Print

Briceni


Poziţia geografică: Raionul Briceni este cea mai de nord-vest unitate adminisatrativ-teritorială a Republicii Moldova. Suprafaţa totală – 81,4 mii ha.
Populaţia: Populaţia raionului Briceni constituie 77,3 mii locuitori, dintre care: populaţia urbană – 13,8 mii, populaţia rurală – 63,5 mii, densitatea – 95 locuitori pe km².
Structura administrativ-teritorială: Raionul  Briceni are în total 39 localităţi, inclusiv 2 oraşe ( Briceni şi Lipcani )  şi 26 sate.
Economia: În raion sînt înregistraţi în total 24071 agenţi economici. Pămîntul arabil ocupă 50,7 mii ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: păduri – 8,2 mii ha, bazina acvatice – 2,1 mii ha, păşuni – 6,9 mii ha, altele – 13,5 mii ha.
Educaţia: În raion funcţionează 74 instituţii de învăţămînt, inclusiv: şcoli primare, gimnazii, şcoli medii, licee – 34, instituţii preşcolare – 33, instituţii extraşcolare – 4.
Sănătate: În raionul Briceni funcţionează: 1 spital cu fondul general de 210 paturi, 15 oficii ale  medicilor de familie, 11 centre de sănătate. În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea: 82 medici, 186 personal mediu asistenţei medicale, 173 personal sanitar şi auxiliar.
Cultura: În raionul Briceni funcţionează: case şi cămine de cultură- 64, formaţii care deţin titlul de formaţie „model”- 42, biblioteci publice – 32.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or. Edineţ, str.Ştefan Vodă 18,
or.Briceni str.Independenţii 3
Program de lucru: Vineri, 800-1400
Tel/fax: 0(246) 2-50-11; 0(246) 2-16-96; 0(247) 2-26-53
Email :
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Briceni, str.Independenţii 28, etajul 2
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0(247) 2-27-90
Email: fisc247@briceni.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.


 


 

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Briceni str.Prieteniei, 6 etajul 3
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: 0(247) 2-32-31
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. BC „BANCA DE ECONOMII" S.A.

Service:

Filiala nr. 5 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: or. Briceni str. Independenţii 3
Tel/fax: 0(247) 2-36-48; 0(247) 2-31-37; 0(247) 2-42-34


Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 051 BC „Banca de Economii" S.A. Adresa: or. Briceni s. Beleavineţ
Tel/fax: 0(247) 45-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 081 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Berlinţi
Tel/fax: 0(247) 64-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 049 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or.Briceni, sat.Cotiujeni
Tel/fax: 0(247) 46-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 047 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or .Briceni ,s. Larga
Tel/fax: 0(247) 51-3-66
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 086 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: Or.Briceni, s.Medveja
Tel/fax: 0(247) 32-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 082 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or.Briceni, s.Coteala
Tel/fax: 0(247) 34-4-00; 0(247) 34-3-36
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 052 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: rn. Briceni, or. Lipcani
Tel/fax: 0(247) 61-4-40
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 056 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Drepcăuţi
Tel/fax: 0(247) 52-3-35
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 83 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Criva
Tel/fax: 0(247) 94-4-11
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr.0 63 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s.Şireuţi
Tel/fax: 0(247) 53-6-64
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 087 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Pererîta
Tel/fax: 0(247) 38-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 055 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Teţcani
Tel/fax: 0(247) 39-3-65
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 080 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Bălăsineşti
Tel/fax: 0(247) 36-4-21
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 046 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Corjeuţi
Tel/fax: 0(247) 57-3-22
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 053 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Cărăcuşenii Vechi
Tel/fax: 0(247) 44-3-33
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 088 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Tabani
Tel/fax: 0(247) 43-8-08
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 084 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Grimăncăuţi
Tel/fax: 0(247) 48-2-68
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 054 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Trebisăuţi
Tel/fax: 0(247) 41-3-36
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 07 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Mărcăuţi
Tel/fax: 0(247) 31-3-38
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 085 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Mărcăuţi
Tel/fax: 0(247) 32-3-36
Pagina web: www.bem.md


