aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Drochia


Poziţia geografică: Raionul Drochia este amplasat în partea de Nord-Vest a Republicii Moldova la o distanţă de 180 de km de la capitala republicii – municipiul Chişinău. Suprafaţa totală 999,91 km2.
Populaţia: 92,4 mii locuitori.
Structura administrativ-teritorială: Total – 40 de localităţi, inclusiv: 1 – sate, 27 – sate/commune, 39 – localităţi din componenţa lor.
Economia: Agenţi economici din teritoriu (total) – 13767, inclusiv: întreprinderi cu capital de stat – 13, întreprinderi individuale – 1585, gospodării ţărăneşti (de fermier) – 11168, societăţi cu răspundere limitată – 492, societăţi pe acţiuni – 28, societăţi obşteşti – 257, altele – 224.
Educaţie: Învăţămîntul cuprinde 41 instituţii preşcolare cu un număr de 3827 de copii. 41 instituţii preuniversitare: licee teoretice – 12, şcoli medii – 9, gimnazii – 15, şcoli primare – 3, şcoala internat de tip sanatorial, şcoala auxiliară.
Cultură: În raionul Drochia funcţionează: muzee – 5, colective artistice – 115, formaţii care deţin titlul de formaţie – model – 26, biblioteci publice – 33.

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI
1.1.1. Camera înregistrării de Stat

Adress: oficiul teritorial Soroca, str. Alexandru cel Bun nr.16

Phone: (230) 2-36-86; 3-05-41

Service:

Serviciile prestate: înregistrarea de stat a noilor întreprinderi; stabilirea identităţii solicitanţilor; verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor; autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare; perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire; lichidarea întreprinderii.

Hours:

luni –vineri; 8.00 – 17.00

1.1.2. Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15, etajul IV – clădirea Consiliului Raional

Phone: (252) 2-35-95; 2-22-48; 2-05-58

Email: fisc252@drochia.fisc.md

Service:

Serviciile prestate: eliberarea codului fiscal;  consultaţii privind impozitarea, înregistrarea TVA, accize; primirea declaraţiilor

1.1.3. Biroul de Statistică Drochia

Adress: or.Drochia, str. 31 August 1b

Phone: (252) 2-26-00; 2-36-00

Service:

Serviciile prestate: atribuirea codului teritorial/statistic; eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii; primirea rapoartelor trimestriale, anuale; consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

1.1.4. Băncile comerciale şi instituţii de microfinanţare
1.1.4.1. “Banca de Economii” SA, Filiala Nr. 15 Drochia

Adress: or.Drochia, str. 31 August, 12a

Phone: (252) 2-30-68, 2-20-20.

1.1.4.2. “Moldova-Agroindbanc” SA

Adress: or. Drochia, str. Mitropolitul Varlaam 21

Phone: (252) 2-05-00, 2-25-90, 2-33-56

1.1.4.3. “Banca Socială” SA

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei, 28a

Phone: (252) 2-05-21, 2-05-22, 2-51-33, 2-05-23.

1.1.4.4. “Moldincombanc” SA

Adress: or.Drochia, str. 31 August, 33

Phone: (252) 2-18-12, 2-18-13.

1.1.4.5. “Victoriabanc” SA

Adress: or.Drochia, str. Gudanov, 14

Phone: (252) 2-67-55.

1.1.4.6. “Energbanc” SA

Adress: or.Drochia, str. 31 August, 33

Phone: (252) 2-78-75, 2-78-76.

1.1.4.7. “Fincombanc” SA

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei, 28

Phone: (252) 2-68-16, 2-68-11, 2-68-12.

1.2. LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII
1.3. Camera de Licenţiere - Autoritatea de stat pentru licenţiere

Adress: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124

Phone: 0/22/54-21-14

Email: licentiere@licentiere.gov.md

Url: http://www.licentiere.gov.md/

Service:

Program de lucru:  - Primirea cetăţenilor în audienţă de către conducerea Camerei - prima şi a treia zi de luni a lunii curente, orele 14:00 - 19:00, cu înscriere preventivă la telefonul: 54-21-14
- Acordarea consultaţiilor, depunerea cererilor de eliberare, reperfectare şi modificare a licenţelor în zilele lucrătoare de la 08:30 - 15:00, Tel: (22) 27 23 36.
 - Eliberarea licenţelor în zilele lucrătoare de la 08:00 - 17:00.
Tel: (22) 27-24-74

