aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Cahul


Poziţia geografică: Raionul Cahul este situat în partea de sud-vest a republicii, este aşezat la 168 km de la capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 1545 km2.
Populaţia: Populaţia totala este de 124100 mii locuitori, din care: urbană – 35488 mii, rurală –  83743 mii, densitatea – 80,6 loc/km2.
Structura administrativ-teritorială: localităţi total  - 55, inclusive: oraş –  1, sate –  54, primării – 37.
Economia: Total agenţi economici înregistraţi – 29649. Ponderea teritoriului agricol– 116029 ha  din suprafaţa totală de teren: pământ arabil – 84365 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole, plantaţii de livezi – 2720 ha, vii – 17706  ha, păşune – 10712 ha, altele – 3567  ha.
Educaţie: Total instituţii de învăţământ – 129. Numărul total de elevi (studenţi, profesori) inclusiv în: instituţii şcolare – 23059, colegii – 1450, şcoli profesionale polivalente – 776, universităţi – 2547, şcoli sportive – 585.
Sănătate: Spitale 1 cu 492 paturi, centrul medicilor de familie – 1, oficiile medicilor de familie – 28, centrele de sănătate – 9, puncte medicale – 12.
Cultură: muzee – 4, colective artistice – 85, formaţii cu titlul de model – 25, case şi palate de cultură – 47, biblioteci – 48.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 August, 11

Program de lucru: Vineri, 800-1700
Tel/fax: 0299 32910
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Cahul, str. L. Tolstoi 2
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0299 29813
Email: www.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Cahul, str. Frunze, 63
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0299 25547
Email: cahul@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala nr. 19 BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, Str. B. P. Hasdeu, 11-A
Tel/fax: (299) 2-39-65; 2-84-75
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Cahul a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. Ioan Voda cel Cumplit, 75,
Tel: (299) 3-25-90; 2-24-16
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala Cahul a BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str.31 August, 13-B,
Tel: (299) 3-38-20
Pagina web: www.moldindconbank.com

1.1.4.4. Filiala nr. 15 Cahul a BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 august, 13,
Tel: (299) 2-84-53; 3-36-64,
Pagina web: www.eximbank.com

1.1.4.5. Filiala nr. 8 Cahul a B C „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 august, 13,
Tel: 299) 2-84-53; 3-36-64,
Pagina web: www.fincombank.md

1.1.4.6. Filiala Cahul a BC „Enerbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 august, 4'd'
Tel: (299) 3-23-00
Pagina web: ro.energbank.com

1.1.4.7. Filiala nr. 10 Cahul a BC „Mobiasbanca” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 august, 4'd'
Tel: (299) 3-24-50;
Pagina web: www.mobiasbanca.md

1.1.4.8. Filiala nr. 9 Cahul a BC „VictoriaBank” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. Mateevici 11-a,
Tel: (299) 3-22-24;
Pagina web: www.victoriabank.md

1.1.4.9. Filiala Cahul a BC „Banca Socială” S.A.

Service:

Adresa: or. Cahul, str. Prospectul Republicii,17-a
Tel: ( 299) 2-45-77
Pagina web: www.socbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Cahul,
Piaţa Independenţei, 6
Tel/fax: (237) 2-00-33

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:

N

 

Unitatea administrativ-

teritorială

Numele, prenumele

T e l e f o n

 

serviciu

 

 

1.        

or.Cahul

Burlacu Petru

Rîbacov Maria

2-24-00 , 2-29-19,2-54-19pr.

2-14-50 fax

 

 

 

2.        

s.Alexanderfeld

Berov Dumitru

Iuraşcu-Morozova Alina

(293) 70-2-36

  (293) 70-2-38

 

 

 

3.        

