aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Cantemir


Poziţia geografică Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de 870 km2.   Raionul Cantemir se mărgineşte la vest cu România pe o distanţă de 32 km. Suprafaţa terenurilor agricole constituie 65,67 mii ha.
Populaţia: Populaţia raionului constituie 63 mii locuitori, din care: urbană – 6000 mii, rurală–57300.
 Populaţia economic activă constituie 38878 persoane, din care ocupată în economia raionului – 20401 persoane.Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) – 10077 persoane. Tineri cu vărsta cuptinsă între 15- 29 ani – 13383 persoane.
Structura administrativ-teritorială: localităţi total  - 51, inclusive: oraş –  1, sate –  50, primării –27.
Economia: În raionul Cantemir activează 18186 agenţi economici din care:
    Întreprinderii Individuale – 706,
    Societăţi în Nume Colectiv – 2,
    Gospodării Ţărăneşti  – 16986,
    Societăţi pe Acţiuni – 18,
    Societăţi cu Răspundere Limitată – 181,
    CooperativeAagricole de Producţie – 17,
    Cooperative de Întreprinzători – 2,
    Cooperative de Consum – 3,
    Întreprinderi de Arendă – 2,
    Întreprinderi de Stat – 34,
    Întreprinderi municipale – 8,
    Asociaţii obşteşti – 11,
    Asociaţii 32, etc.
Agricultura: Ponderea terenurilor agricole constituie 448826 ha,  
    teren arabil ocupă 40902 ha,
    plantaţii de livezi- 2212 ha,
    vii-5712  ha,
    păşuni – 11500,
    păduri – 9800ha.
Anual se plantează  200 ha vii şi 2520 ha livezi.
Formele de organizare juridică în sectorul agrar sunt:
    Societăţi cu Răspundere Limitată  - 18,
    Cooperative Agricole de Producere – 8,
    Gospodări Ţărăneşti cu terenuri mai mult de 50 ha – 14,
    Gospodării Ţărăneşti cu terenuri agricole pînă la 50 ha – 16972,
    Staţiuni Tehnologice de maşini şi tractoare – 6.
Industria:
Fabrici de vinificaţie – 7:
    Societatea pe Acţiuni ,,Imperial Vin” s. Pleşeni cu capacitatea anuală de producţie a
 vinului de 1040 mii dal.
    Societatea cu Răspundere Limitată ,,Vinăria Ţîganca” comuna Plopi cu capacitate anuală de producţie a vinului de 460 mii dal.
    Societatea cu Răspundere Limitată  ,,TartcomVin” satul Tartaul cu capacitate anuală de producţie a vinului de 440 mii dal.
    Societatea cu Răspundere Limitată  ,,Podgoria Vin” satul Lărguţa cu capacitate anuală de producţie a vinului de 400 mii dal.
    Societatea pe Acţiuni  ,,Botritis” satul Cania cu capacitate anuală de producţie a vinului
         de 320 mii dal.
    Societatea pe Acţiuni  ,, Ceba-Vin” comuna Ciobalaccia cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 500 mii dal.
    Societatea cu Răspundere Limitată ,,Igvalex Vin” comuna Chioselia cu capacitate anuală de producţie a vinului de 200 mii dal.                 
Întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole:
    Societatea cu Răspundere Limitată ,,Covali & Co” Întreprinderea Municipală  or. Cantemir
      întreprinderea pentru producerea conservelor cu capacitate de producere a conservelor
      de 3360 t.
    Societatea cu Răspundere Limitată ,,Podgoreni” s. Lingura cu capacitate anuală de producere
      a fructelor uscate de 460 t.
    Mori pentru producerea făinei – 14,  cu capacitatea anuală de 6400 t făină.
    Mini secţii pentru producerea uleiului vegetal -  22,  cu capacitatea totală de 1496 tone ulei.
    Brutării -4,  cu capacitatea totală de 14 mii buc/zi, acoperînd în totalitate necesitatea
      populaţiei cu pîine.
În anul 2007 volumul producţiei industriale în preţuri curente a constituit 166 mln. lei.
Învăţămînt:
    instituţii preşcolare – 46,
    gimnazii – 27,
    şcoli de cultură generală- 5.
    licee – 7;
    Numărul total al elevilor – 8967;
Cadre didactice  total– 1121.
Sănătate: În raion activează:
    Instituţia Medico Sanitar- Publică ,,Spitalul Raional Cantemir”;
    Ccentrul  Medicilor de Familie, în componenţa căruia sunt: 4 centre de sănătate şi 27 oficii ale medicilor de familie.
    Numărul personalului angajat – 325 persoane.
Cultură:
    Case şi cămine culturale 43.
    biblioteci publice – 46;
    şcoli de artă şi muzică – 1.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or. Cahul, str. 31 august

