Print

Căuşeni


Poziţia geografică: Raionul Căuşeni este situat în partea de sud-est a Republicii Moldova, aşezat la 78 km de capitala Chişinău. Suprafaţa totală – 116,3 mii ha.
Populaţia: Populaţia raionului Căuşeni constituie 93,6 mii locuitori, dintre care: populaţia urbană – 26,8٪ din total, populaţia rurală – 73,2٪ din total.
Structura administrativ- teritorială: Organizarea administrativă a raionului cuprinde 2 oraşe ( Căuşeni şi Căinari ) şi 27 primării.
Economia: În raion sînt înregistraţi în total 15,6 mii agenţi economici. Terenurile agricole constituie 93,7 mii ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 70,6 mii ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole:  plantaţiile de livezi – 4,3 mii ha,  vii – 5,2 mii ha.
Educaţia: În raion funcţionează 69 instituţii de învăţămînt, inclusiv: instituţii de învăţămînt preuniversitar – 37 (14960 elevi), instituţii preşcolare – 31 ( 3014 copii ), un centru de creaţie pentru copii.
Sănătate: În raion funcţionează: 1 spital cu fondul general de 292 paturi,  5 oficii medicale, 13 centre de sănătate, 19 OMF, 13 laboratoare clinico – diagnostice. Îşi desfăşoară activitatea 146 medici dintre care 39 sunt medici de familie, asistente medicale – 502.
Cultură: În raion funcţionează: 4  muzee, 37 case  şi cămine de cultură, 45 biblioteci,  31 formaţii folclorice cu titlul „model”, 74 formaţii artistice de amatori.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or.Căuşeni, bd. A.Mateevici,3A , MD4300


Program de lucru: Vineri, 800-1700
Tel/fax: (0243) 2-34-30
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.


 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : str. Păcii 14, or. Căuşeni, MD 4300
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (0243)22248/22088/23659
Email: fisc243@causeni.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.


 


 

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: bl. M.Eminescu 31/40, or. Causeni, MD 4300
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (0243)22010/23663
Email: cahul@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala Căuşeni a BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: bul. Eminescu , nr. 16, or. Căuşeni, MD 4300
Tel/fax: (0243) 23431/22385
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Căuşeni a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: str. Păcii 22. or. Căuşeni, MD 4300
Tel: (0243)-2-25-90
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala Căuşeni a BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: str. Mateevici, 7/A, or. Cauşeni, MD 4300
Tel: (0243) 24595/24543
Pagina web: www.moldindconbank.com

1.1.4.4. Filiala nr. 15 Căuşeni a BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: str. Ştefan cel Mare,4, or. Căuşeni, MD 4300
Tel: (0243)21850/21805
Pagina web: www.eximbank.com


 


 

1.1.4.5. Filiala Căuşeni a BC „VictoriaBank” S.A.

Service:

Adresa: str. Ştefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căuşeni, MD 4300,
Tel: (0243) 2 45 52
Pagina web: www.victoriabank.md

1.1.4.6. Filiala Căuşeni a BC „Banca Socială” S.A

Service:

Adresa: bl. Eminescu, 17, or. Causeni, MD 4300
Tel: (0243) 2 16 31/ 2 23 94
Pagina web: www.socbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa: or. Căuşeni , str.A. Mateevici 9; MD 4300
Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71
Pagina web: www.cnas.md

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:

Eliberarea
autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei
publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

  Lista Primăriilor din Raion :Denumirea oraşului, satului, comunei

      Adresa

     (telefon,fax)

