dacă ai resursele financiare necesare pentru a face acest pas. Întreabă-te: „Chiar este necesar să investesc în aşa ceva acum? Oare nu trebuie să mai aştept puţin, pentru a-mi întări poziţia pe piaţă?” Dacă eşti convins însă, că a venit vremea potrivită, atunci, fă-o!.

Arii de extindere a capacităţii

Producţia – prestarea - Mărirea capacităţii de producţie / prestare – este oportună când volumul cererii a crescut, când produsul sau serviciul tău are o bună poziţionare şi când situaţia te impune, pentru a nu pierde teren în faţa concurenţilor, să răspunzi în mod adecvat solicitărilor clientelei. Pentru că, oricât de atractivă ar fi marfa ta, sub diverse aspecte, dacă se creează în mod repetat „goluri” de stoc, sau stagnări periodice ale procesului de prestare, consumatorul este impus să-şi caute alte surse pentru satisfacerea nevoilor. Totodată, apare  riscul ca acesta să devină un colportor de informaţie negativă despre firma ta. O altă motivaţie a măririi capacităţii de producţie / prestare pot fi oportunităţile de export survenite pe parcursul derulării activităţii.

Plasarea - Diversificarea canalelor de distribuţie – Tot ca urmare a creşterii cererii, poate apare, pentru optimizarea vânzărilor, necesitatea de a face apel la noi distribuitori, care au posibilitatea de plasare a produselor în alte zone ale oraşului sau în noi localităţi, care nu figurau în planul după care ţi-ai ghidat activitatea până la un moment dat. Sau, dacă resursele financiare permit, îţi poţi forma o reţea de distribuţie proprie. (O atare decizie trebuie luată însă, numai în urma analizei costurilor comparative).

Promovarea – Faptul că eşti bine plasat pe piaţă nu înseamnă că trebuie să reduci acţiunile promoţionale. Pentru că publicul te uită repede, în contextul avalanşei de produse noi bine mediatizate şi care îl pot înlocui lesne pe al tău. Aceasta înseamnă, în primul rând,  mărirea alocaţiilor de fonduri destinate elaborării şi plasării de mesaj publicitar. In al doilea rând, poate fi constituit un nucleu de profesionişti în marketing şi comunicare, substituind serviciile creative ale agenţiilor specializate (Şi în acest caz, decizia ţine de rezultatele analizei comparative).

Tehnologiile infomaţionale - mărirea capacităţilor de prelucrare şi stocare a informaţiei. Aceasta înseamnă: mărirea numărului de computere, înlocuirea celor vechi cu altele mai performante, softuri noi, personal adecvat sub aspectul competenţelor.

Resursele umane - Mărirea numărului de membri ai personalului; dezvoltare calitativă – Este firesc, desigur, că extinderea capacităţii de producţie / prestare (cu motivaţiile aferente) impune luarea în considerare şi a unor parametri cantitativi, în materie de reurse umane. Dar, trebuie luat în considerare, în egală măsură, factorul calitativ. Investiţii în dezvoltarea personalului existent, în perfecţionarea lui continuă, respectiv, în fidelizarea lui. (Un atare fapt va diminua considerabil, cheltuielile pentru consultanţa externă). De asemenea, se impun a fi elaborate criterii mai drastice de selectare a noilor angajaţi. Se presupune că firma are deja o bună imagine, are resurse de plată mai consistente, putând aprecia competenţa la justa valoare din punct de vedere financiar, deci, şi pretenţiile trebuie să fi mai mari. În această etapă de dezvoltare nu mai merge „reţeta” de a lua tineri aflaţi la început de drum care vor să capete experienţă, doar pentru a economisi, remunerându-i cu bani puţini. Pentru a fi competitiv, este nevoie de profesionişti. Altfel, nu vei putea face faţă concurenţei.

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>
 
Vizitatori: 59359
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1178

__autoload() calls:


dbLog (45 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='guide_of_the_entrepreneur') AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='dezvolta')
-- 0 ms; returned ('55')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='dezvolta') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-08-24 10:59:21') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 0 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='dezvolta') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='59360' WHERE id=55
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=55) ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 4 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=85)
-- 0 ms; returned ('85', '55', 'mareste_capacitatea_intreprinderii')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=55)
-- 0 ms; returned ('55', '1', 'dezvolta')

#34 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#35 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=86)
-- 0 ms; returned ('86', '55', 'promovarea_vanzarilor___element_al_mixului_promotional')

#36 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=55)
-- 0 ms; returned ('55', '1', 'dezvolta')

#37 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#38 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=87)
-- 0 ms; returned ('87', '55', 'fii_competitive__fii_loial_fata_de_concurenti')

#39 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=55)
-- 0 ms; returned ('55', '1', 'dezvolta')

#40 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#41 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=88)
-- 0 ms; returned ('88', '55', 'lanseaza_te_pe_o_piata_externa')

#42 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=55)
-- 0 ms; returned ('55', '1', 'dezvolta')

#43 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 1 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#44 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=55) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned ('55', '1', 'dezvolta', 'Dezvoltă!')

#45 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=1) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur', 'Ghidul antreprenorului')


Cache Status: (0 operations)