aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Leova


Poziţia geografică: Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a republicii la 100 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală - 775 km2.
Populaţia: Populaţia  raionului Leova constituie 54,5 mii locuitori , din care: populaţia urbană – 15,9 mii, populaţia rurală – 38,6 mii personae, densitatea – 70,3 locuitori/km2.
Structura administrativ – teritorială: Raionul Leova are în total 39 localităţi, inclusiv 2 oraşe: Leova, Iargara  şi 37 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 25 primării.
Economia: În raion sînt înregistraţi în total 11859 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 57071 ha din suprafeţe totale de teren. Pământul arabil ocupă 37925 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole, din care: plantaţiile de livezi - 1229 ha, viile - 4718 ha, păşunile - 11617 ha, altele - 1582 ha.
Educaţie: În raionul Leova activează 34 instituţii de învăţămănt. Numărul total de elevi: în instituţiile şcolare – 7833 copii, în instituţiile preşcolare – 2009 copii, în şcoli profesionale polivalente -280 elevi.
Sănătate: În raionul Leova funcţionează: 1 spitale cu fondul general de 190 paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sînt 16 oficii ale medicului de familie, 7 centre de sănătate, 11 puncte medicale.
Cultură: În raionul Leova funcţionează: 2 muzee, activează 55 colective artistice, 14 formaţii, care deţin titlul de formaţie – model, bibliotecile publice – 37.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: Or. Hînceşti,str Mihalcea Hîncu,148 a

Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: ( 269)22445;
25865;
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

 

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Leova,str. Dosoftei,3
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Dumica
Tel/fax: 263 22437; 22391; 23102
Email: fisc263@leova.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Leova
Str.Unirii, 37
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 263.22947; 22741;22680.
Email: leova@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Leova,
Str.Unirii, 35

Tel/fax: (246) 2-24-84, 2-58-95

 

 

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:

Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

 

Lista Primăriilor din Raion:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

or. Leova

6301 or. Leova

t.fax 263.22763

primaria@mtc-lv.md

8.00-17.00 întrerupere 12-13

Luni-vineri

Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul,alimentaţiei publice,băuturilor alcoolice,berii şi produselor din tutun,autorizaţiilor de urbanism,certificatelor în construcţii ect.