Tel/fax

E-mai

Pagina
Web

Orele de
audienţă

Serviciile

oferite

1

or.Căuşeni

Or.Căuşeni,str.
Meşterul Radu-3

t.2-25-54,


2-22-33

fax.2-25-54

Luni-vineri
8.00-17.00

Autorizarea
amplasării unităţilor comerciale

2

or.Căinari

or.Căinari

3-22-36,

fax3-29-69

Luni-vineri

8.00-17.00

========

3

com.Baccealia

s.Baccealia

79-4-06
fax

79-5-86

Luni-vineri
8.00-17.00

========

4

com.Baimaclia

s.Baimaclia

62-2-36

62-6-00

Luni-vineri
8.00-17.00

========

5

s.Chircăieşti

s.Chircăieşti

54-2-36

54-2-72

Luni-vineri
8.00-17.00

========

6

s.Ciufleşti

s.Ciufleşti

65-2-23

Luni-vineri
8.00-17.00

========

7

c.Chircăieştii-Noi

s.Chircăieştii-Noi

94-2-36
fax

94-0-36

Luni-vineri
8.00-17.00

========

8

s.Cârnăţeni

s.Cârnăţeni

53-2-36

53-8-60

Luni-vineri
8.00-17.99

========

9

c.Cârnăţenii-Noi

s.Cârnăţenii-Noi

64-2-36

64-2-38

Luni-vineri

8.00-17.00

========

10

s.Copanca

s.Copanca

50-2-34,

50-2-99fax

50-3-39

Luni-vineri
8.00-17.00

========

11

com.Coşcalia

s.Coşcalia

66-2-36,
fax238 66

Luni-vineri
8.00-17.00

========

12

com.Fârlădeni

s.Fârlădeni

57-2-36fax

57-2-38

Luni-vineri
8.00-17.00

========

13

com.Grădiniţa

s.Grădiniţa

45-2-36

Luni-vineri
8.00-17.00

========

14

s.Grigorievca

s.Grigorievca

75-2-36

75-2-38

Luni-vineri
8.00-17.00

========

15

s.Hagimus

s.Hagimus

58-2-21,

5-00fax

Luni-vineri
8.00-17.00

========

16

s.Opaci

s.Opaci

73-1-60

73-2-36

Luni-vineri
8.00-17.00

========

17

c.Pervomaisk

s.Pervomaisk

95-9-50

95-8-36

Luni-vineri
8.00-17.00

========

18

s.Plop-Ştiubei

s.Plop-Ştiubei

59-2-85

59-2-55

Luni-vineri
8.00-17.00

========

19

s.Săiţi

s.Săiţi

52-2-36fax

 

Luni-vineri

8.00-17.00

========

20

s.Sălcuţa

s.Sălcuţa

41-1-84

41-1-40

Luni-vineri
8.00-17.00

========

21

s.Taraclia

s.Taraclia

61-2-36fax

61-2-38

Luni-vineri
8.00-17.00

========

22

s.Tănătari

s.Tănătari

77-2-36fax

77-3-44

Luni-vineri
8.00-17.00

========

23

c.Tănătarii-Noi

s.Tănătarii-Noi

56-2-37

Luni-vineri
8.00-17.00

========

24

s.Tocuz

s.Tocuz

78-3-06fax

78-2-10

Luni-vineri
8.00-17.00

========

25

c.Ucrainca

s.Ucrainca

71-2-36

71-2-38

Luni-vineri
8.00-17.00

========

26

s.Ursoaia

s.Ursoaia

42-2-36

42-5-11fax

42-278

Luni-vineri
8.00-17.00

========

27

c.Zaim

s.Zaim

72-2-40

72-4-01fax

72-2-01

Luni-vineri
8.00-17.00

========

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: causeni@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

- str.Ana şi Alexandru,16, or. Căuşeni, MD 4301
tel/fax: (0243)23683

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

- or. Căuşeni, str. Kogâlniceanu, 1/1, MD 4301
tel/fax: (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Căuşeni, str. A.Mateevici,31, MD 4300
tel/fax: (0243) 2-30-87, (0243) 2-16-96

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Căuşeni, str. Mateevici, 35, MD 4300
tel/fax: (0243) 2-30-87, (0243) 2-16-96

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Căuşeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300
tel/fax: (0243) 2-17-53

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: causeni@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service: 

Raionul

Adresa(cod
poştal, adresa)

 

Tel/fax,E-mail

PaginaWeb

 

Orele de
audienţă

 

Serviciile
oferite

 

 

Căuşeni

MD 4300

or.Căuşeni,
bul. M.Eminescu 31

 

t/f 0243- 2-28-50,

 fax. 
2 - 34-44 e-mail :conscauseni@mail ru,Web.wwwcauseni.md

 

Luni-vineri
8.00-17.00

 

Eliberarea
autorizaţiilor de clasificare a unităţilor din alimentaţia publică,
consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii

 


 
Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Adresa:  : str. Păcii 14, or. Căuşeni, MD 4300

 Program
de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

                               Zile de odihnă:
Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax:  (0243)22248/22088/23659

Email:  www.fisc.md

 Servicii prestate:


atribuirea
codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind
impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a
rapoartelor


Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă
privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen
de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la
finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de
informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul
angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît
plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile
salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma
INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe
valoare adăugată (TVA)

Declaraţia
privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la
finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia
cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia
pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa
vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută
de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu
vamal.

