aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Print

Teleneşti


Poziţia geografică: În centrul Moldovei, la jumătatea traseului Chişinău Bălţi, 90 km de la Chişinău şi 50 km de la Bălţi  este aşezat raionul Teleneşti. Suprafaţa totală 84,86 mii ha (848,6 km2).
Populaţia: Numărul populaţiei este de 68200 de  locuitori: populaţia urbană - 6670 persoane; populaţia rurală - 61530 persoane. Densitatea - 80,37  loc/km2.
Structura administrativ-teritorială: În raionul Teleneşti sânt 54 de localităţi săteşti şi 1 oraş care sânt reprezentate prin 31 de unităţi administrativ - teritoriale locale şi anume.
Economie: Numărul total al agenţilor economici  care au activează alcătuieşte 25604  agenţi (din care  24151 gospodării ţărăneşti). Terenuri cu destinaţie agricolă 62,97 mii ha.  Plantaţiile multianuale ocupă 5,8 mii ha, inclusiv: vii 2,9 mii ha; livezi 2,04  mii ha.
Educaţie: Pentru anul de studii 2010-2011 reţeaua unităţilor educaţionale în raion este constituită: 34 instituţii preşcolare, în care sunt încadraţi - 2530 copii; 25 gimnazii şi şcoli medii  în care  îşi fac studiile  - 8121 elevi; 7 licee cu - 808 elevi; 1 şcoală internat cu copii cu dizabilităţi (Teleneşti) - 119 copii ; 1 şcoală - internat pentru   copii orfani (Căzăneşti)cu  - 85 copii şi o şcoală profesională cu 163 de elevi.
Sănătate: În raion activează:  spitale-1 unitate, centre ale medicilor de familie-1 unitate, centre de sănătate - 5 unităţi, oficii ale medicilor de familie- 33 unităţi, farmacii (spitalicească) - 1 unitate şi filiale  - 31 unităţi, farmacii extrabugetare şi particulare - 9 unităţi.
Cultură: Sectorul cultural al raionului este reprezentat prin activitatea: 44 cămine culturale, 47 biblioteci, şcoală raională de muzică cu filiale în raion, 1 şcoală de arte plastice - cu 150 copii, 4 muzee.

Mai multe detalii despre raion le puteţi accesa la adresa www.telenesti.md

1. Lansarea afacerii
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

• or. Teleneşti, str. Renaşterii 69 (Inspectoratul Fiscal), et.3, bir.3,
• or. Orhei, bd. Mihai Eminescu 9
Program de lucru: I -a marţi şi a III-a joi a fiecărei luni

Tel/fax: (0 258) 2- 21-45
Servicii prestate:
• înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
• stabilirea identităţii solicitanţilor;
• verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
• autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
• perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
• lichidarea întreprinderii.

 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii, 69, MD-5800,
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-22-48
Email: fisc258@telenesti.fisc.md
Servicii prestate:
- atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.
- înregistrarea aparatelor de casă, restituirea TVA etc.
- Prezentarea rapoartelor
- Plăţi şi contribuţii sociale

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Vasile Alecsandri 18
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-23-35 2-28-25
Servicii prestate:
• atribuirea codului statistic;
• eliberarea condicilor de sugestii şi reclamaţii;
• primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
• consultanţă privind întocmirea rapoartelorstatistice;
• cercetarea bugetelor de familie şi ancheta forţei de muncă;
• cercetarea preţurilor şi a tarifelor;
• cercetarea gospodăriilor ţărăneşti;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii 69, MD-5800
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-29-96 , 2-29-99
Servicii prestate:
• Protecţia şi susţinerea persoanelor asigurate, în strictă corespundere cu contribuţiile transferate în sistemul asigurărilor sociale de stat de către aceste persoane.

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere

Service:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313293

2.2. Lista Primăriilor din Raion

Service:

Raionul    Adresa (strada, codul poştal, localitatea)    Tel/Fax
E-mail
Pagina Web    Orele de primire    Serviciile oferite
Teleneşti    Or.  Teleneşti 8901, str. 31 August Nr. 8
    (0 258) 2-25-30,
lelicv@gmail.com  
Luni şi Joi
8.00 - 13.00    Servicii publice de interes local:
reabilitarea infrastructurii,
salubrizare,
apă şi canalizare,
antreprenoriat ,
servicii de arhitectură

Lista Primăriilor din Raion:
№    Denumirea oraşului, satului, comunei    Adresa (strada, codul poştal, localitatea)    Tel/Fax
E-mail
Pagina Web    Serviciile oferite
1.    Băneşti    8912    57 2 36 , pimariabanesti@mail.ru
Servicii publice de interes local;
Reabilitarea infrastructurii,
salubrizare,
apă şi canalizare,
antreprenoriat,  cadastru