Program de lucru: Vineri, 800-1700
Tel/fax: (299) 32910
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 273/22287
Email: www.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (273) 22059,
Email: statistica.com@mail.ru
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala nr. 16 BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: str. Ion Creangă 4
Tel/fax: 273/23472
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Cahul a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: str. Ştefan Vodă 3
Tel: 273/22590
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala Cahul a BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: str. Ştefan Vodă 10
Tel: 273/23652
Pagina web: www.moldindconbank.com

 

 

1.5. Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Cantemir, str. Ştefan Vodă nr. 2
Tel/fax: (237) 2-00-33

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3.

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Antonovca

MD 7312

s. Antonovca

Tel/fax (273) 73236

mycrobika@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

2

Baimaclia

MD 7313

s. Baimaclia

Tel/fax (273) 43236

Zilnic

Servicii publice

3

Cania

MD 7314

s. Cania

Tel/fax (273) 41236, primaria.com@yandex.ru

Zilnic

Servicii publice

4

Capaclia

MD 7315

s. Capaclia

Tel/fax (273)  71236,

primariacapaclia@laposte.net

Luni

0800 -1700

Servicii publice

5

Chioselia

MD 7316

s. Chioselia

Tel/fax (273) 54236

Zilnic

Servicii publice

6

Ciobalaccia

MD 7318

s. Ciobalaccia

Tel/fax (273) 70236

Zilnic

Servicii publice

7

Cîietu

MD 7317

s. Cîietu

Tel/fax (298)92436

Zilnic

Servicii publice

8

Cîrpeşti

MD 7319

s.  Cîrpeşti

Tel/fax (273) 78236, 654

Zilnic

Servicii publice

9

Cîşla

MD 7320 s. Cîşla

Tel/fax (273) 55633

Zilnic

Servicii publice

10

Cociulia

MD 7321 s. Cociulia

Tel/fax (273) 65228

Zilnic

Servicii publice

11

Coştangalia

MD 7322 s. Coştangalia

Tel/fax (273) 55236

Zilnic

Servicii publice

12

Enichioi

MD 7324 s.  Enichioi

Tel/fax (273) 78270

Zilnic

Servicii publice

13

Goteşti

MD 7326 s.  Goteşti

Tel/fax (273) 44236,

Zilnic

Servicii publice

14

Haragîş

MD 7327 s. Haragîş

Tel/fax (273) 62236

Zilnic

Servicii publice

15

Lărguţa

MD 7328 s. Lărguţa

Tel/fax (273) 76236, svetazaharia@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

16

Lingura

MD 7329 s. Lingura

Tel/fax (273) 77836, tantuca22@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

17

Pleşeni

MD 7330 s. Pleşeni

Tel/fax (273) 74236

Zilnic

Servicii publice

18

Plopi

MD 7331 s. Plopi

Tel/fax (273) 45236, zamfirova144@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