 

s.A. I. Cuza

 

Cîrchelan Leonid

Balan Inesa

(293) 79-2-36

(293)79-2-38

 

 

 

4.        

s.Andruşul de Jos

Pralea Gheorghe

Bâclea Olga

52-2-36 

52-2-36, 52-2-75

 

 

 

5.        

s.Andruşul de Sus

Ciobanu Sorin

Postu Ana

58-9-87

58-8-10

 

 

 

6.        

s.Badicul Moldovenesc

Tabac Lucian

Iuncu Ala

70-2-22

70-2-22, 70-1-64 fax

 

 

 

7.        

s.Baurci-Moldoveni

Roşca Pavel

Iordosopol Varvara

56-2-47

56-2-42, 56-2-34

 

 

 

8.        

s.Borceag

Rusuleac Sava

Rusu Tatiana

(294) 33-2-36

 (294)33-2-30 fax

 

 

 

9.        

s.Brânza

Catera Leonid

Vulpe Lidia

(293) 72-2-36fax

(293) 72-2-73

 

 

 

10.     

s.Bucuria

Cînev Ion

Paziuc Galina

55-3-19,55-3-01

55-3-29 (55-3-31 - cont)

 

 

 

11.     

c.Burlăceni

Gaidarlî Vasile

Gudi Natalia

 (293) 54-2-36

54-3-31(cont),54-267(poliţie)

 

 

 

12.     

c.Burlacu

Munteanu Mihail

Filip Parascovia

79-2-44, 79-2-27fax

79-2-34

 

 

 

13.     

c.Chioselia Mare

Cealîcu Svetlana

Gaidarlî Ion

(298)74-2-36 (Frumuşica)

(298)66-5-16 (Chioselia Mare

 

 

 

14.     

s.Cîşliţa-Prut

Moraru Dumitru

Sarabaş Elizaveta

 (293) 92-5-38(fax)

(293)92-5-19,92-6-45(contab)

 

 

 

15.     

s.Colibaşi

Dolganiuc Ion

Pascal Viorel

(293) 62-2-36(fax)

(293) 62-2-38

 

 

 

16.     

s.Crihana Veche

Cucereanu Rodica

 

Chiriac Viorica

72-2-15(fax)

 

72-2-78

 

 

 

17.     

c.Cucoara

Goţa Aliona

Condrea Ecaterina

51-4-43(fax), 51-4-44

51-5-74

 

 

 

18.     

c.Doina

Verdeş Ludmila

Roşca Olga

(273) 75-2-36

(273)75-2-38

 

 

 

19.     

c.Găvănoasa

Gherţa Grigore

Ivanov Antonina

(293) 77-2-36 

(293)77-2-38; 77-1-31 (cont)

 

 

 

20.     

s.Giurgiuleşti

Gălăţeanu Tatiana

Fridjoi Aculina

(293) 71-2-36,71-3-78(fax)

 (293) 71-2-38

 

 

 

21.     

 

s.Huluboaia

Granici Dumitru

Gavruşenco Maria

76-1-81

76-1-81;76-1-11 - poşta

 

 

 

22.     

s.Iujnoe

Carpenco Lidia

Gheţiu Parascovia

(293) 52-3-34(fax)

(293)52-2-36

 

 

 

23.     

s.Larga Nouă

Stoianov Nicolae

Maidan Tatiana

70-8-08

70-7-18

 

 

 

24.     

c.Lebedenco

Pinti Tatiana

Malai Ana

73-5-09

73-5-13, 73-4-12 (cont)

 

 

 

25.     

s.Lopăţica

Stoiceva Ana

Cervenco Ivana-interim.

54-2-50

54-3-27

 

 

 

26.     

s.Luceşti

Clapciuc Serghei

Russo Ana

59-1-36

59-0-60

 

 

 

27.     

c.Manta

Neagu Ion

Caminschi Ecaterina

77-3-41

77-4-17(fax), 77-3-47 (cont)

 

 

 

28.     

c.Moscovei

Bucicovar Nicolae

Chiciuc Ecaterina

75-2-18

75-3-89

 

 

 

29.     

c.Pelinei

Munteanu Nina

Stancu Mariana

74-2-44,74-2-45(fax)

74-2-87

 

 

 

30.     

s.Roşu

Furtună Grigore

Tronciu Irina

71-2-48(fax)

71-2-88; 71-2-32 (cont)

 

 

 

31.     

s.Slobozia Mare

Carastan Valentina

Bratu Aculina

(293) 61-2-36(fax)         

(293) 61-2-38, 61-3-97 (cont)

 

 

 

32.     

s.Taraclia de Salcie

Vrabie Mihail

Buguleţ Tatiana

78-4-36(fax)

78-4-36

 

 

 

33.     

c.Tartaul de Salcie

Focşa Victor

Focşa Valentina

78-6-28

78-6-32(cont)

 

 

 

34.     

s.Tătăreşti

Mihai Dionis

Belcescu Alexandra

76-7-17      

76-7-16

 