2

or. Iargara

6321 or.Iargara

t/f 263.63236

iargaralv@yahoo.com

- // -

  -//-

3

s. Beştemac

6312 s. Beştemac

t/f.263.59236

beştemaclv@yahoo.com

- // -

   -//-

4

s. Baiuş

6311 s. Baiuş

t/f.263.70317 baiuşlv@yahoo.com

-//-

  -//-

5

s.Borogani

6335 s. Borogani

t/f 298.50559 boroganilv@yahoo.com

-//-

  -//-

6

s.Cazangic

6313 s. Cazangic

t/f.263.58236

-//-

  -//-

7

s. Ceadîr

6314 s. Ceadîr

t/f.263.75236 ceadîrlv@yahoo.com

-//-

  -//-

8

s.Cneazevca

6315 s.Cneazevca

t/f.263.46236 cneazevcalv@yahoo.com

-//-

  -//-

9

s.Colibabovca

6316 s.Colibabovca

t/f 263 51236 colibabovcalv@yahoo.com

-//-

  -//-

10

s. Covurlui

6317 s. Covurlui

t/f 263.78236

-//-

  -//-

11

s. Cupcui

6318 s. Cupcui

t/f 263.74236 cupcuilv@yahoo.com

-//

  -//-

12

s. Filipeni

6319 s.Filipeni

t/f 263.40221 filipenilv@yahoo.com

-//-

  -//-

13

Hănăsenii-Noi

6321 s. Hănăsenii-Noi

t/f 263.72268 hănăseniinoilv@yahoo.com

-//-

  -//-

14

s.Orac

6322 s. Orac

t/f 263.52236 oraclv@yahoo.com

-//-

  -//-

15

s. Romanovca

         s.Romanovca

t/f.263.77236 Romanovcalv @yahoo.com

-//-

  -//-

16

s. Sărata-Răzeşi

6325 s. Sărata-Răzeşi

t/f.263.93236 săratarăzeşilv@yahoo.com

-//-

  -//-

17

s.Sărăţica-Nouă

6327 s.Sărăţica-Nouă

t/f.263.73238 sărăţicanouălv@.yahoo.com

-//-

  -//-

18

s.Sărata-Nouă

6324 s.Sărata-Nouă

t/f 263.62236 săratanouălv@yahoo.com

-//-

  -//-

19

s.Sărăteni

6326 s.Sărăteni

t/f.263.61238 sărătenilv@yahoo.com

-//-

  -//-

20

s.Sîrma

6328 s. Sîrma

t/f 263.71236 sîrmalv@yahoo.com

-//-

  -//-

21

s.Tigheci

6329 s.Tigheci

t/f 263.45236 tighecilv@yahoo.com

-//-

  -//-

22

s.Tochile-Raducani

6330 s.Tochile-Raducani

t/f.263.54235 tochileraducanilv@yahoo.com

-//-

  -//-

23

s.Tomai

6331 s.Tomai

t/f.263.69238 tomailv@yahoo.com

  -//-

  -//-

24

S.Tomaiul-Nou

6332 s.Tomaiul-Nou

t/f 263.93536 tomaiulnoulv@yahoo.com

-//-

  -//-

25

s.Vozniseni

6334 s.Vozniseni

t/f.263.57236

-//-

  -//-

 

 

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

 

 

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: leova@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or. Leova,
Str. Unirii,39
tel: 263.22405; 23041;24654
fax: 263.23785

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Leova,
Str. Unirii,14
tel: 263.23447

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Leova,
str Ştefan cel Mare,78

tel/fax: 263.25285; 25236;25518

 

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Leova
str. Independenţei,5
tel/fax: 263.22481

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Leova
str. Independenţei,5
tel/fax: 263.24559

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: leova@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

6301, or. Leova,

Str. Independenţei,5

Eugeniu Lupu

Tel 263.24250.

t.fax      22190.

 

Luni-vineri

8,00-17,00

Pauză 12-13,00

Acordarea serviciilor de consultanţă şi instruire a agenţilor economici şi doritori de a lansa o afacere; Organizarea şi desfăşurarea seminarelor,meselor rotunde,întruniri;

Eliberarea certificatelor,autorizaţiilor etc.

2.

Consiliul raional (Direcţia Agricultură şi Alimentaţie)

-//-

Ion Plămădeală

 

Ion Dîră

Tel.263.22056

 

 

Tel.263. 22384

iondira@list.ru

  Luni

14,00-19,00

 

Lui-vineri

8,00-17,00

Promovarea politicii agrare în raion.Petiţiile cetăţenilor

 

Supravegherea şi respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologiceşe ecologice asupra proceselor de producere, prelucrarea stocarea

depozitarea, transportarea şi comercializarea produselor agricole.

3.

Consiliul raional (Secţia Atragerea şi gestionarea Investiţiilor)

 

Danalachi Sergiu

Tel/fax 263.24526

Sergiuconsiliu25@yahoo.com

Luni-vineri

8,00-17,00

Pauză 12-13,00

Acordarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă în domeniul scrierii şi implimentării de proiecte, responsabil de colaborare cu organizaţiile internaţionale cu privire la atragerea investiţiilor.

4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)
5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Adresa:  : or. Leova,str. Dosoftei,3

Program de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

                                     Zile de odihnă:  Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: 263 22437;  22391; 23102

Email:  www.fisc.md

Servicii prestate:

-  atribuirea codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

  

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii
6. Accesul la finanţe

Service:

6.1.  Instituţii de microfinanţare

            6.2.  Bănci comerciale

            6.3. Programe guvernamentale  ( http://www.businesportal.md/

    http://odimm.md )

            6.4. Proiecte de asistenţă tehnică

 Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Organizaţia de Microfinanţare „MICROINVEST" SRL

Or. Leova

Str Unirii,20

Veronica Dacu

t/f.263.22693

veronica.dacu @

microinvest.md

wwwmicroinvest.md

Luni-vineri

9,00-18,00

Acordarea împrumuturilor

2.

Băncile comerciale BC"Banca de economii"SA filiala Leova

 

Or. Leova

Str Independeţei,36

Ghenea Igor

Tel.26323967;

23288;22296.

