aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Criuleni


Poziţia geografică: Situat  în  partea  de  Centru  a   Republicii Moldova. Oraşul  Criuleni  este  centru  raional  la  o  distanţă de  45  km  nord-est   de Chişinău. Suprafaţa  totală  a  raionului  este  de  688 km².
Populaţia: Populaţia - 72,2 mii persoane.
Structura administrativ-teritorială: Din punct  de  vedere administrativ raionul  Criuleni include  43  localităţi, inclusiv: urbane -1, localităţi rurale  - 42; Consilii locale 25, primării 25.
Economia: Bugetul  raionului  pentru  2007  la  partea  de  venituri  a  fost   precizat   în  sumă de 97930,9  mii. lei  şi  executat  în sumă  de  101291,3 mii lei   ceia ce  reprezintă 103,4% , iar   la cheltueli   din  suma  precizărilor   anuale  ce  constitue 107768,7 mii.lei   s-a  executat  în    volum de  102999,3  mii lei  în  proporţie  de  95,6  %. Terenuri   cu  destinaţie agricolă- 43,49mii ha, inclusiv: teren arabil  -  36,51 mii ha; livezi - 2,511 mii ha; vii - 2,440 mii ha; plantaţii de  nuci - 457,9 ha; păşuni - 5390 ha; terenului  fondului silvic – 8260,9   ha; terenurile fondului apelor - 1282,2 ha; terenuri destinate transportului rutier - 535,98 ha; terenuri  destinare fondului  de  rezervă - 8308,2 ha.
Sănătate: În teritoriu sînt 12 centre de sănătate, 17 Oficii ale Medicilor de Familii, Instituţia Medico-Sanitară Publică (Spitalul Raional Criuleni).
Educaţie: În raion funcţionează 2 şcoli sportive, 1 şcoală de agrement, 2 internate de tip familial, 29 de instituţii preşcolare cu un contingent de 2098 copii; 2 şcoli primare, 13 gimnazii, 9 şcoli medii de cultură generală, 10 licee, cu un contingent de 10305 elevi.
Cultură: Reţeaua institutiilor de culturã cuprinde: 27 case de cultură  şi cămine culturale, 30 biblioteci, 3  muzee, 4 şcoli de Artă. Potenţialul cultural al raionului este exprimat prin colectivele artistice cu  titlul onorific Model.

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:
1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi; - stabilirea identităţii solicitanţilor; - verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor; - autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare; - perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire; - lichidarea întreprinderii

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108, etajul III – clădirea Consiliului Raional

Phone: (248)20413, 22273

Service: - atribuirea codului fiscal; - consultaţii privind impozitarea; - înregistrarea TVA, accize; - primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni –Vineri, 800 - 1700; pauză: 1200- 1300;

1.1.3. Biroul de Statistică

Adress: or.Criuleni, str. 31 August 106

Phone: (248)22295

Service: - atribuirea codului statistic; - eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii; - primirea rapoartelor trimestriale, anuale; - consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni–Vineri, 800-1700; pauză: 1200-1300;

1.1.4. Băncile comerciale
1.1.4.1. Filiala nr. 25 Criuleni a BC”Banca de Economii”SA

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 116

Phone: (248)21257

Url: www.bem.md

Service: -deschiderea contului bancar; -acordarea creditelor

Hours: luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 12.00-13.00

1.1.4.2. Filiala Criuleni a BC „Moldova-AgroindBank”

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 10

Phone: (248)22590

Url: www.maib.md

Service: -deschiderea contului bancar, -acordarea creditelor

Hours: luni-vineri, 8,30-16.00, întrerupere 13.00-14.00

1.2.0. Licenţierea activităţii
1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţiere@gov.md

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:
1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 9

Phone: (248)22645

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare 4

Phone: (248)22284

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)20097

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Criuleni, str. 31 August

Phone: (248)22338

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 1

Phone: (248)22445

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: (248)20413

Service: - prezentarea declaraţiilor; - înregistrarea aparatelor de casă; - restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, pauză: 1200–1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:
2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)21723

Service: Prezentarea rapoartelor: - Bugetul asigurărilor sociale de stat - trimestrial, anual; - La iniţierea afacerii: declaraţia persoanei asigurate, ancheta persoanei asigurate ; - Plăţile se achită lunar, pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculă conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. IMPOZITAREA
3.1.0. Lista impozitelor
3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:
3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108

Phone: (248)20413

3.3.0. Consultaţii privind asigurările socilae:
03.03.01 Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adress: or. Criuleni. , bd.Biruinţa 12

Phone: (248)21723

3.4.0. Biroul vamal Centru

Adress: or.Criuleni, str.31 August 175

Phone: (248)21504

4. ACCESUL LA FINANŢE
4.1.0. Instituţii de microfinanţare
4.1.1. Microinvest

Adress: or.Criuleni, str.31 August 120/3

Phone: (248)22991

Email: www.microinvest.md

Service: finanţarea afacerilor micro şi mici

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or.Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)20986

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 139

Phone: (248)21450

Service: - audienţa cetăţenilor; - măsuri pasive de protecţie socială; - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; - măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, Zile de primire: Marţi 900-1200, Joi 1300-1700

Other: Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION
6.1.0. Lansarea unei afaceri
6.1.1. Secţia economie

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108

Phone: (248)22264

Url: ciuleni_cr@mail.ruLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s