 Filiala nr. 065 BC „Banca de Economii" S.A.
Adresa: or. Briceni, s. Colicăuţi
Tel/fax: 0(247) 42-2-35
Pagina web: www.bem.md


 1.1.4.2. BC „MOLDOVA-AGROINDBANK
Filiala Basarabeasca a B C „Moldova - Agroindbank S.A.
Adresa: or. Briceni str.Independenţii24
Tel: 0(247) 2-25-90; 0(247) 2-22-31
Pagina web: www.maib.md


 Filiala BC „Moldova Agroindbank" S.A.
Adresa: or. Lipcani str.Libertăţii 93
Tel/fax: 0(247) 62-7-78
Pagina web: www.bem.md


 

1.1.4.2. BC„ENERGBANK” S. A.

Service:

Filiala Briceni BC „Energbank" S.A.
Adresa : or. Briceni, str. Independenţei 24
Tel : 0(247) 2-54-65; 0(247) 2-54-95
Pagina web: ro.energbank.com/


 Filiala nr. 1 BC „EnergBank" S.A.
Adresa: or. Briceni, str. Prieteniei 3/36
Tel/fax: 0(247) 2-56-76
Pagina web: ro.energbank.com/


 

1.1.4.3. BC„ENERGBANK” S. A.

Service:

Filiala Briceni BC „Energbank" S.A.
Adresa : or. Briceni, str. Independenţei 24
Tel : 0(247) 2-54-65; 0(247) 2-54-95
Pagina web: ro.energbank.com/


 Filiala nr. 1 BC „EnergBank" S.A.
Adresa: or. Briceni, str. Prieteniei 3/36
Tel/fax: 0(247) 2-56-76
Pagina web: ro.energbank.com/


 

1.1.4.4. BC „MOLDINCONBANK”S. A.

Service:

Filiala Briceni a B C „Moldincondbank" S.A.
Adresa: or. Briceni str.Independenţii36
Tel: 0(247) 2-49-63
Pagina web: www.moldindconbank.md/

1.1.4.5. BC FINCOMBANK”S. A.

Service:

Filiala Briceni a B C „FinComBank" S.A.
Adresa: Or. Briceni str.Independenţii 1
Tel: 0(247) 2-56-75
Pagina web: www.fincombank.md/

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Briceni str. Independenţii 28, etajul 3- clădirea primăriei din or. Briceni
Tel/fax: 0(247) 2-22-48; 0(247) 2-27-90;

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa : or.Edineţ, str. Ştefan Vodă 18- oficiul forţei de muncă a CÎS; or.Briceni str.Independenţii
Tel /Fax : 0(246) 2-50-11; 0(246) 2-16-96; 0(247) 2-26-53
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului,
comunei


Adresa (strada, codul
poştal, localitatea)


Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Serviciile oferite

1.

LIPCANI

Or.Briceni

Lipcani

MD 4706

61-2-46

61-2-13

lipcaniprim@rambler.ru

Primar al

Orăşeluilui 
Lipcani

2.

CRIVA

Or.Briceni

Satul Criva

MD  4723

47-3-40

47-5-45

Primar al Satului Criva

3.

DREPCĂUŢI

Or.Briceni

Satul Drepcăuţi

MD  4724

52-3-36

52-3-36

primaria-

drepcauti@rambler.ru

Primar al Satului Drepcăuţi

4.

ŞIRĂUŢI

Or.Briceni

Satul Şirăuţi

MD  4736

53-3-36

53-3-38

 

Primar al Satului Şirăuţi

5.

PERERITA

Or.Briceni

Satul Pererîta

MD 4735

38-3-36

38-3-36

primpererita@mail.ru

Primar al Satului Pererîta

 

6.

TEŢCANI

Or.Briceni

Satul Teţcani

MD 4739

39-3-36

39-3-36

Primariatetkani@mail.ru

Primar al Satului Teţcani

 

7.

