Reorganizează!

Acasă » Ghidul antreprenorului » Reorganizează!

Reorganizarea întreprinderii

Ce măsuri urmează a fi iniţial întreprinse pentru reorganizarea întreprinderii?

Pentru începerea procedurii de reorganizare, întreprinderea ori instanţa de judecată este obligată să înştiinţeze în scris oficiul teritorial al Camerei de Înregistrări în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii respective.

Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a demarării procedurii de reorganizare. Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

a) hotărârea de reorganizare adoptată de fondator sau de instanţa de judecată;
b)  certificatul de înregistrare a persoanei juridice (în original), pentru înscrierea menţiunii "în proces de reorganizare".

Consultaţia necesară referitor la procedura ulterioară de reorganizare a întreprinderii poate fi primită la oficiile teritoriale ale Camerei. Consemnarea începerii procedurii de reorganizare se efectuează gratuit.

Cum transform o întreprindere in dividuală în SRL?

Pasul 1 -  Adoptarea unei decizii prin care se stabileşte transformarea întreprinderii individuale în SRL

Pasul 2 -  Prezentarea la oficiul Camerei de Înregistrări cu actul care prevede decizia de reorganizare şi certificatul de înregistrare în original. Acolo se vor face însemnări în registru şi se va face pe certificat menţiunea „în reorganizare”. Se vor achita taxele aferente înregistrării unui SRL si se va depun

Pasul 3 -  Se va depune capitalul social în valoare de minimum 5400 lei şi se vor se vor achita taxele prevăzute pentru înregistrarea unui SRL.

Pasul 4 – Se va da în Monitorul oficial un aviz privind reaorganizarea întreprinderii, plătindu-se o taxă în sumă de 500 lei.
Aceeaşi paşi se fac pentru orice formă de reorganizare. Numai sumele se schimbă în mod corespunzător taxelor aferente fiecărei forme juridice (exceptând taxa pentru aviz).

Ce documente se prezintă pentru înregistrarea reorganizării întreprinderii?

După expirarea a 3 luni de la ultima publicaţie a avizului privind reorganizarea, organul executiv al întreprinderii participante la reorganizare sau create în urma reorganizării depune, la oficiul teritorial al Camerei, următoarele acte:

a)   cererea de înregistrare;
b)   hotărârea de reorganizare a întreprinderii sau organizaţiei, adoptată de fondator sau instanţa de judecată;
c)   documentele de constituire ale întreprinderii nou create;
d)   documentele de constituire, certificatul de înregistrare (în original) ale întreprinderilor reorganizate  şi extrasul din Registrul de stat;
e)   actul de divizare şi actul de transfer;
f)   actele ce confirmă închiderea contului (conturilor) bancar al întreprinderii şi nimicirea ştampilei;
g)  copia de pe avizele de reorganizare a întreprinderii, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
h)  dovada achitării taxei de înregistrare.

La înregistrarea fuziunii suplimentar la actele prevăzute la cerere se anexează:

a) copia autentificată de pe contractul de fuziune;
b) hotarârea de fuziune a fiecărei întreprinderi participante;
c) dovada oferirii garanţiilor acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor;
d) autorizaţia de fuziune, după caz.

La înregistrarea dezmembrăriisuplimentar la actele prevăzute la cerere se anexează:

a) proiectul dezmembrării elaborat de organul executiv şi semnat de reprezentanţii persoanelor juridice participante;
b) dovada oferirii garanţiilor, acceptate de creditori sau a plăţii datoriilor.
Biblioteca Antreprenorului Următoarea pagină >>
 
Vizitatori: 55557
 

Debug Info:


Page generated in: 0.1205

__autoload() calls:


dbLog (42 Queries):

#1 SELECT options.name AS ARRAY_KEY, options.value FROM options
-- 1 ms; returned 32 row(s)

#2 SELECT languages.id AS ARRAY_KEY, languages.short, languages.title, languages.is_default, languages.date_format FROM languages ORDER BY id ASC
-- 1 ms; returned 3 row(s)

#3 SELECT languages.content FROM languages WHERE (id=3)
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#4 SELECT l.body FROM pages_langs l INNER JOIN pages p ON l.page_id=p.id AND l.lang_id=3 WHERE p.system_name='global_footer'
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#5 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.system_name='guide_of_the_entrepreneur') AND (nl.lang_id=3)
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#6 SELECT pages.id FROM pages WHERE (system_name='reorganizarea_intreprinderii')
-- 0 ms; returned ('56')

