Print

Edineţ


Poziţia geografică: Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Teritoriul lui cu suprafaţa 932,91 km2 este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest. Suprafaţa totală 932,91 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Edineţ, constituie 84072 persoane, din care:  în localităţile urbane – 25847 persoane, rurale – 58225 persoane.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Edineţ include 49 localităţi, inclusiv, 2 oraşe (Edineţ şi Cupcini) şi 47 sate. În raion funcţionează 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor), inclusiv: 2 primării ale oraşelor, 11 comunale, 19 săteşti.
Economia: În raion sînt înregistraţi 21063 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 62,3 mii ha din suprafaţa totală a raionului de 93,2 mii ha. Pămîntul arabil ocupă 59,1 mii ha teren din suprafaţa totală a terenurilor arabile: plantaţiile de livezi – 2,8 mii ha, viile ocupă 0,03 mii ha.
Educaţie: În raionul Edineţ  funcţionează 95 instituţii de învăţămînt, inclusiv: 44 instituţii preuniversitare, 43 instituţii preşcolare, 4 instituţii extraşcolare, 2 şcoli polivalente, Şcoala-internat Cupcini, Colegiul de zootehnie Brătuşeni.
Sănătate: În raion funcţionează: Instituţia medico-sanitară „Spitalul raional Edineţ”; Instituţia medico-sanitară „Centrul medicilor de familie Edineţ”, în componenţa căreia activează 14 centre de sănătate, 17 oficii ale medicilor de familie, 8 puncte medicale.
Cultură: În raionul Edineţ funcţionează: 40 case de cultură, 2 muzee, 2 şcoli muzicale, 1 şcoală de arte plastice, 126 colective artistice, 36 formaţii deţin Titlu de colectiv „Model”, 47 biblioteci publice.

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa: or.Edineţ str.Ştefan-Vodă, 18


Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica


Tel/fax: (246 ) 2-16-96
Email : www.cis.gov.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.


 

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa : or. Edineţ, str. Independenţei 101
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (246) 2-47-82; 2-21-42
Email: fisc246@edinet.fisc.md
Pagina web : www.fisc.md
Servicii prestate:
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1.3. Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Edineţ, str. Mihai Eminescu, 24
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (254) 2-26-80, 2-41-13, 2-58-07, 2-22-81, 2-44-59
Email: edinet@statistica.md
Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice;
- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala nr. 27 a BC „Banca de Economii" S.A.

Service:

Adresa: or.Edineţ, , Independentei,106
Tel/fax: 246 ) 2-20-20, 2-41-73
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala a BC „Moldova – Agroindbank S.A.

Service:

Adresa: : . or. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 18
Tel: (246) 2-24-90 2-25-90 .
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala a BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Edineţ, str. Îndependenţei,104
Tel: (246) 2-26-90 , 2-48-33
Pagina web: www.moldindconbank.com

1.1.4.4. Filiala a B C „” S.A.

Service:

Adresa: or. Edinet, str. Independentii, 112,
Tel: (246)2-27-93
Pagina web: www.fincombank.md

1.1.4.5. B C „FinComBank” S. A.

Service:

Filiala a B C „" S.A.
Adresa: or. Edinet, str. Independentii, 112,
Tel: (246)2-27-93
Pagina web: www.fincombank.md

1.1.4.6. Filiala a BC „Banca Socială” S.A.

Service:

Adresa: or. Edineţ, str. Independenţei,108
Tel: (246) 2-24-40
Pagina web: www.socbank.md

1.1.4.7. Filiala a BC „VictoriaBank” S.A.

Service:

Adresa: or. Edineţ, str. 31 august, 19,


Tel: (246)2-35-82
Pagina web: www.socbank.md


 

1.1.4.8. Filiala a BC „MobiasBanca” S.A.

Service:

Adresa: or. Edineţ, str. Independenţii, 77a,
Tel: (246)2-26-78
Pagina web: www.socbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Service:

Adresa:
or. Edineţ, str. Independenţei , 101
Tel/fax: (246) 2-24-84, 2-58-95

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email: licenţiere@gov.md
http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Or.
Cupcini

Or.
Cupcini, str. Livezelor, 6,

 

4626

2-30-94,7-12-30 

 

Luni

8:00- 17:00

 

2.

s.
Alexeevca

4611

93- 7-97; 40-3-89;     

Luni

8:00- 17:00

 

 

3.

s.
Bădragii Noi

4614

43-2-36  


 

Luni

8:00- 17:00

 

4.

s.
Bădragii Vechi

4613

56-1-40 


rmedbv@mail.ru

Luni

8:00- 17:00

 

5.

com.
Bleşteni

4615

61-3-36 


 

Luni

8:00- 17:00

 

6.

com.
Brătuşeni

s.
Brătuşeni,str. Lenin, 1,

4617

75-3-79,75-6-44

Luni

8:00- 17:00

 

7.

s.
Brînzeni

4619

59-3-17

Luni

8:00- 17:00

 

8.

com.
Burlăneşti

4620

66-2-61,66-2-28

Luni

8:00- 17:00

 

9.

