aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Făleşti


Poziţia geografică: Raionul Făleşti este situat în partea de nord-est a republicii. Suprafaţa totală -  107259,57 ha (1072,6 km2). Raionul se extinde de la nord spre sud cu o suprafaţă de 37 km şi de la est spre vest – în jur de 41 km.
Populaţia: Polulaţia raionului Făleşti constituie 90 320 locuitori, densitatea – 78 de persoane.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Făleşti are în totalitate 33 de localităţi.
Economia: Pe teritoriul raionului Făleşti activează 12412 agenţi economici, inclusiv 10498 - gospodării ţărăneşti, 1101 - inreprinderi individuale, 813 - agenţi economici cu drept de persoană juridică şi 622 - posesori de patentă de întreprinzător.
Educaţia: În raion activează 52 instituţii de învăţămînt preuniversitar, inclusiv: 24 gimnazii; 14 licee; 10 şcoli de cultură generală; 2 şcoli speciale; 1 şcoală profesională; gimaziul internat. În raion îşi desfăşoară activitatea – 47 de instituţii preşcolare.
Sănătate: În raion activează o farmacie de stat cu 53 de filiale.
Cultura: Reţeaua instituţiilor de cultură din raion numără 121 unităţi, dintre care: Case şi cămine de cultură-63; biblioteci publice-54; şcoli de muzică-1; şcoli de arte-2; Muzee-1.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: mun. Bălţi str. Moldovei 13

Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0231-2-34-44
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Făleşti str. Moldovei, 20
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0259-2-39-79
Email: fisc259@falesti fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Făleşti, str. Moldovei 27
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (254) 2-26-80, 2-41-13, 2-58-07, 2-22-81, 2-44-59
Email: falesti@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: s. Mărăndeni r-n Făleşti, primăria Mărăndeni
Tel/fax: 0259-72-3-36
Pagina web: www.bem.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa:
or. Făleşti, str. Moldovei 27
Tel/fax: 0259-2-44-87

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

2.

s.Albineţul Vechi

r-n.Făleşti primăria. Albineţul Vechi

0259-70-2-26

8.00-11.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

3.

s.Bocani

r-n.Făleşti primăria. Bocani

0259-78-7-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

4.

s. Catranic

r-n.Făleşti primăria. Catranic

0259-52-8-53

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

5.

s. Călineşti

r-n.Făleşti primăria. Călineşti

0259-61-3-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

6.

s. Călugăr

r-n.Făleşti primăria. Călugăr

0259-79-2-61

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

7.

s. Chetriş

r-n.Făleşti primăria. Chetriş

0259-51-9-34

8.00-11.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

8.

s. Ciolacu Nou

r-n.Făleşti primăria. Ciolacu Nou

0259-67-5-22

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

9.

s. Egorovca

r-n.Făleşti primăria. Egorovca

0259-75-3-36

8.00-13.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

10.

s.Făleşti-Noi

r-n.Făleşti primăria. Făleşti-Noi

0259-60-506

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

11.

s.Glinjeni

r-n.Făleşti primăria. Glinjeni

0259-71-3-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

12.

s.Hiliuţi

r-n.Făleşti primăria. Hiliuţi

0259-74-6-02

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

13.

s.Hînceşti

r-n.Făleşti primăria. Hînceşti

0259-51-138

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

14.

s.Horeşti

r-n.Făleşti primăria. Horeşti

0259-77-0-12

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

15.

s.Ilenuţa

r-n.Făleşti primăria. Ilenuţa

0259-68-2-91

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

16.

s.Işcălău

r-n.Făleşti primăria. Işcălău

0259-77-3-36

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

17.

s.Izvoare

r-n.Făleşti primăria. Izvoare

0259-69-3-36

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

18.

s.Logofteni

r-n.Făleşti primăria. Logofteni

0259-60-136

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

19.

s.Mărăndeni

r-n.Făleşti primăria. Mărăndeni

0259-72-3-36

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

20.

s. Musteaţa

r-n.Făleşti primăria. Musteaţa

0259-50-8-16

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

21.