CORJEUŢI

Or.Briceni

Satul Corjeuţi

MD 4720

57-3-36

59-0-10

 

Primar al Satului Corjeuţi

 

8.

CARACUŞENII VECHI

Or.Briceni

Satul Caracuşenii Vechi

MD 4718

44-3-36

44-3-36

Primar al Satului Caracuşenii Vechi

 

9.

TABANI

Or.Briceni

Satul Tabani

MD 4738

43-0-02

43-3-43

Primar al Satului Tabani

 

10.

BALASINEŞTI

Or.Briceni

Satul Balasineşti

MD 4711

36-2-72

36-3-36

primariabalas@mail.md

Primar al Satului Balasineşti

11.

BELEAVINŢI

Or.Briceni

Satul Beleavinţi

MD 4725

45-3-36

45-3-36

Primar al Satului Beleavinţi

12.

BERLINŢI, CARACUŞENII NOI

Or.Briceni

Satul Caracuşenii Noi

MD 4713

64-3-36

64-3-36

Primar al Satului Caracuşenii Noi

 

13.

COTEALA

Or.Briceni

Satul Coteala

MD 4721

34-3-36

34-3-36

Primar al Satului Coteala

 

14.

MEDVEJA, 
SLOBOZIA

Or.Briceni

Satul Medveja

MD 4733

32-3-36

32-3-36

Primar al Satului Medveja

15.

LARGA, PAVLOVCA

Or.Briceni

Satul Larga

MD 4731

51-6-00

51-3-36

alarschi@yahoo.ru

Primar al Satului Larga

16.

COTIUJENI

Or.Briceni

Satul Cotiujeni

MD 4722

46-3-36

46-3-36

 

Primar al Satului Cotiujeni

17.

GRIMANCĂUŢI

Or.Briceni

Satul Grimancăuţi

MD 4726

48-3-36

48-2-21

Primar al Satului Grimancăuţi

18.

TREBISAUŢI

Or.Briceni

Satul Trebisăuţi

MD 4740

41-3-36

41-3-36

Primar al Satului Trebisăuţi

 

19.

COLICĂUŢI, TRESTIENI

Or.Briceni

Satul Colicăuţi

MD 4719

42-3-36

42-3-36

Primar al Satului Colicăuţi

 

20.

MĂRCĂUŢI, MĂRCĂUŢII NOI

Or.Briceni

Satul Mărcăuţi

MD 4732

31-3-36

31-3-36

Primar al Satului Mărcăuţi

 

21.

HALAHORA DE SUS, HALAHORA DE JOS

Or.Briceni

Satul Halahora de Sus

MD 4729

MD 4728

92-8-55

33-3-36

Primar al Satului Halahora de Sus

 

22.

BULBOACA

Or.Briceni

Satul Bulboaca

MD 4716

49-3-36

49-3-36

Primar al Satului Bulboaca

 

23.

BĂLCĂUŢI, BOCICĂUŢI

Or.Briceni

Satul Bălcăuţi

MD 4712

92-3-36

92-3-36

 

Primar al Satului Bălcăuţi

 

24.

MIHĂILENI, GROZNIŢA

Or.Briceni

Satul Mihăileni

MD 4734

MD 4727

92-2-36

92-1-22

Mihaileniprim@list.ru

Primar al Satului Mihăileni

 

25.

BOGDANEŞTI, GRIMEŞTI- BEZEDA

Or.Briceni

Satul Bogdăneşti

MD 4715

MD 4714

30-3-36

30-3-97

Bogdanesti@yandex.ru

Primar al Satului Bogdăneşti

 

26.

SLOBOZIA ŞIREUŢI

Or.Briceni

Satul Slobozia Şireuţi

MD 4737

55-1-15

55-1-15

Primar al Satului Slobozia Şireuţi

 

27.