#7 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='reorganizarea_intreprinderii') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#8 SELECT m.*, ml.title, ml.description, ml.keywords FROM meta AS m LEFT JOIN meta_langs AS ml ON m.id=ml.meta_id WHERE (ml.lang_id=3) AND (m.element_id=1) AND (m.element='site')
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#9 SELECT h.* FROM meta_headers AS h INNER JOIN meta AS m ON h.meta_id=m.id WHERE (m.element='site') AND (m.element_id=1) AND (h.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('3632', '28', '3', '0', '0', 'SME Business Portal in Republic of Moldova', '')

#10 SELECT meteo.text FROM meteo ORDER BY id DESC LIMIT 1
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#11 SELECT currency.* FROM currency ORDER BY id DESC LIMIT 2
-- 0 ms; returned 1 row(s)

#12 SELECT n.*, nl.title, nl.body FROM news AS n INNER JOIN news_langs AS nl ON n.id=nl.news_id WHERE (nl.lang_id=3) AND (n.active=1) AND (n.date > '2017-09-21 14:47:17') AND (n.cat_id=4) AND (n.date >= CURDATE()) ORDER BY date ASC LIMIT 7
-- 1 ms; returned 0 row(s)

#13 SELECT subscribers.id FROM subscribers WHERE (email=NULL)
-- 0 ms; returned 0 row(s)

#14 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 6
-- 2 ms; returned 6 row(s)

#15 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='right') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#16 SELECT b.*, bl.body FROM banners AS b INNER JOIN banners_langs AS bl ON b.id=bl.banner_id WHERE (bl.lang_id=3) AND (b.type='left') ORDER BY RAND() ASC LIMIT 5
-- 1 ms; returned 5 row(s)

#17 SELECT nav.id AS ARRAY_KEY, nav.parent_id AS PARENT_KEY, nav.id, nav.parent_id, nav.element, nav.element_id, nav.ordr FROM nav WHERE (menu_id=2) ORDER BY ordr ASC
-- 0 ms; returned 9 row(s)

#18 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=5) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('5', 'sitemap.html', 'Harta Site')

#19 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=1) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'index/', 'Acasă')

#20 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=1) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('1', 'news', '0', 'Noutăţi')

#21 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=8) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('8', 'catalog', '0', 'Catalogul IMM')

#22 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=14) AND (nl.lang_id=3)
-- 2 ms; returned ('14', 'projects', '0', 'Proiecte')

#23 SELECT r.*, rl.title FROM nav_resources AS r INNER JOIN nav_resources_langs AS rl ON r.id=rl.resource_id WHERE (r.id=7) AND (rl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('7', 'dialogue', 'Dialogul Public Privat')

#24 SELECT n.*, nl.title FROM nodes AS n INNER JOIN nodes_langs AS nl ON n.id=nl.node_id WHERE (n.id=9) AND (nl.lang_id=3)
-- 0 ms; returned ('9', 'bursa', '0', 'Bursă')

#25 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=271) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('271', 'Parteneri')

#26 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=271)
-- 0 ms; returned ('271', '0', 'parteneri_imm')

#27 SELECT p.id, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=244) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('244', 'Contacte')

#28 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=244)
-- 0 ms; returned ('244', '0', 'contacts')

#29 SELECT p.*, pl.title, pl.body_title, pl.body FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.system_name='reorganizarea_intreprinderii') AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 1 ms; returned 1 row(s)

#30 UPDATE pages SET `visits`='55558' WHERE id=56
-- 0 ms; returned '1'

#31 SELECT p.id AS ARRAY_KEY, p.parent_id AS PARENT_KEY, p.id, p.parent_id, p.system_name, p.visits, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (pl.lang_id=3) AND (p.parent_id=56) ORDER BY id ASC
-- 0 ms; returned 3 row(s)

#32 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=89)
-- 0 ms; returned ('89', '56', 'fa_un_audit_de__marketing')

#33 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=56)
-- 0 ms; returned ('56', '1', 'reorganizarea_intreprinderii')

#34 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#35 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=91)
-- 0 ms; returned ('91', '56', 'fa_modificari_sctructurale__schimba_forma_juridica')

#36 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=56)
-- 0 ms; returned ('56', '1', 'reorganizarea_intreprinderii')

#37 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#38 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=92)
-- 0 ms; returned ('92', '56', 'alege_un_nou_sediu')

#39 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=56)
-- 0 ms; returned ('56', '1', 'reorganizarea_intreprinderii')

#40 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name FROM pages AS p WHERE (p.id=1)
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur')

#41 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=56) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('56', '1', 'reorganizarea_intreprinderii', 'Reorganizează!')

#42 SELECT p.id, p.parent_id, p.system_name, pl.title FROM pages AS p INNER JOIN pages_langs AS pl ON p.id=pl.page_id WHERE (p.id=1) AND (pl.lang_id=3) LIMIT 1
-- 0 ms; returned ('1', '0', 'guide_of_the_entrepreneur', 'Ghidul antreprenorului')


Cache Status: (0 operations)