19

Porumbeşti

MD 7332 s. Porumbeşti

Tel/fax (273) 52236

Zilnic

Servicii publice

20

Sadîc

MD 7344 s. Sadîc

Tel/fax (298) 75236

Zilnic

Servicii publice

21

Stoianovca

MD 7335 s. Stoianovca

Tel/fax (273) 61236 pstoianovca@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

22

Şamalia

MD 7336 s.  Şamalia

Tel/fax (273) 67236 raileanumaria@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

23

Tartaul

MD 7338 s. Tartaul

Tel/fax (273) 77636

Zilnic

Servicii publice

24

Toceni

MD 7340 s. Toceni

Tel/fax (273) 51236

Zilnic

Servicii publice

25

Ţiganca

MD 7341 s. Ţiganca

Tel/fax (273) 53236

Zilnic

Servicii publice

26

Vişniovca

MD 7342 s. Vişniovca

Tel/fax (273) 42236 visniovca@mail.ru

Zilnic

Servicii publice

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134

Service:

Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: cantemir@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

- or. Cantemir, str. Testemiţeanu nr. 3,
tel/fax: 027332596

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

str. Boris Glavan nr. 1
tel/fax: (273) 22064

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
tel/fax: (273) 23313

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

- or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
tel/fax: (273) 22880

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Cahul, str. 31 august nr. 15
tel/fax: (299) 2749

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: cantemir@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

№ Denumirea oraşului, satului, comunei Adresa (strada, codul poştal, localitatea) Persoana de contact Tel/Fax
E-mail
Pagina Web Orele de primire Serviciile oferite
1. Consiliul raional (secţia economie)
7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2 Onică Vasile Tel/fax (273) 23233, 22536 Zilnic Consultanţă şi instruire
2. Consiliul raional (secţia agricultură) 7301, or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2 Boghean Dumitru Tel/fax (273) 22763 Zilnic Consultaţii agro-tehnice


4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

 

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Socială:

Adresa:  : or. Cantemir, str. Ştefan Vodă nr. 2

 

Program de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

                               Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax:  273/22569

Pagina web :  www.cnas.md

5.4. Serviciul Vamal

Service:

Adresa: or.Cantemir, str. Basarabia nr.1
Tel/fax: 273/22501
Servicii prestate: - Prefectarea tranzacţiilor şi actelor economice

6. Accesul la finanţe

Service:

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

Instituţii de microfinanţare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank" SA ,filiala Cantemir

 

 

str. Ştefan Vodă 3

 

 

 

Vicol Tatiana

  

273/22590

aib@maib.md

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

  900-1500

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2 .BC" Moldindconbank"  SA, filiala Cantemir

str. Ştefan Vodă 10

Negară Sergiu

 273/23652

www.moldincombank.com

Luni-vineri

900-1500

Întrerupere

 1300-1400

 

             „

4. BC „ Banca de Economii SA, filila Cantemir 16

  str. Ion Creangă 4

Calugăreanu Parascovia

233235-23664,21726/20264 grigore.mititelu@bem.md.           www.      273 /23472

wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

273/23472www.maib.md

ww       273/23472273/23472njnnnnggg

                                                               

Grigore.mititelu@bem.md.            

Luni-sîmbătă

900-1500

fără

întrerupere

              

            „

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

str. Trandafirilor 2

or. Cantemir

 

 

 

str. Trandafirilor  2

or. Cantemir

 

 

 

 

 

 

Onică Vasile

 

 

 

 

Cîrlan Svetlana

 

 

273-23233/22536

cantemir@imm.md

svetlanacirlan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii- or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
Tel/fax: 273/22960
7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: , or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
Tel: 273/2541
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.
7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant
( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

 

 

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2
Tel: 273-23233/22536
Email: cantemir@imm.md

8.2. Asociaţii de afaceri
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură(Teritorial)
Adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor nr. 2
Tel/fax: 273/23655
Email: iuriepopandopol@aipd.md

8.3. Cluburi de interes

 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s