Print

Glodeni


Poziţia geografică: Raionul Glodeni este situat în partea de nord-vest a republicii, aşezat la  168 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa  totală - 754,1  km².
Populaţia: Populaţia raionului Glodeni constituie 60,1mii locuitori, din care: populaţia urbană  – 10,4 mii, populaţia rurală  – 49,7 mii persoane, densitatea   – 79,8.
Structura  administrativ-teritorială: Raionul Glodeni are în total 35 localităţi, inclusiv oraşul Glodeni şi 34 sate. În structura teritorial – administrativă sunt 19 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 6507 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 56363 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă  42300 ha  din  suprafaţa  totală  a terenurilor agricole, din care: plantaţii de livezi - 2192 ha, viile ocupă - 703 ha, păşunile - 10780 ha, altele - 388 ha.
Educaţie: În raionul Glodeni activează 28 instituţii de învăţămînt şcoala de meserie, şcoala profesională. Numărul total de elevi – 8931 inclusiv: în instituţiile şcolare  – 8640 copii, şcoala de meserie  – 115 elevi, în şcoli profesionale – 176 elevi.
Sănătate: În raionul Glodeni funcţionează: spital cu fondul general de 190 paturi, 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 13 oficii ale medicului de familie, 8 centre de sănătate, 4 oficiu de sănătate.
Cultură: În raionul Glodeni funcţionează: 5 muzee, activează 97 colective artistice, 17 formaţii, care deţin titlul de formaţie – model, bibliotecile publice – 35.

1. Lansarea afacerii

Service:Raionul  Glodeni

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Preşedintele
raionului

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2
4901

(249)2-26-50/

 (249)2-20-57

secret_cons@land.ru

glodeni.md 

Luni

9-00 -12-00

Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.53 din 28.12.2006

2.

Vicepreşedintele
raionului

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2
4901

(249)2-27-50/

(249)2-20-57

secret_cons@land.ru

glodeni.md 

Luni

9-00 -12-00

Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.52 din 28.12.2006

3.

Vicepreşedintele
raionului

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2
4901

(249)2-20-56/

(249)2-20-57

secret_cons@land.ru

glodeni.md 

Luni

9-00 -12-00

Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.52 din 28.12.2006

4.

Vicepreşedintele
raionului

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2
4901

(249)2-50-55/

(249)2-20-57

secret_cons@land.ru

glodeni.md 

Luni

9-00 -12-00

Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.52 din 28.12.2006


 

                                     


                                                                     
  Primăria oraşului GlodeniRaionul

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Glodeni

Glodeni
str.Suveranităţii,4

4901

(249) 2-22-36/

(249) 2-22-36

 

Luni

10-00 -17-00

-Conform Legii administraţiei publice locale
nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006


 

 

                                                             

 

 

                                                                  
   Lista Primăriilor din raionul
GlodeniRaionul

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Glodeni

c.Balatina 4911

(249)41-2-36/

(249)41-2-36

ana_lazariuc@mail.ru

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

2.

Glodeni

c.Camenca 4917

(249)77-2-36/

(249)77-2-38

 

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

3.

Glodeni

s.Cajba 4916

(249)52-2-36/

(249)52-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

4.

Glodeni

s.Ciuciulea 4921

(249)79-2-36/

(249)79-2-36

sec-ciuciulea@mail.ru

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

5.

Glodeni

s.Cobani 4922

(249)72-2-36/

(249)72-8-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

6.

Glodeni

c.Danu 4927

(249)71-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

7.

Glodeni

s.Duşmani 4930

(249)74-2-36/

(249)74-2-38

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

8.

Glodeni

c.Cuhneşti 4923

(249)58-2-36/

(249)58-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

9.

Glodeni

s.Hîjdieni 4933

(249)56-2-36/

(249)56-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

10.

Glodeni

c.Iabloana 4934

(249)54-2-36/

(249)54-2-36

consil_iabloana@mail.ru

 

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

11.

