Reorganizează!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Reorganizează!

Reorganizarea întreprinderii

Ce măsuri urmează a fi iniţial întreprinse pentru reorganizarea întreprinderii?

Pentru începerea procedurii de reorganizare, întreprinderea ori instanţa de judecată este obligată să înştiinţeze în scris oficiul teritorial al Camerei de Înregistrări în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii respective.

Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a demarării procedurii de reorganizare. Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

a) hotărârea de reorganizare adoptată de fondator sau de instanţa de judecată;
b)  certificatul de înregistrare a persoanei juridice (în original), pentru înscrierea menţiunii "în proces de reorganizare".

Consultaţia necesară referitor la procedura ulterioară de reorganizare a întreprinderii poate fi primită la oficiile teritoriale ale Camerei. Consemnarea începerii procedurii de reorganizare se efectuează gratuit.

Cum transform o întreprindere in dividuală în SRL?

Pasul 1 -  Adoptarea unei decizii prin care se stabileşte transformarea întreprinderii individuale în SRL

Pasul 2 -  Prezentarea la oficiul Camerei de Înregistrări cu actul care prevede decizia de reorganizare şi certificatul de înregistrare în original. Acolo se vor face însemnări în registru şi se va face pe certificat menţiunea „în reorganizare”. Se vor achita taxele aferente înregistrării unui SRL si se va depun

Pasul 3 -  Se va depune capitalul social în valoare de minimum 5400 lei şi se vor se vor achita taxele prevăzute pentru înregistrarea unui SRL.

Pasul 4 – Se va da în Monitorul oficial un aviz privind reaorganizarea întreprinderii, plătindu-se o taxă în sumă de 500 lei.
Aceeaşi paşi se fac pentru orice formă de reorganizare. Numai sumele se schimbă în mod corespunzător taxelor aferente fiecărei forme juridice (exceptând taxa pentru aviz).

Ce documente se prezintă pentru înregistrarea reorganizării întreprinderii?

După expirarea a 3 luni de la ultima publicaţie a avizului privind reorganizarea, organul executiv al întreprinderii participante la reorganizare sau create în urma reorganizării depune, la oficiul teritorial al Camerei, următoarele acte:

a)   cererea de înregistrare;
b)   hotărârea de reorganizare a întreprinderii sau organizaţiei, adoptată de fondator sau instanţa de judecată;
c)   documentele de constituire ale întreprinderii nou create;
d)   documentele de constituire, certificatul de înregistrare (în original) ale întreprinderilor reorganizate  şi extrasul din Registrul de stat;
e)   actul de divizare şi actul de transfer;
f)   actele ce confirmă închiderea contului (conturilor) bancar al întreprinderii şi nimicirea ştampilei;
g)  copia de pe avizele de reorganizare a întreprinderii, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
h)  dovada achitării taxei de înregistrare.

La înregistrarea fuziunii suplimentar la actele prevăzute la cerere se anexează:

a) copia autentificată de pe contractul de fuziune;
b) hotarârea de fuziune a fiecărei întreprinderi participante;
c) dovada oferirii garanţiilor acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor;
d) autorizaţia de fuziune, după caz.

La înregistrarea dezmembrăriisuplimentar la actele prevăzute la cerere se anexează:

a) proiectul dezmembrării elaborat de organul executiv şi semnat de reprezentanţii persoanelor juridice participante;
b) dovada oferirii garanţiilor, acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor.
Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s