Com.
Cepeleuţi

7115

64-3-91

Luni

8:00- 17:00

 

10.

s.
Chetroşica Nouă

4621

78-2-09,78-2-18

primcn@mtc.md

Luni

8:00- 17:00

 

11.

s.
Constantinovca

 

41-6-17,93-6-91

Luni

8:00- 17:00

 

12.

s.
Corpaci

4624

57-3-19,57-3-10

Luni

8:00- 17:00

 

13.

s.
Cuconeştii Noi

4625

52-2-20,52-3-60

Luni

8:00- 17:00

 

14.

s.
Feteşti

4627

62-3-36,62-3-38

Luni

8:00- 17:00

 

15.

s. Gaşpar

4629

93-5-34,95-5-33

Luni

8:00- 17:00

 

16.

s. Goleni

4630

65-5-36

Luni

8:00- 17:00

 

17.

s.
Gordineşti

4631

60-3-36,60-4-36

Luni

8:00- 17:00

 

18.

s.
Hancăuţi

4632

44-3-42

Luni

8:00- 17:00

 

19.

Com.
Hincăuţi

4633

76-2-27,76-3-36

Luni

8:00- 17:00

 

20.

s.
Hlinaia

4634

50-1-38

Luni

8:00- 17:00

 

21.

s.
Lopatnic

4635

48-1-51,48-2-31

Luni

8:00- 17:00

 

22.

Com.
Parcova

4636

69-3-21,69-3-30

Luni

8:00- 17:00

 

23.

Com.
Rotunda

4638

67-4-60

asitaru@ua.ru

Luni

8:00- 17:00

 

24.

Com.
Ruseni

4639

65-3-36

Luni

8:00- 17:00

 

25.

s.
Stolniceni

4640

63-4-04,63-3-49

Luni

8:00- 17:00

 

26.

s.
Şofrîncani

4641

68-2-36,68-2-10

Luni

8:00- 17:00

 

27.

s.
Terebna

4642

55-3-36,55-3-97

Luni

8:00- 17:00

 

28.

s.
Tîrnova

4643

54-4-40,54-2-36

Luni

8:00- 17:00

 

29.

s. Trinca

4644

41-2-36,41-2-38

Luni

8:00- 17:00

 

30.

s.
Viişoara

4645

42-3-36,42-3-38

Luni

8:00- 17:00

 

31.

s.
Zăbriceni

4646

51-3-88,51-3-35

Luni

8:00- 17:00

 

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : www.anrceti.md

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : www.cca.md

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: edinet@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

or.Edineţ, str. Puşchina, 16
tel: (246)2-39-66

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Edineţ, str. Gagarina,47
tel: (246) 2- 26-00

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Edineţ, str. Maiacovschi, 94 tel/fax: /251/ 2-12-21

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Edineţ, str.Gagarina, 41
tel/fax: (246) 2-31-75

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or. Edineţ, str. Gheorge Asachi, 15


tel/fax: (246) 2-30-83

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: edinet@imm.md

4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:


Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal,
localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1

Consiliul raional (secţia economie)

 

or.Edineţ,

str.Independenţei,33

Plasiciuc Ala

(246) 2-39-51

economedin@mail.ru

Luni- Vineri

8:00- 17:00

1.Acordarea srvicilor de consultare
privind dezvoltarea antreprenoriatului inclusiv micul business.

 

2

Consiliul raional (direcţia agricultură)

or.Edineţ

Şos.Bucovinei,37

Guţu Semion

/246/2-25-57

Fax:2-20-31

daaedinet@mail.ru

Luni- Vineri

8:00- 17:00

1. Acordarea asistenţei informaţionale,
metodologice şi tehnologice producătorilor şi prelucrătorilor producţiei
agricole, inclusiv proprietăţi individuale şi organizaţii obşteşti din
domeniu.

4.3. Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)
5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Adresa:  : or. Edineţ, str. Independenţei 101

 Program de lucru: Luni - Vineri

800 - 1700

pauză: 1200- 1300

                                     Zile
de odihnă:  Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax:  (246)
2-47-82; 2-21-42

 

Email:  www.fisc.md

 Servicii prestate:


atribuirea
codului fiscal;

-  consultaţii privind impozitarea;

-  înregistrarea TVA, accize;

-  primirea declaraţiilor şi calculelor privind
impozitele şi taxele la buget etc.