2    Bogzeşti    8914    43 3 38    
3    Budăi    8917    63 2 36    
4    Brînzeni    8915    70 2 36, prbrinzeni@rambler.ru

5    Căzăneşti    8918    72 2 36, Primaria-cazanesti@mail.ru    
6    Chiştelniţa    8921    78 2 36,      
7    Chiţcani    8922    76 2 36, ninadruta@mail.ru

8    Ciulucani    8924    54 2 36, Zinaida67@mail.ru

9    Crăsnăşeni    8928    61 2 36    
10    Codru Nou    8926    69 3 16    
11    Coropceni    8927    94 0 82, primariacorobceni@mail.md

12    Câşla    8925    92 4 97    
13    Hirişeni    8932    79 2 36, scmhiriseni@mail.ru

14    Ineşti    8933    50 6 00, manoleludmila@rambler.ru

15    Ghiliceni    8929    66 2 36    
16    Leuşeni    8934    74 2 36    
17    Mîndreşti    8935    44 1 60, tloxana@mail.ru

18    Negureni    8937    60 2 36    
19    Nucăreni    8940    46 2 19,  primaria_nucareni@yahoo.com    
20    Ordăşei    8941    68 2 46, primval.md@mail.ru

21    Pistruieni    8942    68 2 36, primaria_pistruieni@mail.md    
22    Ratuş    8945    71 4 60,  primaria.ratus@gmail.com    
23    Sărăteni    8950    73 2 36    
24    Scorţeni    8952    77 2 36    
25    Suhuluceni    8953    75 2 36,      
26    Ţînţăreni    8957    69 2 36,  apltintareni@rambler.ru    
27    Târşiţei    8955    92 9 32, pr.tirsitei@gmail.com

28    Verejeni    8959    67 3 36, primaria.verejeni@gmail.com

29    Văsieni    8958    55 3 02    
30    Zgărdeşti    8960    45 2 36    

2.3    Camera de Licienţiere;
2.4    Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
2.5    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
2.6    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
2.7    Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Centrul de Sănătate Publică

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. str. E. Coca 4, MD 5800
Program de lucru: Miercuri - Vineri, 800 - 1200
Tel/fax: (0 258) 2-24-09
E-mail: csptelenesti@mednet.md
Pagină WEB: www.cmp-telenesti.ms.md
Servicii prestate:
• estimarea, evidenţierea, depistarea factorilor nocivi ai mediului, de trai şi comportament ce influenţează nefast sănătatea populaţiei;
• expertiza sanitaro-igienică a proiectelor de dezvoltare a teritoriilor administrative, de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor economiei naţionale, caselor de locuit şi edificiilor publice din raionul Teleneşti;
• efectuarea măsurilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie profilactică la obiectivele economiei naţionale;
• efectuarea autorizării sanitare de funcţionare a unităţilor economice, certificării igienice a producerii, produselor şi serviciilor în teritoriu deservit.

3.2. Serviciul Situaţii Excepţionale

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Boris Glavan 1
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-40-81; 2-42-64; 901; (0 258) 2-42-64
E-mail: telenesti@dse.md
Servicii prestate:
• emite prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate ale normelor şi regulilor în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
• efectuează supravegherea de stat în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
• cercetează cauzele avariilor, catastrofelor, calamităţilor care au condus la declanşarea situaţiilor excepţionale;

3.3. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animal

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Dacia 34
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2 21 66, 2 - 10 - 49
E-mail: dsvtelenesti@mail.ru
Servicii prestate:
• supravegherea sanitară veterinară în domeniul sănătatea animală,
• a produselor de origine animală,
• certificarea sanitar-veterinara a produselor de origine animală, a animalelor domestice vii

3.4. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii 69, MD 5801
Program de lucru: Luni - Vineri, 800- 1200
Tel/fax: (0 258) 2 28 35
Servicii prestate:
• audienţa cetăţenilor;
• eliberarea autorizaţiilor.

3.5. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii 69. et. IV
Persoana de contact: Creizan Gheorghe
Tel/fax: (0 258) 2-35-81; 069287901

Servicii prestate:
• Înregistrarea autorizaţiilor de construcţie şi a proceselor verbale de recepţie finală
• Monitorizarea implementării legislaţiei în construcţii

 

3.6. Inspectoratul territorial de muncă

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii nr. 69, et. 4, of. 76 .
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-47-75
Servicii prestate:
• Ajutor metodic în organizarea lucrului în domeniul protecţiei muncii.
• Organizarea de instruire în materie de protecţie a muncii a conducătorilor unităţilor economice.

