aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Cimişlia


Poziţia geografică: Raionul Cimişlia este situat în partea de sud a republicii, aşezat la 67 km de la capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 92283 ha.
Populaţia: Populaţia raionului Cimişlia constituie  60,9 mii locuitori, din care: populaţia urbană-12,9 mii, populaţia rurală-48,0 mii persoane.
Structura administrativ – teritorială: Raionul Cimişlia are în total 39 localităţi, inclusiv oraşul Cimişlia şi 38 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 23 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 10856  agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 55000 ha din suprafaţa totală de teren. Pămînt arabil ocupă 45575 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi - 2298  ha, viile ocupă 6436 ha, păşunile -  11897 ha, altele - 10762 ha.
Educaţie: În raionul Cimişlia activează  34  instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi, inclusiv: în instituţiile şcolare – 9079 copii, în şcoala profesional polivalentă -300 elevi. Actualmente  în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea  740 pedagogi.
Sănătate: În raionul Cimişlia funcţionează: 1 spital cu fondul general de  200  paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sînt 14 oficii ale medicilor de familie, 6 centre de sănătate, 16 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Cimişlia îşi desfăşoară activitatea: 65 medici, 217 personal mediu asistenţei medicale, 115 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Cimişlia funcţionează: 1 muzeu, activează 15 colective artistice, 14 formaţii, care deţin titlul de formaţie-model, biblioteci publice – 39.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat
1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Cimişlia, bd .Stefan cel Mare,10
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0241-2-21-74
Email:
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Cimişlia,bd Ştefan cel Mare, 10
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0241-2-26-42
Email: cimislia@stastistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: or. Cimişlia,str. Decebal, 15
Tel/fax: 0241-2-23-51
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Basarabeasca a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: or .Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 17
Tel: 0241-2-36-77
Pagina web: (www.maib.md)

 

 

1.1.4.3. Filiala a BC „Banca Socială” S.A.

Service:

Adresa: or. Cimişlia, str. Decebal, 11
Tel: 0241-2-53-61

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or .Cimişlia, str. Decebal
Tel/fax: 0241-2-27-39

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Albina

s.Albina MD- 4111

0241-36-2-38

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

2

Batir

s.Batir  MD- 7712

0241-59-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

3

Cenac

s.Cenac MD-4113

0241-38-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

4

Ciucur-Mingir

s.Cecur-Mingir MD-4114

0241-30-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

5

Codreni

s.Codreni MD-7718

0241-93-6-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

6

Ecaterinovca

s.Ecaterinovca MD-4116

0241-31-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

7

Gradiste

s.Gradiste MD-4117

0241-78-5-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

8

Gura Galbenei

s.Gura-Galbenei MD-4118

0241-46-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

9

Hirtop

s.Hirtop MD-4119

0241-37-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

10

Ialpujeni

s.Ialpujeni MD-41120

0241-79-6-30

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

11

Ivanovca-Noua

s.Ivanovca-Noua MD-4122

0241-51-2-38

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

12

Javgur

s.Javgur MD-4123

0241-33-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

13

Lipoveni

s.Lipoveni MD-4124

0241-71-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

14

Mihailovca

s.Mihailovca MD-4125

0241-44-5-35

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

15

Porumbrei

s.Porumbrei MD -4126

0241-76-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

16

Sagaidac

s.Sagaidac MD-4127

0241-35-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

17

Satul-Nou

s.Satul-Nou MD-4128

0241-54-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

18

Selemet

s.Selemet MD-4129

0241-39-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

19

Suric

s.Suric MD-4130

0241-52-2-38

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

20

Topala

s.Topala MD-4131

0241-74-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

21

Troitcoe

s.Troitcoe MD-6717

0241-50-2-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

22

Valea-Perjei

s.Valea-Perjei MD-4132

0241-34-4-36

8.00-17.00

Eliberarea autorizatiilor de functionare

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md/

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: cimislia@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. Cimişlia, str. Cetatea Alba, 27
tel/fax: 0241-2-27-78;

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Cimişlia,str. Decebal, 139
tel/fax: 0241-2-27-94
e-mail:cimislia@dse.md

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Cimişlia, str. Decebal, 19
tel/fax: 0241-2-28-59
e-mail: drsvpacim@mail.ru,

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14
tel/fax: 0241-2-22-53

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

- or . Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14, bir.146
tel/fax : 0241-2-20-60

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria
4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

MD-4101, or. Cimişlia

bd. Ştefan cel Mare, 12

bir. 308

Gheorghe Netedu

0241-2-58-73

8.00-17.00

Acordarea asistentei informationale, metodice si metodologice antreprenorilor din raion, clasificarea intreprinderilor din alimentatia publica

2.

Consiliul raional (secţia agricultură)

MD-4101,

or.Cimişlia,

bd. Ştefan cel Mare,12,

bir.103

Pomujac Sava

0241-2-20-56

8.00-17.00

Acordarea asistrntei informationale, metodice si metodologice antreprenorilor din agricultura

4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)
5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Adresa:  : or. Cimişlia, bd .Stefan cel Mare,10

 Program de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: 0241-2-21-74

Email: fisc237@cimislia.fisc.md            

 Servicii prestate:

-  atribuirea codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adresa: or. Cimişlia, str. Decebal

Tel/fax: 0241-2-27-39

 

 

1.1.Serviciul Vamal
Adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare,14

Tel/fax: 0241-2-35-73

6. Accesul la finanţe

Service:

6.1.  Instituţii de microfinanţare

            6.2.  Bănci comerciale

            6.3. Programe guvernamentale  ( http://www.businesportal.md/

    http://odimm.md )

            6.4. Proiecte de asistenţă tehnicăDenumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

str. B. Lăutaru 1/2

or. Cimişlia

 

 

 

 

Stratu Valentina

 

 

 

 

0241-2-48-99,

cimislia@microinvest.md

 

 

 

 

Luni-vineri

800-1700

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2.

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbanc" SA ,filiala Orhei

 

 

or. Cimişlia,

bd. Ştefan cel Mare, 17

 

 

 

 

Galcenco Elena

  

0241-2-36-77

 

aib@maib.md

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

 800-1700

 întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „ Banca socială" SA, filiala Orhei

or. Cimişlia, str. Decebal, 11

Ţurcanu Veceslav

.0241-2-53-61                           www.socbanc.md

Luni-vineri

830-1600

întrerupere

 1300-1400

 

            „

3. SA „ Banca de Economii, filila Orhei

or. Cimişlia, str. Decebal,15 

 

Cornescu Natalia

233235-23664,21726/20264 grigore.mititelu@bem.md.           23664/         

                                                               

           0241-2-23-51     

 

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

3.

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

or. Cimişlia

bd. Ştefan cel Mare, 12

bir. 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Netedu

0241-2-58-73

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

4.

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo

,nr. 48, of. 311,

mun. Chişinău .

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii
Adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14
Tel: 0241-2-30-82
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului
7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14,
Tel: 0241-2-33-09
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului. 7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant
( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12
Tel: 0241-2-58-73
Email: cimislia@odimm.md

8.2. Asociaţii de afaceri
 Asociatia Micului Business
Adresa: or. Cimişlia, str. N. Iorga, 1 a
Tel/fax: 0241-2-21-69
 Asociatia Patronala „Progres-Cim"
Adresa: or. Cimişlia, str. N. Iorga, 1 a
Tel/fax: 0241-2-21-69

8.3. Cluburi de interes

 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s