HLINA

Or.Briceni

Satul Hlina

MD 4730

63-3-36

Primar al Satului Hlina

 

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md/


 


 

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md/contact


 


 

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: briceni@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or .Briceni str. Eminescu, 56
tel/fax: 0(247) 23-7-39;

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Briceni
tel/fax: 0(247) 23-2-30

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Briceni str. Prieteniei, 83
tel/fax: 0(247) 22-3-00

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Briceni str. Independenţii 42
tel/fax: 0(247) 25-6-63

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Briceni str. Independenţii 48
tel/fax: 0(247) 2-29-02

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: briceni@imm.md

4.2. Consiliul Raional

Service:Denumirea instituţiei

Adresa (strada, codul
poştal, localitatea)


Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

Or.Briceni str.Independenţii 48

MD 4700

Ţurcan Anatolie

0(247) 2-28-45

0(247) 2-34-92

Economiebriceni2006@rambler.ru

Luni
- Vineri

8ºº- 17º

2.

Consiliul raional (secţia agricultură)

Or.Briceni str.Independenţii 48

MD 4700

Dodu Valeriu

 

Luni
- Vineri

8ºº- 17º

3.

Consiliul raional

(secţia
finanţe)


Or.Briceni str.Independenţii 48

MD 4700

Burdujan Aliona

0(247) 2-53-99

0(247) 2-59-17

Luni
- Vineri

8ºº- 17º

4.

Consiliul raional

(secţia
administraţie publică)


Or.Briceni str.Independenţii 48

MD 4700

Cioclea Vitalie

0(247) 2-53-96

Luni
- Vineri

8ºº- 17º

5.

Consiliul raional

(secţia
cultură)


Or.Briceni str.Independenţii 42

MD 4700

Zagoriciuc Ilie

0(247) 2-26-48

Luni
- Vineri

8ºº- 17º

6.

Consiliul raional

(secţia
arhivă)


Or.Briceni str.Independenţii 42

MD 4700

Cerevatîi Zinaida

0(247) 2-29-00

Luni
- Vineri

8ºº- 17º


 

 

1.1. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a
rapoartelor


Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de
seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa
IRV-09)

În termen
de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la
finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de
informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul
angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît
plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile
salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma
INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Taxa pe
valoare adăugată (TVA)

Declaraţia
privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la
finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia
cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia
pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa
vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory,
percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe
teritoriu vamal.

Taxa
vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la
momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma
CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de
seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi
a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită
autorizaţia

Se achită
taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:


Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă
pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale
anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică
activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20
a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului
fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele
menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


 

 
Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma
TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe
această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea
contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15
a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna
de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna
de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru
retribuirea muncii


 

Casa
Teritorială de Asigurări Sociale

Adresa:  Briceni str
.Independenţii 28, etajul 3- clădirea primăriei din or. Briceni

Tel/fax:  0(247)
2-22-48; 0(247) 2-27-90;

 

5.4  Serviciul Vamal

Adresa:   or. Briceni str. Prieteniei
5

Tel/fax: (237) 2-29-58

5.4. Serviciul Vamal

Service:

Adresa: or. Briceni str. Prieteniei 5
Tel/fax: (237) 2-29-58

6. Accesul la finanţe

Service:

6.1.  Instituţii de microfinanţare

            6.2. 
Bănci comerciale


            6.3. Programe guvernamentale  ( http://www.businesportal.md/

    http://odimm.md )

            6.4. Proiecte de asistenţă tehnicăDenumire

Adresă

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

1.

Instituţii de microfinanţare

(nu activează)

-

 

-

2.

Băncile comerciale:

2.1. B.C"Banca de Economii" S.A

Filiala Nr-5

Or.Briceni
str. Independenţii 3

0(247) 2-36-48

0(247) 2-31-37

0(247) 2-42-34

www.bem.md

 

2.2. 
Reprezentanţa nr.051

Or.Briceni  sat.Beleavineţ

0(247) 
45-3-33

 

2.3. Reprezentanţa nr.081

Or.Briceni


 sat.Berlinţi

0(247) 
64-3-33

 

2.4.  Reprezentanţa nr.049

Or.Briceni


Sat.Cotiujeni

0(247) 
46-3-33

 

2.5.  Reprezentanţa nr.047

Or.Briceni


Sat.Larga

0(247) 
51-3-66

 