Taxa
vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la
momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma
CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de
seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi
a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită
autorizaţia

Se achită
taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:


Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă
pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale
anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică
activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20
a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului
fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele
menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


 

 
Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma
TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe
această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:

5.3.1 Asigurarea socială obligatorie de stat Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
(Forma 4 BASS) Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;
proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;
întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;
5.3.2 Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
(Formular MED) Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii
Casa Teritorială de Asigurări Sociale
Adresa: or. Căuşeni, str.A. Mateevici 9; MD 4300
Tel/fax: (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71;
Pagina web: www.cnas.md

5.4. Serviciul Vamal

Service:

Adresa: : or. Căuşeni, str.Meşterul Stanciu 2, MD 4300
Tel/fax: (0243) 2-13-86

6. Accesul la finanţe

Service:Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

Or. Căuşeni

Str. M. Eminescu, 25/1

MD 4300

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 243) 2-28-63;

www.microinvest.md

causeni@microinvest.md

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Busines - Credit

Or. Căuşeni

Str. M. Eminescu, 10

MD 4300

 

 

 

(0 243) 2-2-02;

 

 

Luni-vineri

întrerupere

 1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru
mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank"
SA ,filiala Căuşeni

 

 

str.
Păcii 22

or.
Căuşeni,

MD 4300

 

 

 

 

 

  

 

(0243)-2-25-90

aib@maib.md

www.maib.md

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „
Victoriabank" SA , filiala  Căuşeni

 

 

str.
Ştefan cel Mare 2, ap 31 -31,

or.
Căuşeni,

MD 4300

 

 

 

www.victoriabank.md

(0243)-2-45-52

 

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

            „

3 .BC"
Moldindconbank"  SA, filiala Căuşeni

str. Mateevici, 7/A

or. Căuşeni,

MD 4300

 

 

www.moldincombank.com

(0243) 24595/24543

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

 1300-1400

 

             „

4. BC „
Banca de Economii SA, filila Căuşeni

bul. Eminescu , nr. 16,

or. Căuşeni,

MD 4300            


 

 

233235-23664,21726/20264
grigore.mititelu@bem.md.           www. wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

(0243) 
23431/22385

www.bem.md;

                              bem@bem.md

 

 

ww      

                                                               


Grigore.mititelu@bem.md.            


Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

 

5.. BC „
Banca Socială SA, filila Căuşeni

bl. Eminescu, 17,

or. Căuşeni,

MD 4300

 

 

(0243)
2 16 31/ 2 23 94;

www.socbank.md

 

 

 

 

6.BC „
Eximbank" SA,  filiala Căuşeni

  str. Ştefan cel Mare,4,

 or. Căuşeni,

MD
4300            

 

 

(0243)21850/21805

www.eximbank.com

 

Luni-vineri

800-1700

 fără                        Întrerupere

              „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare
Economică  a Tinerilor.


 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

str. M. Eminescu 31 

or. Căuşeni

MD 4300

 

 

 

 

 

 

 

 

Petru Ţurcanu

 

 

 

 

Aliona Oboroceanu

 

 

 

 

 

 

0243- 2-28-50 ;

2 - 34-44 ;

conscauseni@mail,

wwwcauseni.md

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale
, să lanseze sau să extindă propria afacere. 


Consultaţii privitor la grupul ţinta şi
criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun.
Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii- or. Căuşeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300
Tel/fax : (0243) 2-17-53


7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Adresa: or. Căuşeni, str. Mateevici 9; MD 4300
Tel: (243) 23055 (243) 23344
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului. 7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant
( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)


 

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Căuşeni, bl. M. Eminescu, 31/35, MD 4300
Tel: : (0243)2-42-92, (0243) 2-31-80
Email: causeni@imm.md; s_economiecs@mail.ru8.2. Asociaţii de afaceri
 Agenţia de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură(Teritorial)
Adresa: str.Păcii-30, or.Căuşeni, MD 4300
Tel/fax: ( 0243) 2-11-10
Email: sergiu.rusu@aipa1.md
Servicii prestate:
- subvenţionarea producătorilor agricoli Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „
Adresa: or.Căuşeni,str.A.Mateevici,3, MD 4300
Tel: (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40
Email: acsacauseni@yandex.ru
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- consultaţii juridice şi economice , marketing;
- consultaţii în domeniul agriculturii;8.3. Cluburi de interes


 Last update: 22.12.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s