Acasă » Ghidul antreprenorului » Planifică!

Întocmeste un business plan!

Importanţa unui business plan poate fi comparată cu cea a proiectului unei clădiri. Dacă arhitectul este competent, iar lucrătorii îi vor înţelege şi respecta planul, atunci clădirea va fi rezista în timp şi va aduce atât constructorilor, cât şi locatarilor beneficiile preconizate.
 
Planul de afaceri îţi definneşte activitatea, fixează obiectivele întreprinderii pe termen scurt, mediu sau lung şi căile de atingere a lor. De asemenea, te ajută să-ţi aloci eficient resursele şi să iei cele mai oportune decizii, la momentul potrivit.

Business planul are trei scopuri de bază:

 • eşalonarea în timp a activităţilor şi delimitarea ariilor de acţiune
 • asigurarea unui management eficient
 • atragerea de fonduri şi parteneri strategici

Ca document programatic, te ghidează prin toate etapele afacerii, te ajută să-ţi proiectezi acţiunile. Totodată, evidenţiază barierele posibile şi modalităţile prin care le poţi depăşi. Este important să revii periodic la acest document, revizuindu-l, în funcţie de conjunctura pieţii şi propriile posibilităţi pe care le ai, la un moment dat. Pentru că el este, în egală măsură, un instrument managerial care te ajută să monitorizezi şi evaluezi progresele şi greşelile. Pe de altă parte, serveşte ca mijloc de comunicare în atragerea de fonduri şi încheierea unor alianţe profitabile.

Un business plan conţine descrierea afacerii tale, include date despre conjunctura pieţei, despre concurenţi, strategii de marketing, date financiare.

Structura planului de afaceri

Nr.

Elemente componente

Conţinut

1

Pagina de titlu

 • Denumirea întreprinderii, logotip
 • Adresă, numere de telefoane / fax, adresă electronică
 • Persoana de contat
 • Data de întocmire a planului
 • Menţiuni cu privire la confidenţialitatea informaţiei
2

Cuprins

Va conţine enunţarea capitolelor şi numărul paginilor la care acestea se găsesc

3

Tabelul anexelor

Va cuprinde numărul şi denumirea fiecărei anexe, cu menţiunea paginii la care se află

4

Tabelul abrevierilor -  facultativ

Abrevierile + decodificarea acestora (dacă se folosec în text)

5

Sumar executiv

Această secţiune cumulează şi evidenţiază punctele-cheie ale planului de afaceri. Ea are o importanţă deosebită pentru că este prima parte de conţinut a acestuia şi deci, va fi citit în primul rând de potenţialii creditori sau investitori, creând prima impresie. Dacă aceasta este negativă, există riscul ca textul să nu fie parcurs mai departe. De aceea, e necesar să formulezi concis, dar dinamic scopul planului, descrierea pieţei şi direcţiile strategice ale afacerii, să menţionezi sursele de venit şi profitul scontat.

6

Descrierea întreprinderii

Cuprinde informaţii relevante  cu privire la:

·  forma organizatorică şi documentele de înregistrare

·  domeniul de activitate

·  fondatori, parteneri

·  istoria întreprinderii (dacă există, respectiv dacă firma nu se află   la început de drum)

·  echipamente şi utilaje, facilităţi, sedii etc..

·  obiectivele afacerii

Pentru informaţii suplimentare se poate menţiona o adresă web (dacă există)

7

Analiza pieţei

 • Caracteristicile industriei/ pieţei de desfacere (mărimea şi structura pieţei)
 • Evoluţia pieţei (dinamică şi tendinţe)
 • Segmentarea pieţei
 • Numărul clienţilor existenţi (dacă există) şi/ sau potenţiali
 • Informaţii despre mediul concurenţial (eventual informaţii cu privire la cota de piaţă a firmelor concurente)
 • Sumare ale studiilor de piaţă disponibile
8

Prezentarea de produs(e) / serviciu (ii)

Acest capitol poate cuprinde date despre:

 • gama de produse/ servicii
 • procesul de producţie/ prestare
 • drepturile de proprietate asupra produselor / serviciilor
 • marca înregistrată (dacă există)
 • certificărea calităţii
 • avantaje comparative
 • lansări planificate de (noi) produse / servicii
9

Politicile de marketing

 • Rezultatele cercetărilor de marketing - ca bază a elaborării strategiilor şi planificării (studii de piaţă, studii privind comportamentul consumatorului)
 • Raportul auditului de marketing (dacă s-a efectuat)
 • Strategiile de marketing
 • Mixul de marketing - cu descrierea fiecărei politici în parte
 • Modalităţile de control a activităţii de marketing
 • Planul de marketing (inclusiv planul promoţional)
10

Analiza financiară

 • Situaţia financiară curentă (informaţii din diverse rapoarte contabile - dacă firma are deja activitate)
 • Fluxuri monetare lunare / anuale
 • Soldul datoriilor / creanţelor
 • Analiza pragului de rentabilitate
 • Indici financiari
 • Estimări ale vânzărilor / veniturilor /cheltuielilor viitoare.
11

Date privind managementul şi echipa firmei

 • Structura organizatorică a firmei
 • Personalul de bază - descriea calificărilor şi responsabilităţilor managerilor, a celorlalţi angajaţi
 • Strategii de motivare şi dezvoltare profesională a personalului
 • Planuri privind crearea de noi locuri de muncă
 • Strategiile de dezvoltare
12

 

Concluzii

13

Descrierea întreprinderii

Planul acţiunilor cu menţiunea termenelor de implementare

14

Anexe

Anexele sunt foarte importante, mai ales pentru obţinerea de fonduri şi crearea de parteneriate strategice.

 • Fotografii ale produselor/ serviciilor
 • Rapoarte de cercetare şi de audit
 • Materiale promoţionale
 • Declaraţii financiare
 • Bilanţul contabil
 • Copii ale contractelor de bază
 • Copii ale acordurilor de parteneriat

Alte documente relevante despre activitatea şi/ sau intenţiile întreprinderii

 Modele de business-planuri

Biblioteca Antreprenorului

Următoarea pagină >>

 

 
Vizitatori: 105430
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1199

__autoload() calls:


dbLog (33 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='guide_of_the_entrepreneur') AND (nl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='planifica')
-- 0 ms; returned ('52')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='planifica') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 1 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-09-21 14:46:03') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 0 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='planifica') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='105431' WHERE id=52
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=52) ORDER BY id ASC
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=52) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('52', '1', 'planifica', 'Planifică!')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=1) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur', 'Ghidul antreprenorului')


Cache Status: (0 operations)