1.4. Eliberarea licenţelor la nivel local. Autorizaţiile pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun sunt eliberate de primăriile localităţilor.
1.5. Eliberarea autorizatiilor - lista inspectoratelor, adresa si tel de contact)

Service:

-    Centrul de medicină preventivă Drochia - Medicina preventiva (Autorizatia sanitara)
Adresa: or.Drochia, str. Serghei Lazo, 9
Tel/Fax: (252) 2-31-46.
-    Inspecţia muncii Drochia
Adresa: or.Drochia, bd. Independenţei, 15a
Tel/Fax: (252) 2-74-13.
-    Direcţia raională de supraveghere fitosanitară şi control semincer - Fitosanitar
Adresa: or.Drochia, str. Doina, 24
Tel/Fax: (252) 2-85-12.
-    Inspectoratul ecologic Drochia - Ecologic, Spatii verzi
            Adresa: or.Drochia, bd. Independenţei, 15a
            Tel/Fax: (252) 2-27-43
-    Inspecţia de Stat în Construcţii - Construcţii
Adresa: or.Bălţi, str. Independenţei1
Tel/Fax: (231) 2-90-60, 2-32-42.

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.2. Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă Inspectoratul fiscal teritorial Drochia (Secţia administrare fiscală).

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15

Phone: (252) 2-35-95, 2-05-05.

Service:

Serviciile prestate: Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare,înregistrarea aparatului de casă, restituirea TVA.

Hours:

Program de lucru: luni – vineri; 8.00 - 17.00; pauza de masă 12.00 – 13.00   

2.3. Biroul de Statistică Drochia

Adress: or.Drochia, str. 31 August 1b

Phone: (252) 2-26-00; 2-36-00.

Service:

Serviciile prestate: atribuirea codului territorial/statistic; eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii; primirea rapoartelor trimestriale, anuale; consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice

Hours:

Program de lucru: luni –vineri; 8.00 – 17.00

2.4. Fondul Social (Casa Teritorială de Asigurări Sociale – Drochia).

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15

Phone: (252) 2-69-39, 2-69-40.

Service:

Serviciile prestate:  prezentarea rapoartelor şi cuantumul achitărilor
Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabilesc pentru fiecare an în parte în Legea bugetului asigurărilor sociale.
Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii pentru anul 2010 sunt stabilite în mărime de 23 % la fondul de salarizare şi alte recompense, inclusiv:
•    Contribuţiile de asigurare socială datorată de patron în mărime de 23 %,
•    Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat, angajat prin contractul individual de muncă, în mărime de 6 %.
•    Întreprinzătorii individuali, persoane fizice ce desfăşoară activitatea pe cont propriu se asigură în mod individual prin contract – 4044 lei/ anual.
Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea şi transformarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilit trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru angajaţi, şi respectiv pentru persoane fizice proprietari de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual şi persoane fizice ce îşi organizează activitatea pe cont propriu – trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestruluitrimestrului de gestiune pentru plătitori, cu excepţia: întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţelor obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2011.

3. IMPOZITAREA
3.1. Lista impozitelor pe domenii de activitate si termenele de achitare

Hours:

Calendarul contribuabilului pentru anul 2010

Nr

d/o

Tipul impozitului, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de

 plată

Impozite generale şi de stat

1

 Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din acestea (forma IAL-09)

Pînă la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAS-09)

Pînă la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (forma INR-09)

Pînă la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Informaţie privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

Pînă la 1 martie 2011

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

 

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală

(forma VEN-08)

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (forma CET-08)

Pînă la 31 martie 2011

Pînă la 31 martie 2010

2

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA

(forma TVA 06)

Pînă în ultima zi a lunii care urmaeză după încheierea perioadei fiscale

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

3

Accize

Declaraţia pentru accize

(forma ACZ)

Pînă în ultima zi a lunii care urmaeză după încheierea perioadei fiscale

La momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz

Taxa în fondul rutier

4

Taxa în fondul rutier

 Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale ATRI-07

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa integral pînă la primirea autorizaţiei

 

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în R.Moldova

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova (TFD-10)