 

 Lista impozitelor şi taxelor generale de stat

 

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a
rapoartelor


Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de
seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa
IRV-09)

În termen
de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la
finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de
informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul
angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de
informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît
plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Nota de
informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale,
achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe
valoare adăugată (TVA)

Declaraţia
privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la
finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia
pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa
vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory,
percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe
teritoriu vamal.

Taxa
vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la
momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de
seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi
a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită
autorizaţia

Se achită
taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Service:


Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă
pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale
anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică
activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20
a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului
fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele
menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului


 

 
Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma
TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe
această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.3. Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

Service:5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea
contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15
a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna
de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna
de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru
retribuirea muncii


Casa
Teritorială de Asigurări Sociale
     Adresa:


or. Edineţ, str. Independenţei , 101

  Tel/fax:  ( 246) 2-24-84

  Pagina web: www.cnas.md

6. Accesul la finanţe

Service:


Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.  Microinvest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

 1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

 1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru
mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1.      
BC „ Moldova-Agroindbank" SA ,

filiala Edineţ

 

 

or. Edineţ,

str. Ştefan Vodă, 18

 

 

 

 

 

  

aib@maib.md

www.maib.md

(246) 2-24-90 2-25-90 .

 

 

Luni-vineri

  900-1700

 Întrerupere

 1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „
Victoriabank" SA , filiala  nr.23,
Edineţ

 

 

or. Edineţ,

str. 31 august, 19,

 

 

 

www.victoriabank.md

(246)2-35-82

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

            „

3 .BC"
Moldindconbank"  SA, filiala Străşeni

or. Edineţ,

str. Îndependenţei,104

 

 

www.moldincombank.com

(246) 2-26-90 , 2-48-33

 

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

 1300-1400

 

             „

4. BC „
Banca de Economii SA,

filiala
Edineţ

or.Edineţ, Independentei,106

 

233235-23664,21726/20264
grigore.mititelu@bem.md.           www.bem237wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

(246
) 2-20-20, 2-41-73    (246
) 2-20-20, 2-41-73     

ww      

                                                               


Grigore.mititelu@bem.md.            
(246 ) 2-20-20,
2-41-73

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

            „

 

5. BC „
ProCreditBank" SA,  filiala Bălţi

 

 

237-28255

 www.procreditbank.md

Luni-vineri

800-1700

 fără                        Întrerupere

              „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare
Economică  a Tinerilor.


 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or.Edineţ

str.Independenţei,33, MD-4600

 

 

 

 

 

 

 

/246/2-26-50,

/246/2-38-19

Fax: 2-10-40

      
2-20-58,

conedin@mtc-ed.md ,

edinet@odimm.md

 

www. Edinet.md

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

  800-1700

 Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea  tinerilor , care doresc  să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale
, să lanseze sau să extindă propria afacere. 


Consultaţii privitor la grupul ţinta şi
criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun.
Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

7. Ocuparea forţei de muncă

Service:

7.1. Inspecţia muncii- or. Edineţ, str. Gheorge Asachi, 15

                                   Tel/fax: (246) 2-30-83

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei
de Muncă

Adresa:  or Edineţ str.Mihai Eminescu,24

Tel:  /246/ 2-27-79

Program
de lucru:  Luni - Vineri, 800 - 1700,

                                Zile de primire: Marţi   900 - 1200

                                 Joi    1300- 1700

             Zile de odihnă:  Sîmbăta, Duminica

 Servicii
prestate:

-
audienţa cetăţenilor;

- măsuri
pasive de protecţie socială;

                    - măsuri active de ocupare
a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.                             7.3.
Căutarea şi plasarea unui post vacant


 (  www.jobmarket.gov.md,
www.hr.md)

8, Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri

Secţia
economie

Adresa:  or. Edineţ, str. Independenţei 33,

  Tel:  246/2-26-50, 246/2-38-19 fax:2-10-40

Email:  edinet@imm.md

 

 Denumirea instituţiei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Date de contact (telefon, fax, e-mail)

Pagina WEB

1.

Acsa

or.
Edineţ,str. Şoseaua Bucovinei, 37

(246) 2-34-87

 acsa@mtc-ed.md

 

2.

Edinagronord

or.Edineţ,str.
Şoseaua Bucovinei, 37

(246)
2-57-27

angela_macovei@rambler.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.2. Asociaţii de afaceri

 

 

Asociaţii
de afaceri:

Denumirea instituţiei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Date de contact (telefon, fax, e-mail)

Pagina WEB

1.

Agroinform

or.Edineţ,str.
Şoseaua Bucovinei, 37

(246)
2-43-84

edinet@agroinform.md

 

 


 

8.3. Cluburi de interesLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s