Igor.ghenea@

bem.md

Luni-vineri

8-16,00

Sîmbătă-duminică

8-13,00

Toate operaţiunile bancare

-

   BC"Banca de economii"SA agenţie nr 051 Iargara

Or.Iargara

Arabadji Marina

Tel.263 63158

Luni-vineri

8-16,00

Incararea plăţilor

Efectuarea tranzacţiilor;

Eliberarea compensaţiilor,pensiilor şi salarii

-

BC" Banca de economii"SA agenţie nr.52. Tomai

s. Tomai

Pendea Veronica

Tel.263.69882

-//-

-//-

-

BC"Banca de economii" agenţie nr.054. Sărăteni

s. Sărăteni

Gargaun Tatiana

Tel.263.61312

-//-

-//-

-

BC"Banca de economii"SA agenţie

Nr.053 Leova

Or. LEOVA

str.M. Eminescu,11

Cernea Cristina

Tel. 263.24120

-//-

-//-

3

BC"Energbank"SA filiala Leova

Or. Leova,

Str. Ştefan cel Marea,50

Alexeenco Galina

Tel.263.22377;

22212;22277.

ofice@energbank.com

www.energbank.com

Luni-vineri

8,30-16,00

Sîmbătă-duminică

8,30-12,30

Pauză

13,00-14,00

Toate operaţiunile bancare

-

BC"Energbank" agenţie nr.1 Leova

Or. Leova,

Str.Independenţei,54

Alexeenco Galina

Tel.263.24421

Marţi-vineri 8,30-13,00

Duminică

8,30-12,30

Incasarea plăţilor;

Tranzacţii în valută naţională şi străină

-

BC"Energbank"SA agenţie nr.2 Leova

Or. Leova, str.Independenţei,7

-//-

Tel.263.22138

Luni-vineri

8,30-14,30

-//-

-

BC"Energbank" agenţie nr.3 Leova

Or. Leova,                str.Ştefan cel Mare,67

-//-

Tel.263.24101

Luni-vineri

8,30-13,30

-//-

4

BC"Moldova-Agroindbanc"SA

Or. Leova,

Str.Independenţei,8

Tomşa Svetlana

Tel.263.22590;

23008;22857.

www.maib.md

Luni-vineri

8,30-16,00

Toate operaţiunile bancare

5

BC"Banca Socială"SA filiala Hînceşti,repr-ţa Leova

Or.Leova, str.Independenţei nr.5

Galina Matiuşchin

Tel.263.22478

hînceşti@

socbanc.md

Luni-vineri

9,00-16,00

Pauză

13,00-14,00

Toate operaţiunile bacare

6

BC"Moldincombanc"SA filiala Leova

  Or.Leova,  str.Independenţei,24

NIGARA serghei

Tel 263.22487:;

23780;23363.

nigara@

micb.md

Luni-vineri

8,30-16,00

Pauză

13,00- 14,00

Toate operaţiunile bacare

7

Asociaţia de economii şi împrumut Tigheci credit

6329 s. Tigheci

Mindov Maria

Tel. 263.45240

Luni-vineri

8,00-17,00

Acordarea imprumuturilor în sectorul rural

8

Asociaţia de economii şi împrumut Filipeni credit

6319 s. Tigheci

Gudumac Gheorghe

Tel.263.40226

-//-

-//-

9

 

         Programe

      guvernamentale

1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

6301

 or. Leova,

str. Independenţei,5

 

 

 

 

 

Alexei Catană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugen Lupu

 

263.2.26.50

fax.263.23450

consiliu@leova.md

www.leova.md

 

Luni-vineri

8,00-17,00

Selectarea  tinerilor, care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze/ sau să extindă propria sa afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de elegibilitate pentru participare la Program.

10.

Proiecte de asistenţă tehnică

 

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

www.businessportal.md

                    www.odimm.md

 

 

 

 

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii-  or. Leova, str. Independenţei 3

                                   Tel/fax: 263.23385

7.2. Agenţia Naţională - Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa:  or. Leova, str. Independenţei 3

Tel:  263.23385

Program de lucru:  Luni-Vineri, 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                 Joi    1300- 1700

                              Servicii prestate:

- audienţa cetăţenilor;

- măsuri pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.                             7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia economie

Adresa:  or. Leova, str. Independenţei,5

  Tel:  263.2.26.50 ; 263.23450

Email:  leova@imm.md

 

8.2. Asociaţii de afaceri

8.3. Cluburi de interesLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 23.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s