31 decembrie 2010

Se efectuează pînă la momentul reviziei tehnnice

Taxe locale

5

Taxa pentru amenjarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului

(forma TAT 07 şi forma TAT-GŢ 06)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii următoare a trimestrului gestionar

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

6

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

 (forma TAP 08)

 

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

7

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(forma TAUCS 06)

 

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

8

Taxa pe piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

 

Taxa pentru folosirea resurselor minerale

9

Taxa pentru apă

Darea de seamă pentru apă

(forma TA 06)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Impozitul pe bunurile imobiliare

10

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar

(forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

11

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

12

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfîrşitul lunii ce succedă luna de gestiune:

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2010; întreprinderile individuale - pîna la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune

13

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

La momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

3.2. Inspectoratul Fiscal Drochia

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15, etajul IV – clădirea Consiliului Raional

Phone: (252) 2-35-95, 2-22-48, 2-05-50.

3.3. Casa Teritorială de Asigurări Sociale – Drochia

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15

Phone: (252) 2-69-39, 2-69-40.

3.4. Biroul Vamal Drochia

Adress: or.Drochia, str. Mitropolitul Varlaam 7

Phone: (252) 2-20-23

3.5. 3.5. Înregistrarea TVA, Accize (informaţie succintă despre TVA, condiţii, sumă şi termenele de achitare pe domenii de activitate; condiţii de rambursare)

Service:

Taxa pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul RM, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în RM.
Cotele TVA se stabilesc în următoarele mărimi:
• cota-standard în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import, cu excepţia livrărilor impozabile la cote reduse;
• cota redusă în mărime de 8 % din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru:
-    pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate;
-    lapte şi produse lactate de primă necesitate;
-    zahăr din sfecla de zahăr;
-    medicamente;
-    unele mărfuri parafarmaceutice.
• cota redusă în mărime de 5% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru  gazele naturale şi cele lichefiate;
• cota zero pentru produsele prevăzute în art. 104 al codului fiscal, din care:
-    mărfurile şi serviciile pentru export;
-    energia electrică şi termică livrată populaţiei;
-    mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunii diplomatice;
-    mărfurile şi serviciile pentru organizaţiile internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte;
-    livrările de construcţie a locuinţelor, efectuate prin metoda ipotecară.
Restituirea TVA se efectuează în conformitate cu instrucţiunile IFS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat consolidat, iar în lipsa datoriilor – la contul curent al agentului economic.

4. ACCESUL LA FINANŢARE

Service:

4.1.    Instituţii de microfinanţare
4.2.    Bănci comerciale (vezi 1.1.4.)
4.3.    Programe guvernamentale
4.4.    Proiecte de asistenta tehnica

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1. Inspecţia muncii Drochia

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei, 15a

Phone: (252) 2-74-13.

5.2. Oficiul teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or.Drochia, bd. Independenţei 15a, clădirea primăriei.

Phone: (252) 2-18-27; 2-27-82.

Service:

Servicii prestate: - audienţa cetăţenilor,
                   - măsuri passive de protecţie socială,
                   - plasarea în cîmpul muncii,
                   - instruirea profesională.

Hours:

Program de lucru: luni –vineri; 8.00 – 17.00

5.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md),
6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN REGIUNE
6.1.1. Direcţia Dezvoltării Teritoriale,

Adress: or.Drochia, str. Independenţei 15 (Specialist IMM, of. 207)

Phone: (252) 2-12-73

6.1.2. Asociaţia Femeilor de Afaceri

Phone: (252)20581, 079359403

6.1.3. ONG “BRIA-VIS”

Phone: (252)75005, 069470877

6.2. Agricultură şi prelucrarea materiei prime

Service:

•    AO „Alianţa fermierilor din raionul Drochia”
             Conducător: Flocosu Petru
             Tel: (252) 6-27-67, 069558981

•    AO “Consult Service”
 (Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală “ACSA”)
     Conducător: Bîrnaz Victor
     Tel: (252)25043, 069665913
     e-mail: consult@mtc-dr.md
•    ONG “Furtună” s.Zguriţa
     Conducător: Colesnic Valentina
     Tel: 067136773

6.3. Financiar-bancar : Creditare, Leasing şi altele (băncile comerciale din teritoriu – vezi 1.1.4.)


Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s