Glodeni

s.Limbenii Noi
4936

(249)70-2-36/

(249)70-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

12.

Glodeni

s.Limbenii
Vechi 4937

(249)75-2-36/

(249)75-2-36

şurapaicu@mail.ru

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

13.

Glodeni

s.Fundurii
Vechi 4932

(249)73-2-36/

(249)73-2-36

primfunduri@mail.ru

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

14.

Glodeni

s.Fundurii Noi
4931

(249)70-4-00/

(249)70-4-00

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

15.

Glodeni

s.Petrunea 4938

(249)2-68-96/

(249)2-68-96

primariapetrunea@rambler.ru

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

16.

Glodeni

s.Ustia 4941

(249)51-2-85/

(249)51-4-12

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

17.

Glodeni

s.Sturzovca 4940

(249)45-2-36/

(249)45-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006

18.

Glodeni

c.Viişoara 4942

(249)57-2-36/

(249)57-2-36

Luni

8-00 -
12-00 

Vineri

8-00 -
12-00 

-Conform Legii
administraţiei publice locale nr.436-XVI art.29 din 28.12.2006


 

Hours:Denumirea

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Camera
Înregistrării de Stat

Mun.Bălţi, str.Moscovei,13

(231)2-34-44

www.mdi.gov.md

Luni-Vineri

 9-00 - 13-00

-Înregistrarea
de stat a noilor întreprinderi ;

-Stabilirea
identităţii solicitanţilor ;

-Verificarea
capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor ;

-Autentificarea
semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare ;

-Perfectarea
modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire ;

-Lichidarea
întreprinderii

2.

Inspectoratul
Fiscal de Stat Teritorial

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2


(249)2-38-73

www.Fisc249@glodeni.fisc.md

Luni

9-00-12-00

-Atribuirea
codului fiscal ;

-Consultaţii
privind impozitarea

-Înregistrarea
TVA,accize ;

-Înregistrarea
aparatelor de casă;

-Primirea
declaraţiilor etc.

3.

Biroul de
Statistică

or.Glodeni,str.Tolstoi,1

(249)2-32-50

www.statistica.md

Luni-Vineri

8-00-17-00

-Atribuirea
codului statistic ;

-Primirea
rapoartelor trimestriale,anuale ;

-Consultanţă
privind întocmirea rapoartelor statistice ;

-Eliberareacondicelor
de sugestii şi reclamaţii .

4.

Casa Naţională
de Asigurări Sociale

or.Glodeni,str.Ştefan
cel Mare,26

(249)2-25-48

(249)2-57-00

Luni-Vineri

8-00-17-00

-Informarea
populaţiei în domeniul asigurării sociale;

-Colectarea şi
evidenţa documentelor primite pentru stabilirea pensiilor,îndemnizaţiilor,compensaţiilor,alocaţilor
şi altor drepturi sociale.

5.

Agenţia de
Intervenţie şi Plăţi în Agricultură

or.Glodeni,str.Suveranităţii,4

(249)2-47-22/

(249)2-47-22

vasile.gusan@aipa.md

 

Luni-Vineri

8-00-17-00

-recepţionarea
actelor pentru obţinerea subvenţiilor ;

-inspecţia
în teren a utilajului;

-perfectarea
actelor.

2. Eliberarea autorizaţiilor de activitate

Service:Denumirea

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Centrul
de Medicină Preventivă

or.Glodeni,str.Suveranităţii,29

(249)2-33-42/

(249)2-33-42

cmp@mtc-gl.md

Luni

9-00- 13-00

Conform
Hotărîrii Guvernului nr.533 din 13.08.2011

2.