2.6.  Reprezentanţa nr.086

Or.Briceni


Sat.Medveja

0(247) 
32-3-33

 

2.7.  Reprezentanţa nr.082

Or.Briceni


Sat.Coteala

0(247) 34-4-00

0(247) 34-3-36

 

2.8.  Reprezentanţa nr.052

Or.Briceni


Or.
Lipcani

0(247) 
61-4-40

 

2.9.  Reprezentanţa nr.056

Or.Briceni


Sat.
Drepcăuţi

0(247) 52-3-35

 

2.10.  Reprezentanţa nr.083

Or.Briceni


Sat.
Criva

0(247) 
94-4-11

 

2.11.  Reprezentanţa nr.063

Or.Briceni


Sat.Şireuţi

0(247) 
53-6-64

 

2.12.  Reprezentanţa nr.087

Or.Briceni


Sat.
Pererîta

0(247) 
38-3-33

 

2.13.  Reprezentanţa nr.055

Or.Briceni


Sat.
Teţcani

0(247) 39-3-65

 

2.14.  Reprezentanţa nr.080

Or.Briceni


Sat.Bălăsineşti

0(247) 36-4-21

 

2.15. Reprezentanţa nr.046

Or.Briceni


Sat.Corjeuţi

0(247) 57-3-22: 57-6-82

 

2.16. Reprezentanţa nr.053

Or.Briceni


Sat.Caracuşenii
Vechi

0(247) 44-3-33

 

2.17.  Reprezentanţa nr.088

Or.Briceni


Sat.Tabani

0(247) 43-8-08

 

2.18. 
Reprezentanţa nr.084

Or.Briceni


Sat.
Grimăncăuţi

0(247) 48-2-68

 

2.19. 
Reprezentanţa nr.054

Or.Briceni


Sat.
Trebisăuţi

0(247) 41-3-36

 

2.20.  Reprezentanţa nr.07

Or.Briceni


Sat.
Mărcăuţi

0(247) 31-3-38

 

2.21.  Reprezentanţa nr.085

Or.Briceni


Sat.
Mărcăuţi

0(247) 32-3-36

 

2.22.  Reprezentanţa nr.065

Or.Briceni


Sat.
Colicăuţi

0(247) 42-2-35

3

3.1.Filiala Briceni a BC „Moldova-
AgroindBank"


Or.
Briceni str.Independenţii24

0(247) 2-25-90

0(247) 2-22-31

www.maib.md

 

3.2. filiala Lipcani a  BC „Moldova- AgroindBank"

Or.
Lipcani str.Libertăţii 93

0(247) 62-7-78

4

4.1. Filiala Briceni a BC
„EnergBank" SA


Or.
Briceni

str.
Ştefan cel Mare 2,

0(247) 2-54-65

0(247) 2-54-95

 

4.2. Filiala Briceni, Reprezentanţa nr1.

a  BC „EnergBank" SA

Or.
Briceni

Str.
Prieteniei 3/36

0(247) 2-56-76

5

Filiala Briceni a BC „MoldinconBank"

Or.
Briceni str.Independenţii36

0(247) 2-49-63

6

Filiala nr.19, a BC „FinComBank" SA

Or.
Briceni str.Independenţii  1

0(247) 
2-56-75

7. Inspecţia muncii

Service:

Adresa: or. Briceni, str. Independenţii 44, etajul II
Tel: 0(247) 2-24-08

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Service:

Adresa: or. Briceni str. Independenţii 3, etajul 2. Tel: 0(247) 2-26-53
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.

7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

Service:

( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Briceni str. Independenţii 48, et 2, bir. 9-13
Tel: 0(247) 2-28-45;
Email: economiebriceni2006@rambler.ru


 


 


8.2. Asociaţii de afaceri
 Asociaţia obştească „Inform Agro- BS
Adresa: or. Briceni str. Independenţii 48, etajul 2, bir.14
Tel/fax: 0(247) 2-24-75;
Email: informbs@yandex.ru

8.3. Cluburi de interes


 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s