s.Natalievca

r-n.Făleşti primăria. Natalievca

0259-94-3-53

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

22.

s.Năvîrneţ

r-n.Făleşti primăria. Năvîrneţ

0259-73-3-36

8.00-10.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

23.

s.Obreja Veche

r-n.Făleşti primăria. Obreja Veche

0259-65-7-36

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

24.

s.Pietrosu

r-n.Făleşti primăria. Pietrosu

0259-56-3-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

25.

s.Pînzăreni

r-n.Făleşti primăria. Pînzăreni

0259-57-6-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

26.

s.Pîrliţa

r-n.Făleşti primăria. Pîrliţa

0259-62-3-23

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

27.

s.Pompa

r-n.Făleşti primăria. Pompa

0259-55-5-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

28.

s.Pruteni

r-n.Făleşti primăria. Pruteni

0259-66-5-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

29.

s.Răuţel

r-n.Făleşti primăria. Răuţel

0259-54-2-95

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

30.

s.Risipeni

r-n.Făleşti primăria. Risipeni

0259-59-2-36

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

31.

s.Sarata Veche

r-n.Făleşti primăria. Sarata Veche

0259-64-3-36

8.00-12.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

32.

s.Scumpia

r-n.Făleşti primăria. Scumpia

0259-63-3-38

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

33.

s.Taxobeni

r-n.Făleşti primăria. Taxobeni

0259-68-5-81

8.00-17.00

Consultaţii, servicii de Stare Civilă, servicii notariale, servicii de amenajarea teriterielor, ajutare materiale

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: falesti@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. Făleşti, s.Toma Ciorbă.3
tel: 259(2 54 52)

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Făleşti str. Mihai Eminescu 59
tel: 0259-2-22-01

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Făleşti str. Decebal 6 tel/fax: 0259-2-26-34

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 42
tel/fax: 0259-2-25-20

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 50
tel/fax: 079428354

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: falesti@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

 

Or.Făleşti str.Ştefan cel Mare 50

 

Cristina Tamuruc

 

0259-2-29-15

sectia economiefl@mail.ru

 

 

8.00-17.00

 

Consultaţii în materia dezvoltării afacerii

2.

Consiliul raional (secţia agricultură)

 

Or.Făleşti str.Ştefan cel Mare 50

 

Bîrliba Vitalie

 

0259-2-28-66

 

8.00-17.00

Consultaţii, în materia dezvoltării agriculturii

3.

Consiliul raional (alte secţii)

 

 

 

 

 

4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

Service:Denumirea instituţiei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Date de contact (telefon, fax, e-mail)

Pagina WEB

 

II „Ţurcanu Viorica"

Or.Făleşti str.Tamara Ciobanu 13

0259-2-29-15

 

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

     Adresa:

or. Făleşti, str. Moldovei, 27

Tel/fax:  ( 246) 2-24-84

  Pagina web: www.cnas.md

6. Accesul la finanţe

Service:Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

 1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1.       BC „ Banca de Economii" SA ,

filiala Făleşti

 

 

s. Mărăndeni r-n Făleşti, primăria  Mărăndeni

 

 

 

 

  

aib@maib.md

www.maib.md

0259-72-3-36

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

 

 

or. Făleşti

str. Ştefan cel Mare, 50

 

 

 

 

 

 

0259- 2-20-58,

2-39-41;

sectia economiefl@mail.ru

falesti@odimm.md

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii-  or. Făleşti str. Moldovei 20

                                   Tel/fax: 0259-2-29-70

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: or. Făleşti,str. Eminescu, 9

Tel:  0259-2-22-62

Program de lucru:  Luni - Vineri, 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                 Joi    1300- 1700

             Zile de odihnă:  Sîmbăta, Duminica

 Servicii prestate:

- audienţa cetăţenilor;

- măsuri pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.                             7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia economie

Adresa:  or. Făleşti, str. Eminescu, 9

Tel:  0259- 2-20-58, 2-39-41;

Email:  falesti@imm.md

8.2Asociaţii de afaceri

8.3. Cluburi de interesLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 17.08.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s