Evaluează!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Evaluează!

Ce ai si ce n-ai, ce vrei si ce poti

Si într-o buna zi, te trezesti afirmând: „Gata, pâna aici! De-acum vreau să fiu propriul meu stapân, să nu mai depind de alţii. Vreau sa-mi deschid propria afacere!”. Ştii însa, ce înseamna a fi antreprenor? Nu este suficient să te uiţi în „grădina vecinului” şi să spui: „Dacă lui îi merge, eu de ce aş fi mai prejos?”. Intrarea în lumea businessului nu este o problemă de orgoliu, ci implică o hotarâre care schimbă radical obiceiurile, modul de viaţă, care presupune o serie de riscuri asumate în mod conştient, pornid de la corelaţia:

"Am o idee de afaceri viabilă?" Aceasta este prima întrebare de la care ar trebui să porneşti în încercarea de a găsi răspunsuri, înainte de start. Ce înseamnă o „idee viabilă”? În primul rând, o idee care vine în întâmpinarea cerinţelor pieţei, fiind capabilă să facă faţă mediului concurenţial. Pe care o poţi aplica în practică, fiind profitabilă pe termen lung.

Cum o găseşti?

  • Mai întâi, porneşti de la propria persoană. De la statutul tău de consumator. Treci în revistă ce-ţi place şi ce nu sub aspectul calităţii produselor şi serviciilor existente. Apoi,  reflectezi  la ce ţi-ai dori foarte mult să ai, dar nu se comercializează încă. Şi îţi notezi toate aceste gânduri.
  • Apoi, te adresezi membrilor familiei, prietenilor, cunoscuţilor, având grijă să înregistrezi reproşurile, aprecierile, dorinţele şi sugestiile lor cu privire la anumite produse sau servicii - pe categorii de vârstă şi în funcţie de gen.
  • Mergi prin magazine, pieţe, unităţi de prestări– Analizezi modul şi spaţiile de vânzare, reacţiile cumpărătorilor la anumite produse şi servicii sau la lipsa acestora. „Ce-ar trebui îmbunătăţit?” – te întrebi, încercând să formulezi variante de răspuns.

Cum afli dacă e viabilă sau nu?

După ce ai tras concluziile de rigoare în urma cercetării prealabile şi ai formulat câteva idei care „par să meargă”, evaluezi oportunităţile şi riscurile pe care le prezintă fiecare în contextul mediului concurenţial, ţinând cont de factorii politici, legislativi, economici, culturali. Pentru a putea face însă acest lucru, este nevoie de informaţie. Iată câteva surse la care s-ar putea face apel fără mari cheltuieli:

După evaluarea oportunităţilor şi riscurilor, cu siguranţă, din ideile selectate iniţial, vor rămâne mai puţine, dar care au şansa să reziste pe piaţă. Nu este însă, suficient, pentru a demara afacerea. Dialogul potenţialului antreprenor cu sine însuşi este abia la început. Degeaba ai o idee „bună”, la modul teoretic, dacă, practic, n-o poţi implementa, din motive care nu se mai raportează la mediul exterior ci la propria persoană, la resursele de care dispui. Altfel spus, ideea trebuie să fie compatibilă cu ceea ce eşti, cu ce poţi face şi cu ceea ce poţi pune în joc.

Ce tip de business ţi se potriveşte?

Răspunsul la această întrebare nu ţine de problema genurilor, ci de capacităţile pe care le avem fiecare dintre noi, indiferent de sex. O femeie se poate descurca foarte bine în business-ul dur cu materiale de construcţii, spre exemplu, dacă are competenţele tehnice şi administrative necesare, plus tărie de caracter. De asemenea, un bărbat poate reuşi cu brio în designul vestimentar dacă dispune de creativitate, spirit comercial şi simte tendinţele pieţei. Aşadar: pentru a declara „cu mâna pe inimă” că o afacere ţi se potriveşte şi, implicit, că este viabilă, ar trebui:

  • în primul rând, să-ţi placă ceea ce faci;
  • să dispui de cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a  te  lansa;
  • să doreşti să te perfecţionezi anume în domeniul de opţiune;
  • să fii sigur că, la nevoie te poţi asocia cu oameni de nădejde
  • sa ai certitudinea că resursele de care dispui sunt suficiente pentru a începe, că vor aduce acele dividende financiare şi de imagine necesare  pentru a continua
  • să nu ai nici o îndoială asupra alegerii.

Verifică realismul proiectului tău!

Eşti gata să începi o afacere?

Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>
 
Vizitatori: 79550
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1119

__autoload() calls:


dbLog (39 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='guide_of_the_entrepreneur') AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='evalueaza')
-- 0 ms; returned ('50')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='evalueaza') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-09-21 14:50:27') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 0 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='evalueaza') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='79551' WHERE id=50
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=50) ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 2 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=58)
-- 0 ms; returned ('58', '50', 'ce_ai_si_ce_n_ai__ce_vrei_si_ce_poti')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=50)
-- 0 ms; returned ('50', '1', 'evalueaza')

#34 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#35 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=59)
-- 0 ms; returned ('59', '50', 'esti_gata_sa_incepi_o_afacere')

#36 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=50)
-- 0 ms; returned ('50', '1', 'evalueaza')

#37 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#38 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=50) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('50', '1', 'evalueaza', 'Evaluează!')

#39 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=1) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur', 'Ghidul antreprenorului')


Cache Status: (0 operations)