 

 

35.     

s.Vadul lui Isac

Iorga Ion

Şeremet Ion

(293) 75-2-36(fax)

(293)75-2-38, 75-2-17 (cont)

 

 

 

36.     

s.Văleni

Ştirbeţ Silvia

Brînză Lidia

(293) 73-2-36(fax)

(293)73-2-38, 73-3-82 (cont)

 

 

 

37.     

c.Zîrneşti

Pascal Victor

Negru Viorica

59-7-97(fax)

59-7-35

 

 

 

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: cahul@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or .Cahul, Pr Republicii
tel/fax: 029922434;

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Cahul ,str. Dunării,9
tel/fax: 0299 41355

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Cahul, str. Griviţei,28
tel/fax: 029941833

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Cahul, str. 31 August, 15
tel/fax: 029922950

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Cahul, str.31 August,15
tel/fax: 0299 27493

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: cahul@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Comîşan Liudmila

029931406

2.

 Direcţia agricultură şi alimentaţie

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Băncilă Radion

029931416

3.

Direcţia generală finanţe

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Zagorschi Tatiana

 

2-14-90

 

 


Direcţia generală învăţămînt

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,6

Holostenco Liubovi

2-07-48

2-39-48

 


Serviciul relaţii funciare şi cadastru

Or.Cahul.str.Ştefan cel Mare,110

Basarab Nicolae

029924774


Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Cebanu Eugen

029931421


Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

Cocev Oleg

029943633


Serviciului arhivă

Or.Cahul.str.Ştefan cel Mare,110

Pascal Valerii

029925834


Secţia cultură

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Mîndru Gheorghe

029931412


Centrul de tineret şi dezvoltarea sportului

Or.Cahul, Piaţa Independenţei,2

Gheorghiu Alexei

029931411

 

1.1.Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

     Adresa: or. Cahul,

Piaţa Independenţei,6

 Tel/fax: (0299)32858

  Pagina web: www.cnas.md

5.4. Serviciul Vamal

Service:

Adresa: or.Cahul, str. Prieteniei,1
Tel/fax: 029923668

6. Accesul la finanţe

Service:

Nr.

Denumirea băncii

Telefonul

Adresa

1.        

BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Filiala Cahul

(299) 3-25-90;

2-24-16

Str. Ioan Voda cel Cumplit, 75, or. Cahul

2.        

"Banca de Economii" Filiala nr.19 Cahul

(299) 2-39-65;

2-84-75

Str. B. P. Hasdeu, 11-A, or. Cahul

3.        

B.C. "Eximbank" S.A. Filiala nr.15 Cahul

(299) 2-84-53; 3-36-64,

Str. 31 august, 13, or. Cahul

4.        

„Fincombank" S.A. Filiala nr.8 Cahul

(299) 3-61-08;

2-08-16

Str. Republicii, 24 G, or. Cahul

5.        

BC "Moldindconbank" S.A. Filiala Cahul

(299) 3-38-20

Str.31 August, 13-B, or. Cahul,

6.        

BC "Moldindconbank" S.A. Filiala Giurgiulesti

(293) 7-13-94;

7-13-10

Str. Independenţei, 59, s.Giurgiuleşti, r-nul Cahul

7.        

BC "Energbank" SA Filiala Cahul

(299) 3-23-00

Str. 31 august, 4'd' , or.Cahul

8.        

BC "Mobiasbanca" S.A. Filiala nr.10 Cahul

(299) 3-24-50;

3-24-40

Str. Republicii 20/16, or.Cahul

9.        

BC "Victoriabank" S.A. Filiala nr.9 Cahul

(299) 3-22-24;

2-09-88

Str. Mateevici 11-a, or.Cahul

10.    

BC „Banca Socială" S.A. Filiala Cahul

(299) 2-45-77

Str. Prospectul Republicii,17-a

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii- or. Cahul, str. V. Alecsandri, 102
7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: or. Cahul, str. Ştefan cel Mare,17
Tel: 029922186
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului. 7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant
( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei,2
Tel: 029931406
Email: cahul@imm.md

8.2. Asociaţii de afaceri
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură(Teritorial)
Adresa: or. Cahul, str. L. Tolstoi, 2
Email: acsastraseni@mail.ru

8.3. Cluburi de interes

 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s