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Consiliul raional

Service:

№    Raionul    Adresa (strada, codul poştal, localitatea)    Tel/Fax
E-mail
Pagina Web    Orele de primire    Serviciile oferite
1    Teleneşti    Str. 31 August, nr 9    (0 258) 2-26-50 consiliul@gmail.com    Luni
14.00-19.00    ·    audienţa cetăţenilor;

·    Angajarea în cîmpul muncii.

·    Protecţia socială,

·    asistenţă in agricultură,

·    Relaţii funciare şi cadastru,

·    Antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor,

·    Accesul la finanţe.


№    Denumirea oraşului, satului, comunei    Adresa (strada, codul poştal, localitatea)    Persoana de contact    Tel/Fax
E-mail
Pagina Web    Orele de primire    Serviciile oferite
1.    Consiliul raional (secţia economie)
    or. Teleneşti, str. 31 August 9,
Consiliul Raional et. I    Loreti Anton    (0 258)  2-33-60, 2 -23-55
consiliul@gmail.com

    8.00 -17.00 pauză: 12.00 - 13.00    -consultanţă şi instruire în iniţierea afacerii, în elaborarea unui plan de afaceri
- familiarizarea cu Programele speciale pentru creditarea micului business,
-căutarea de fonduri şi scrierea de proiecte

2.    Consiliul raional (secţia agricultură)    or. Teleneşti, str. 31 August 9,  Consiliul Raional  et. IV    Harea Valerian    (258) 2-28-50
 (258) 2-28-59    8.00 - 13.00    Consultanţă şi şcolarizare în agricultură
3    Consiliul raional (Arhitect şef)    or. Teleneşti, str. 31 August 9, Consiliul Raional et. IV    Beiu Marian    (0 258) 22104, 079595869    8.00 -17.00    Elaborarea certificatelor de urbanism
- autorizaţiilor de construcţie,             - autorizaţiilor de  schimbarea destinaţiei
- Coordonarea şi avizarea documentaţiei de proiect.

4.2. Prestatorii de servicii în afaceri

Service:

№    Denumirea instituţiei    Adresa (strada, codul poştal, localitatea)    Date de contact (telefon, fax, e-mail)    Pagina WEB
1    Organizaţia pentru dezvoltarea IMM (acordarea garanţiilor la credite)    Chişinău, str.Serghei Lazo, Nr.48, etajul 3, of.311.    (0 22) 22-54-58, 22-57-99, 22-53-80
office@odimm.md
www.odimm.md
www.businessportal.md

5. Taxe şi Impozite
5.1. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare
5.2.1    Impozitul funciar    Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)    Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent    Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent
5.2.2    Impozitul pe bunurile imobiliare    Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)    Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent    În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


Taxe locale
5.2.3    Taxa pentru amenajarea teritoriului    Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă
5.2.4    Taxa pentru amplasarea publicităţii    Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii
(Forma TAP 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.5.    Taxa pentru unităţile comerciale    Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale
(Forma TAUCS 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.6    Taxa de piaţă    Darea de seamă pe piaţă
(Forma TP 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

Impozitul pe bunurile imobiliare
5.2.1    Impozitul funciar    Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)    Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent    Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent
5.2.2    Impozitul pe bunurile imobiliare    Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)    Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent    În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


Taxe locale
5.2.3    Taxa pentru amenajarea teritoriului    Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă
5.2.4    Taxa pentru amplasarea publicităţii    Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii
(Forma TAP 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.5.    Taxa pentru unităţile comerciale    Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale
(Forma TAUCS 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.6    Taxa de piaţă    Darea de seamă pe piaţă
(Forma TP 06)    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă    Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1    Asigurarea socială obligatorie de stat    Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
(Forma 4 BASS)    Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune    Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;
proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;
întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;
5.3.2    Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală    Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
(Formular MED)    Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune    O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

6. Accesul la finanţe
6.1. Instituţii de microfinanţare

Service:

