aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Basarabeasca


Poziţia geografică: Raionul Basarabeasca este situat în partea de sud a republicii, aşezat la 100 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală: 294,5 km2.
Populaţia:  Populaţia raionului Basarabeasca constituie 28 865 locuitori, din care:  populaţia urbană – 11 095, populaţia rurală – 18 710,agentii economici - 3565. Densitatea – 98 persoane.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Basarabeasca are în total 10  localităţi, inclusiv oraşul Basarabeasca şi 9 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 7 primării.
Economia:  În raion sînt înregistraţi în total  3499 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 78% din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă  14093,6 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi – 895,0 ha, viile ocupă 3160,1ha, altele – 213,0 ha, fîneţe – 81,6 ha şi păşunile – 4740,2 ha.
Educaţie: În raionul Basarabeasca activează 11 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi:  în instituţiile şcolare – 4234 copii,  4 gimnazii – 749 copii, 7  licee – 3485 copii.  în instituţiile extraşcolare -1014 copii,  Şcoala sportivă – 233 copii. Centrul de Creaţie – 781 copii
Sănătate: În raionul Basarabeasca funcţionează: 1 spital rational, 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sînt 4 oficii ale medicului de familie, 4 centre de sănătate, 1 staţie de asistenţă medicală de urgenţă, 2 cabinete stomatologice, 6 farmacii.
Cultură: În raionul Basarabeasca funcţionează: 8 unităţi cultural, 2 muzee, 3 formaţii care deţin titlul de formaţie-model, biblioteci publice – 14, Mănăstirea „ Sfîntul Nicolae”.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: Oficiul teritorial Chişinău a CÎS, or. Chişinău

Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1600

Tel/fax: (22) 27-09-99; 210-925

Email : www.cis.gov.md/ro

Pagina web: http://cis.gov.md/ro

Servicii prestate:

- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa: or. Basarabeasca, str. K .Marx, 55,
etajul 4
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (297)-2-30-40
Email: fisc267@bas-c.fisc.md
Pagina web :
Servicii prestate: www.fisc.md
- atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55, etajul 3, biroul 308-309
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (297)22-3-60
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. B C „BANCA DE ECONOMII

Service:

Filiala nr. 3 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: or. Basarabeasca nr . 50
Tel/fax: /(297) 2-00-12; (297) 2-20-20
Pagina web: www.bem.md
E- mail :

 Filiala nr. 03/01 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: or. Basarabeasca, str. Gării nr. 128
Tel/fax: /(297) 2-55-15;
Pagina web: www.bem.md
 Filiala nr. 03/05 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: rn. Basarabeasca, s. Sadaclia, str. 31 August nr. 99
Tel/fax: /(297) 5-73-73;
Pagina web: www.bem.md
 Filiala nr. 03/07 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: rn. Basarabeasca, s. Bacalia, str. Independenţei 110
Tel/fax: /(297) 5-16-39;
Pagina web: www.bem.md
 Filiala nr. 03/0 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: rn. Basarabeasca, s. Abaclia, str. Independenţei 110
Tel/fax: /(297) 5-73-73;
Pagina web: www.bem.md

 

1.1.4.2. B C „MOLDOVA-AGROINDBANK

Service:

Filiala Basarabeasca a B C „Moldova - Agroindbank S.A.
Adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx nr.67
Tel: (297) 2-25-90
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. B C„Banca Socială” S. A.

Service:

Filiala Basarabeasca a B C „Banca Socială" S.A.
Adresa: or. Basarabeasca, str. K .Marx nr. 67
Tel: (297) 2-26-76

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx, 57, et. I
Tel/fax: (297) 2-17-55; (297) 2-05-10; (297) 2-05-20

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

 

 

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Basarabeasca

rl.Basarabeasca, or.Basarabeasca, str. K.Marx, 55.

Tel: (297)22-6-60

Fax:(297)22-5-31

primaria.basarabeasca@yandex.ru

 

Luni,miercuri,vineri:

8.00-12.00

Audienţa cetăţenilor cu scopul examinării şi soluţionării  problemelor în limitele competenţei sale.

2

Abaclia

rl.Basarabeasca, s.Abaclia, str.A.Russo, 17.

Tel: (297)51-3-85

pr_abaclia@mail.ru

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

3

Başcalia

rl.Basarabeasca, s.Başcalia, str.Viilor, 1

Tel: (297)54-3-25

primariabascalia@mail.ru

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

4

Carabetovca

rl.Basarabeasca, s.Carabetovca, str.Stefan cel Mare 48

Tel: (297)56-2-36

primaria_carabetovca@mail.md

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

5

Iordanovca

rl.Basarabeasca, s.Iordanovca

Tel: (297) 63-2-36

pr_iordanovca@mail.ru

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

6

Iserlia

rl.Basarabeasca, com..Iserlia, str.Păcii, 69

Tel: (297)58-2-36

prmr_iserlia@mail.ru

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

7

Sadaclia

rl.Basarabeasca, s.Sadaclia, str.31 august, 99.

Tel: (297)57-2-36

prmrsadaclia@gmail.com

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Audienţa cetăţenilor.

