aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Hînceşti


Pozitia geografica: Raionul Hincesti este situat in partea de centru a republicii, asezat la 35 km de capitala tarii Chisinau. Suprafata totala 1483, 4 km2.
Populatia: Populatia raionului Hincesti constituie 119,4 mii locuitori, din care: populatia urbana - 15,8 mii, populatia rurala - 103,6 mii persoane.
Structura administrativ – teritoriala: Raionul Hincesti are in total 63 localitati, inclusiv orasul Hincesti si 62 sate. In structura teritorial – administrativa sint 39 primarii. 
Ecomonia: In raion sint inregistrati in total 31518 agenti economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 70792 ha din suprafetele totale de teren. Pamintul arabil ocupa 58499 ha din suprafata totala a  terenurilor agricole: plantatiile de livezi -  5268 ha, viile ocupa 19816 ha, pasunile – 58145 ha, altele – 676 ha.
Educatie: In raionul Hincesti activeaza 59 institutii de invatamint. Numarul total de elevi: in institutiile scolare - 18908 copii, in Colegiul de Constructie - 350 studenti, in scoli profesionale polivalente – 600 elevi. Actualmente in institutiile de invatamint din raion isi desfasoara activitatea 1600 pedagogi.
Sanatate: In raionul Hincesti functioneaza: 2 spitale cu fondul general de 540 paturi; 1 centru al medicilor de familie, in componenta caruia sint 25 oficii ale medicului de familie, 14 centre de sanatate, 18 puncte medicale.  In domeniul ocrotirii sanatatii populatiei dinraionul Hincesti isi desfasoara activitatea: 183 medici,  554 personal mediu asistentei medicale, 472 personal sanitar si auxiliar.
Cultura: In raionul Hincesti functioneaza: 2 muzee, activeaza 77 colective artistice, 13 formatii, care detin titlul de formatie – model, Bibliotecile publice – 64.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or. Hânceşti, str. M. Hîncu 148A

Program de lucru : Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 269/2-24-45
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Hânceşti, str. M. Hîncu 123
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 269/2-35-73
Email: fisc269@hincesti.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Hânceşti, str. M.Cibotaru 1
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 269/2-49-78
Email: hincesti@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. B C „BANCA DE ECONOMII" S.A.

Service:

Filiala BC „Banca de Economii" S.A.
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. B C „MOLDOVA-AGROINDBANK

Service:

Filiala a BC „Moldova - Agroindbank S.A.
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. B C„MOLDINDCONBANK” S. A.

Service:

Filiala a BC „Moldindconbank" S.A.
Pagina web: www.moldindconbank.com

 

 

1.1.4.4. B C „FinComBank” S. A.

Service:

Filiala a B C „" S.A.
Pagina web: www.fincombank.md

1.1.4.5. B C „Energbank” S. A.

Service:

Filiala a BC „Enerbank" S.A.
Pagina web: ro.energbank.com

1.1.4.6. B C „PROCREDIT BANK”S. A.

Service:

Filiala Hânceşti a B C „Procredit Bank" S.A.

1.1.4.7. B C „EXIMBANK”S. A.

Service:

Filiala a BC „Eximbank" S.A.

1.1.4.8. B C „Banca Socială” S. A.

Service:

Filiala a BC „Banca Socială" S.A.
Pagina web: www.socbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa:
or. Hânceşti, str. M. Hîncu 123
Tel/fax: 269/2-58-01

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:

Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: hincesti@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă
3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Hânceşti, str. M. Hîncu 234
Tel: 269/2-43-55

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Hânceşti, str. Grădinilor 3
tel/fax: 269/2-36-59

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Hânceşti, M. Hîncu 141
tel/fax: 269/ 2-21-70

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială
4. Dezvoltarea afacerii

Service:

4.1.Primăria

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: hincesti@imm.md

 

4.2.Consiliul Raional  (Secţia economie)Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

m. Hîncu 126

Vasile Marin

Şef Direcţie

269/2-30-37

8.00  - 17.00

 

 

 

 

4.3.Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5. Taxe şi Impozite

Service:

5.1.  Inspectoratul Fiscal

Adresa:  : or. Hânceşti, str. M. Hîncu 123

 Program de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 130

Zile de odihnă:  Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax:  269/2-35-73

Email:  www.fisc.md

 Servicii prestate:

-  atribuirea codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

  

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

 

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

 

  5.3.Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

     Adresa:

or. Hânceşti, str. M. Hîncu 123

  Tel/fax: 269/2-58-01

  Pagina web: www.cnas.md

  5.4. Serviciul Vamal

6. Accesul la finanţe

Service:

6.1.  Instituţii de microfinanţare

            6.2.  Bănci comerciale

            6.3. Programe guvernamentale  ( http://www.businesportal.md/

    http://odimm.md )

            6.4. Proiecte de asistenţă tehnică

 

 Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

 1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank" SA ,filiala Hânceşti

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „ Victoriabank" SA , filiala  nr.23, Hânceşt

 

 

 

 

 

www.victoriabank.md

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

            „

3 .BC" Moldindconbank"  SA, filiala Hânceşti

 

 

www.moldincombank.com

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

 1300-1400

 

             „

4. BC „ Banca de Economii SA, filila Hânceşti

 

 

233235-23664,21726/20264 grigore.mititelu@bem.md.           www.b   wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

 

ww      

                                                               

Grigore.mititelu@bem.md.            

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

 

5. BC „ ProCreditBank" SA,  filiala Hânceşti

 

 

 

 www.procreditbank.md

Luni-vineri

800-1700

 fără                        Întrerupere

              „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

Or. Hînceşti 

Str. M.Hîncu 126

 

 

 

 

 

 

Vasile Marin

 

 

 

Ghenadie Poalelungi

0269-2-20-57

 

consiliu@mtc-hn.md

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md


 

 

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii-

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa:  or. Hânceşti, str. M. Hîncu 123

Program de lucru:  Luni-Vineri, 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                                             Joi    1300- 1700

             Zile de odihnă:  Sîmbăta, Duminica

 Servicii prestate:

- audienţa cetăţenilor;

- măsuri pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.  

                           7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia economie

Adresa: Or. Hînceşti, str. M.Hîncu 126

Tel:  0269-2-20-57

Email:  hincesti@imm.md; consiliu@mtc-hn.md

8.2. Asociaţii de afaceri

8.3. Cluburi de interesLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s