aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Rîşcani


Poziţia geografică: Raionul Rîşcani este situat la Nord-Vestul Republicii Moldova. La Nord, raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi mun. Bălţi, la Sud-Vest cu raionul Glodeni, la Vest - cu Romania. Suprafaţa -936,03 km.
Populaţia: Populaţia raionului constituie 69,4 mii locuitori, dintre care:
Populaţia urbană - 13,3 mii locuitori ;
Populaţia rurală -56,070 mii.
Densitatea populaţiei- 96 lociutori la km2
Structura administrativ-teritorială: Raionul Rîşcani are în total 55 localităţi. În componenţa raionului intră: 2 oraşe, 26 (sate) comune, 6 localităţi din componenţa oraşelor, 47 localităţi din componenţa satelor (comunelor).
În structura teritorial-administrativă sînt 28 primării.

Economia: În raion activiază în total 15460 agenţi economici. Terenurile agricole constituie 76460 ha din suprafeţele de teren. Pămîntul arabil ocupă 58236 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi- 4015 ha, viile- 439 ha, păşunile -12492 ha, fîneţe 133 ha, pîrloagă -351 ha, plantaţiile de nuci -665 ha, plantaţiile de dud -152 ha , arbuşti şi fructiferi -13 ha.

Educaţia: În raionul Rîşcani activiază 39 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elev, inclusiv - în instituţiile şcolare- 7370 copii
- în colegiu -532 studenţi
- în şcoli profesionale polivalente -390 elevi
Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1025 pedagogi.

Sănătate: În raion funcţionează:
-    1spital cu fondul general de 225 paturi
-    1 centru al medicilor de familie
-    16 oficii ale medicilor de familie
-    9 centre de sănătate
-    20 oficii de sănătate
În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea 124 medici, 364 personal mediu al asistenţei medicale.

Cultura:  În raionul Rîşcani funcţionează:
-    1 muzeu cu 2 filiale
-    157 colective artistice
-    17 formaţii care deţin titlul de formaţie- model
-    51 biblioteci publice
-    43 cămine culturale.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1.1. Camera înregistrării de Stat , Oficiul Teritorial Bălţi

Adress: Oficiul Teritorial Bălţi a CJS, mun. Bălţi, str. Moscovei, 13

Phone: 0 (231) 2-13-66

Service:

-    Înregistrarea de stat întreprinderilor noi (ÎI, SRL, SA, COOP);
-    Stabilirea identităţii solicitanţilor;
-    Verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
-    Autentificarea semnăturilor aplicat pe documentele ce ţin de înregistrare şi modificări;
-    Perfectarea modificărilor şi / sau completărilor la documentele de constituire în registru de Stat al întreprinderilor
-    Lichidarea întreprinderilor.

Program de lucru: Luni- vineri 9:00-13:00

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 44

Phone: 0 (256)2-32-87,2-32-85

Service:

-    Atribuirea Codului Fiscal;
-    Consultaţii privind impozitarea ;
-    Înregistrarea TVA, accize;
-    Primire decliraţiilor, etc. ;

Programul de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbătă şi duminică

1.1.3. Direcţia pentru Statistică a raionului Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. 32 August, 16

Phone: 0 (256) 2-22-96, 2-33-40

Service:

-    Atribuirea codului statistic;
-    Primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
-    Consultanţa privind întocmirea rapoartelor statistice;

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbătă şi duminică

1.1.4. Băncile comerciale
1.1.4.1. „Moldova Agroindbank ” SA. Filiala Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 20

Phone: 0 (256) 2-25-90, fax 2-33-72

Url: www.maib.md

Service:

-   deschiderea contului bancar;
-   acordarea creditelor

1.1.4.2. BC. „Banca de Economii” SA, filiala nr. 39 Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. 31 August, 36

Phone: 0 (256) 2-29-85

Url: www.bem.md

1.1.4.3. Fin Com Bank SA filiala nr. 9 Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 13

Phone: 0 (256) 2-11-02; 0 (256) 2-33-06

Email: director09@fincombank.com

Url: www.filial9@fincombank.com

Service:

-   deschiderea contului bancar;
-   acordarea creditelor

1.2. Licenţierea activităţii
1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare, 124

Phone: (022)272336, (022)542114

Url: www.licenţire.gov.md

Service:

Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

1.3. Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei,44, et. 4

Phone: 0 (256)2-33-52, 2-48-45

Email: crrissecom@rambler.ru

Service:

-  Eliberarea certificatelor unităţilor de alimentaţie publică;
-  Consultaţii

Program de lucru:  Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

1.4. Eliberarea autorizaţiilor
1.4.1. Primăria or. Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Phone: 0 (256) 2-31-63, 2-34-87

Service:

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare

1.4.2. Centrul de medicină Preventivă a raionului Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Şevcenco, 2

Phone: 0 (256)2-89-07 ; 0 (256) 2-31-92

Service:

-  eleberarea autorizaţiei sanitare;
-  investigaţii

Program de lucru: Luni – vineri 8:00-17:00, întrerupere 12:00-13:00

1.4.3. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Adress: or. Rîşcani, str. Codrilor, 8

Phone: 0 (256) 2-87-71; 0 (256)2-47-51

Service:

- eliberarea autorizaţiei Sanitar-veterinare:
- certificarea producţiei de origine animalieră

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

1.4.4. Inspecţia Ecologică Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 24

Phone: 0 (256) 2-40-10

Service:

- avizarea proiectului de construcţie
- eliberarea autorizaţiei ecologice

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

1.4.5. Direcţia Situaţii Excepţionale Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Trandafir, 1

Phone: 0 (256)2-45-01; 0 (256)2-34-36

Service:

- eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare
- eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor

2. Dezvoltarea afacerii
2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.1.1. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei,44, et. 3

Url: www.fisc.md

Service:

-   prezentarea rapoartelor;
-   eliberarea actelor de verificare;
-   înregistrarea maşinii de casă şi control.