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : http://www.anrceti.md/

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : http://www.cca.md/contact

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: basarabeasca@imm.md; primaria.basarabeasca@yandex.ru

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. or.Basarabeasca, str. 40 Ani ai Victoriei, 2
tel/fax: (297) 2-28-63 ; (297) 2-28-65

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. or.Basarabeasca, str. Independenţei, 61
tel/fax: (297) 20-3-71

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Basarabeasca, str. 28 iunie, 106
tel/fax: (297)22-5-76

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55, etajul 4
tel/fax: (297) 21-7-60

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

tel/fax: (241)2-20-60; 079740088;

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria
4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

or.Basarabeasca, str.K.Marx, 55, etajul III

Pavel Carapirea

(Şef secţie)

Tel/fax: (297) 22-2-41

baseconom@mail.ru

 

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

-Suport mediului de afaceri;

-Înregistrarea condicii de reclamaţii;

-Acordarea certificatului de clasificare  a întreprinderii din alimentaţia publică;

-Medietizarea antreprenirilor privind proiectele, programele de stat în domeniul IMM;

-Traininguri si seminare informative, etc;

2.

Consiliul raional (direcţia agricultură)

or.Basarabeasca, str.K.Marx, 55, etajul IV

Ivan Moiseev

(Şef direcţie)

Tel:(297) 22-8-50

Luni-vineri

8.00-17.00

12.00-13.00

pauză

Informaţii privind subvenţiile în agricultură.

5. Taxe şi Impozite
5.1. Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

Service:

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

 

 

 

1.1.Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

6. Accesul la finanţe

Service:Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Instituţii de microfinanţare

 

 

 

 

 

2.

Bănci comerciale

BC „Banca de economii"

Filiala nr 3

 

MD-6701, or.Basarabeasca nr.50

 

 

 

 

Eugenia Bagamaniuc

 

 

Tel: (297)20-0-12

                 22-0-20

www.bem.md

 

 

Luni- vineri

(8.00-15.00)

12.00-13.00

pauză de masă

simbata:

08.00-12.00

 

 

Reprezentanta 03/01

 

 

 

or.Basarabeasca, str.Gării nr.128

 

 

Tel: (297)25-5-15 www.bem.md

 

Luni- vineri

(8.00-15.00)

12.00-13.00

pauză de masă

 

 

Reprezentanta 03/05

 

rl. Basarabeasca. s.Sadaclia, str. 31 August nr.99

 

 

Tel: (297)57-3 -73 www.bem.md

 

Luni- vineri

(8.00-15.00)

12.00-13.00

pauză de masă

 

 

Reprezentanta 03/07

 

 

rl. Basarabeasca. s.Başcalia,

str. Comratului

 

 

 

 

Tel: (297)54-6-35

www.bem.md

 

 

 

Luni- vineri

(8.00-15.00)

12.00-13.00

pauză de masă

 

 

 

Reprezentanta 03/09

 

 

 

rl.Basarabeasca, s.Abaclia, str.Independenţei nr.110

 

 

 

Tel: (297)51-6-39

www.bem.md

Luni- vineri

(8.00-15.00)

12.00-13.00

pauză de masă

 

 

 

2.BC „Moldova - Agroindbank" SA

 

MD-6702, or.Basarabeasca, str.K.Marx nr.67

 

Capsamun Valentina

Tel: (297)2-25-90

fax: 20-1-00

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

08.00-17.00

12.00-13.00

pauză

 

3. Banca Socială

Agenţia nr.46

 

or.Basarabeasca, str.K.Marx 95

 

 

Mila Moroz

Tel: (297)22-6-76

www.socbank.md

 

 

Luni-vineri

09.00-16.00

13.00-14.00

pauză

 

-acceptarea de depozite,  efectuarea incasărilor,  schimb valutar,  efectuarea operaţiunilor REPO, cumpărare-vînzare a HVS,  transfer rapid de valută, etc

3.

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

or.Basarabeasca, str.K.Marx, 55, etajul III

Irina Mătăsari

Tel/fax: (297) 2-20-41

 

Luni-vineri

09.00-16.00

13.00-14.00

pauză

 

Selectarea  tinerilor, care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze/ sau să extindă propria sa afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de elegibilitate pentru participare la Program.

4.

Proiecte de asistenţă tehnică

 

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

www.businessportal.md

                     www.odimm.md

 

 

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1.  Inspecţia muncii

Adresa: or.Basarabeasca, str.K.Marx 55, et 3

Tel:  (297)2-30-40

Program de lucru:  Luni-Vineri, 800 - 1700,

                               Zile de odihnă:  Sîmbăta, Servicii prestate:

- controlul întreprinderii privind condiţiile de muncă a angajaţilor;;

 

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx 55, et 3

Tel: (297)22-5-05

Pagina web : www.anofm.md

Program de lucru:  Luni-Vineri: 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                 Joi : 1300- 1700

      Zile de odihnă:  Sîmbăta, Duminica

 Servicii prestate:

- audienţa cetăţenilor;

- măsuri pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.  

 7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia economie

Adresa: or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55, etajul III

Tel: Tel/fax: (297) 22-2-41

Email:  baseconom@mail.ru

 

 

8.2. Asociaţii de afaceri

8.3. Cluburi de interesLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 17.08.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s