№    Denumire    Adresă    Persoana de contact    Tel/Fax
E-mail
Pagina Web    Orele de primire    Serviciile oferite
    AEIC Băneşti    s. Băneşti    Popovici v.
     (258)-57304        Împrumuturi pe termen scurt fermierilor privaţi şi antreprenorilor
rurali
    AEIC Mândreşti    s. Mândreşti     Bondarciuc  M.    258-44652        
    AEIC Victoria    s. Sărătenii Vechi     Ungureanu Lidia
Cernica Lidia    73-2-71, 73425 73793        
    AEIC Teleneşti    Or. Teleneşti    Burdea Tudor    2-55-87        
    AEIC Speranţa     s. Mihalaşa     Zara Mihai            
    AEIC Mândra     s.Măndra    Slobodniuc V.    71-363        
    AEIC Suhuluceni    s. Suhuluceni    Stigărescu Tudor    75-267        
    AEIC Schinteia     s. Ineşti    Manin Margareta    2-38-39        
    AEIC Nucăreni    s. Nucăreni    Puşcaş Iulia    46-317        
    AEIC şi IMP Zăicani    s. Zăicani    Cupcea Svetlană    71-374        
    AEIC Budăi     s. Budăi     Croitor Neculai    63-395        
    AEIC Chiştelniţa     Chiştelniţa    Bîscal Gheorghe    78-258        
    AEIC Unirea    Căzăneşti    Apostol Zinaida    72-598        
    AEIC Negureni     s. Negureni    Popa Mihai    60-297        
    AEIC Brînzeni     s. Brînzeni     Rusu Veceslav    70-570        
    AEIC Leuşeni     s. Leuşeni     Conicov Cristina    74-236        
    AEIC Ştefan Vodă     s. Bogzeşti    Balmuş Moria    43-222        
    AEIC Tîrşiţei     s. Tîrşiţei     Ureche Serghei    92-933        
    AEIC Ghermăneşti     s. Ghermăneşti     Cabîsenco Petru    75-266        
    AEIC Dumbrava     s. Crăsnăşeni     Popov Anatolii    61-239        
    AEIC Pistrueni     s. Pistrueni    Chiriţa Andrian    68-236        
    AEIC Zgărdeşti     Zgărdeşti     Claihnet Tudor    45-274        
    AEIC Codreanca     s. Văsieni     Negrescu Natalia    55-309        
    AEIC Ţînţăreni     s. Ţînţăreni    Eşanu Elena    69-218        
    AEIC Ratuş     s. Ratuş    Barabăroş Tamara    71 -280        
    AEIC Chiţcanii     Chiţcanii Vechi    Taburceanu Al.    76-422        
    AEIC Vatra     s. Verejeni     Gherman Olga    67-424        
    AEIC Scorţeni     s. Scorţeni     Laşcu Gheorghe Ştefan    93-399

6.2. Programe guvernamentale

Service:

Programe guvernamentale
1  Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor

2...  PROGRAMUL-PILOT
DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1"
PENTRU ANII 2010-2012
    str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău

Or. Chişinău
Str. Serghei Lazo
Nr.48 etaj.3
oficiul 311

Iulia IABANJI
Director General ODIMM    info@odimm.md,    22 57 99 / fax: 29 57 97


(+373 22) 295741    

(+373 22) 295797
E-mail: office@odimm.md
Web: www.odimm.md
www.businessportal.md        PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă.
   Durata Programului este 2008-2013.
destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
Proiecte de asistenţă tehnică
1...Programul  "Suport în lansarea afacerii  " „Gestionarea eficientă a afacerii".
    Or. Chişinău
Str. Serghei Lazo
Nr.48 etaj.3
oficiul 311       Cornelia Zelinschi   
Tel 22-53-84
Fax 29-57-97
office@odimm.md,
    Organizarea cursurilor gratuite pe 8 module de instruire la alegere: managementul financiar; managementul resurselor umane şi legislaţia muncii; înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu; contabilitatea pe domenii de aplicare; marketing; marketing internaţional; planificarea afacerii; activitatea economică externă şi relaţiile vamale. .
Altele

6.3. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură

Service:

Adresa: Or. Teleneşti, str. 31 August 9, et. 3
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700 (pauză: 1200- 1300)
Persoana de contact: Violeta Bulat
Tel/fax: (0 258) 2-11-75
E-mail: violeta.bulat@aipa.md
Servicii prestate:
• a) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate subvenţionării agriculturii.
b) examinează solicitările şi eligibilitatea acestora de a beneficia de fonduri din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor stabilite;
c) operează sistemul de control intern în scopul asigurării corectitudinii procedurilor şi sistemelor aplicate, precum şi performanţei actuale a acestora

7. Ocuparea forţei de muncă
7.1. Inspectoratul territorial de muncă

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii nr. 69, et. 4, of. 76 .
Persoana de contact: Dudun Andrei
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-47-75, 069501950
Servicii prestate:
• Ajutor metodic în organizarea lucrului în domeniul protecţiei muncii.
• Organizarea de instruire în materie de protecţie a muncii a conducătorilor unităţilor economice.

7.2. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Service:

Adresa: or. Teleneşti, str. Renaşterii nr. 69, et. 3
Program de lucru: Luni - Vineri, 800-1700 (pauză: 1200- 1300)
Tel/fax: (0 258) 2-27-95, 2-57-20
Servicii prestate:

• Consultanta privind angajarea in câmpul muncii
• instruirea, perfecționarea profesională,
• stabilirea statutului de şomer,
• măsuri de prevenire a şomajului.

 

 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s