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

2.2. Direcţia pentru Statistică Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Phone: 0 (256)2-22-96

Service:

Prezenţa rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte:
-    Valoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-p)- lunar, anual;
-    Numărul de renumerarea salariaţilor (1-m)- lunar, trimestrial;
-    Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-m)- trimestrial;
-    Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei (1- servicii);
-    Export şi import de servicii- trimestrial, anual (El- 7, El- 8);
-    Activitatea turistică (1- tur) – trimestrial;
-    Comerţul cu amănuntul- lunar, anual (1.3.7 -comerţ);
-    Costurile şi cheltuielile întreprinderii- trimestrial (cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane);
-    Raport financiar- anul (cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane)

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00
Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

2.2.1. Biroul Vamal Bălţi, postul vamal Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 168

Phone: 0 (256) 2-32-99

Url: www.customs.md

Service:

Vamarea şi devamarea mărfurilor eliberarea certificatelor de origine.

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

2.3. Plăţi şi contribuţii sociale
2.4. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. I. Neculce, 2

Phone: 0 (256) 2-25-48

Service:

Prezentarea rapoartelor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat- trimestrial, anual;
-    la iniţierea afacerii : declaraţia persoanei asigurate;
-    Plăţile se achită lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculează conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00

3. Impozitarea
3.1. Lista impozitelor
3.2. Consultaţii privind impozitarea
3.2.1. Biroul de consultaţii

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţii, 44

Phone: 0 (256) 2-32-87

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale
3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. I. Neculce, 2

Phone: 0 (256) 2-25-48

4. Accesul la finanţe
4.1. Instituţii de microfinanţare
4.1.1. Microinvest SRL, filiala Rîşcani

Adress: or. Rîşcani, str. 31 August, 7a

Phone: 0 (256)2-18-50

Email: Lucia.casico@microinvest.md

Service:

finanţarea afacerilor micro şi mici

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 13:00- 14:00

4.1.2. Asociaţia pentru cooperare în agricultură (ACSA)- dezvotarea businessului rural şi consultanţă

Adress: or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Phone: 0 (256)2-42-85

Service:

Accesarea la resurse financiare.

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00-13:00

4.1.3. AEÎ „Circular - FIN”

Adress: r-ul Rîşcani, s. Gălăşeni

Phone: 0 256 (42-6-56)

4.1.4. AEÎ Asociaţia de Economii şi Împrumut „Mihăileni”

Adress: 0 (256) 76-5-37

4.1.5. AEÎ „Supercredit”

Adress: r-ul Rîşcani, s. Pîrjota

Phone: 0 (256) 2-16-39

4.1.6. AEÎ Recea-Fin

Adress: r-ul Rîşcani,s. Recea

Phone: 069359652

4.1.7. AEÎ „Zaicani-Fin”

Adress: r-ul Rîşcani, s. Zăicani

Phone: 0 (256) 72 -0-81

4.1.8. AEÎ „Corlăteni”

Adress: r-ul Rîşcani, s.Corlăteni

Phone: 0 (256)94-1-44

4.1.9. AEÎ „Racaria”

Adress: r-ul Rîşcani, s. Răcăria

Phone: 0 (256) 64-3-04

4.2. Bănci comerciale
5. Ocuparea Forţei de Muncă
5.1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Rîşcani

Adress: or. Rîşcani Str. Independenţei 24, etajul III (clădirea RAPO)

Phone: 0 (256)2-13-53, 069501937

Service:

Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00
Zi de primire - luni

5.2. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Rîşcani

Adress: Adresa: or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Phone: 0 (256) 2-20-04; 2-32-61

Service:

-   încadrarea în cîmpul muncii;
-    Instruirea profesională a şomerilor;
-    Protecţia şomerilor;

Program de lucru: Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00
Căutarea şi plasarea unui post vacant:
www.anofm.md

6. Servicii de consultanţă şi informaţii în raion
6.1. Asociaţia Obştească „Agroinfo”

Adress: or. Rîşcani, srt. 31 August, 16, etajul III

Phone: 0 (256) 2-42-85

Service:

- cosultaţii în domeniul agriculturii;

Program de lucru:  Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 13:00- 14:00

6.2. Asociaţia Obştească „Asociaţia Femeilor de Afaceri din sectorul rural”

Adress: or. Rîşcani. Str. Independenţei, 44

Phone: 0 (256)2-45-84

Email: afasr@yandex.ru

6.3. Consiliul Raional, Secţia Economie

Adress: or. Rîşcani, str. Independenţei, 44, etajul IV, bir. 53

Phone: 0 (256)2-33-52

Email: crrissecom@rambler.ru

Service:

- Consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii
- Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antreprenoriale.

Program de lucru:  Luni-vineri 8:00-17:00, pauză 12:00- 13:00Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s