Serviciul
Pompieri şi Salvatori

or.Glodeni,str.Ştefan
cel Mare,50

 

(249)2-24-62/

(249)2-24-62

glodeni@dsc.md

Luni

14-00
-17-00

Miercuri

14-00
-17-00

-Intervenţia
incediilor;

-Controlul
canalilor de evacuare a fumului şi canalelor de ventelaţie;

-Ordonarea
amplasării obiectivelor;

-Coordonarea
proiectelor;

-Primirea
în exploatare a obiectivelor

3.

Serviciul
Sanitar Veterinar de Stat

or.Glodeni,str.300
ani ,113

(249)2-21-76

(249)2-21-76

deresevăglodeni@gmail.com

Luni

8-00 -17-00

-Autorizaţii
sanitare veterinare ;

-Certificate
sanitare veterinare ;

-Servicii de
tratament a animalelor

4.

Serviciul
Ecologic Teritorial

or.Glodeni,str.Tolstoi
,7

(249)2-21-50

(249)2-21-50

ieglodeni@ies.gov.md

Luni

8-00 -12-00

Joi

8-00 -12-00

-Avize
expertizelor ecologice

-Coordonarea
materialelor pentru repartizarea loturilor

-Participarea
în comisii de recepţie a obiectelor

-Examinarea
materialelor privind autorizaţiilor de tăeri

-Coordonarea
rapoartelor statistice

-Raiduri
de anti braconaj

5.

Inspecţia de
Stat în Construcţii teritorială

or.Glodeni,str.Suveranităţii,4

(249)2-48-22/

(249)2-48-22

Marţi

8-00 -12-00

 

-Organ de
control în construcţii

3. Dezvoltarea afacerii

Service:Denumirea oraşului,satului,comunei

Adresa(strada,codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax E-mail Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul
raional (secţia economie)

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2

Nina Boldescu

(249)2-31-74

(249)2-20-57

sececonomglodeni@mail.ru

Luni-Vineri

8-00-17-00

-Consultaţii

2.

Consiliul
raional (direcţia agricolă)

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2

Petru Agachi

(249)2-35-48

(249)2-35-48

Luni-Vineri

8-00-17-00

-Consultaţii

3.

Consiliul
raional(secţia construcţii)

or.Glodeni,str.Suveranităţii,2

Serjantu
Valeriu

(249)2-35-07

(249)2-28-40

Luni-Vineri

8-00-17-00

-Consultaţii


 

                                                          


 

                                                    
       Prestatorii de servicii în
afaceri (PSA)
Denumirea instituţiei

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Date de contact(telefon, fax,e-mail)

Pagina WEB

1.

Asociaţia
Obştească „Farmprosper"

or.Glodeni,str.Suveranităţii,4

(249)2-40-69/

(249)2-40-69

iubanari@gmail.com

-

2.

„Centrul de
consultanţă şi şcolarizare în agricultură Glodeni"

or.Glodeni,str.Suveranităţii,17

(249)2-45-10/

(249)2-45-10

acsa@mtc-gl.md

-


 

                                                             
                Asociaţii de afaceri:

Denumirea instituţiei

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Date de contact(telefon, fax,e-mail)

Pagina WEB

1.

Asociaţia pentru
dezvoltarea antreprenoriatului,businesului mic şi mijlociu

or.Glodeni
str.Zgîrcea ,4

(249)56-005

-


 

4. Taxe şi Impozite

Service:Denumirea instituţiei

Adresa(strada,codul poştal,localitatea)

Date de contact(telefon, fax,e-mail)

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Serviciul Vamal

or.Glodeni,str.Nicolae
Bălcescu 1/3

(249)2-52-45/

(249)2-52-45

Luni-Vineri

8-00- 17-00

-Devamarea
mărfurilor a agenţilor economici din teritoriu care fac operaţiuni de inport
şi export

-controlul
agenţilor economici

5. Accesul la finanţe

Service:

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Servicile oferite

1.

Băncile comerciale

1.BC"Banca de Economii"SA,Filiala nr.29 Glodeni

 

2.BC"Moldova-Agroindbank"SA,filiala Glodeni

 

3.BC"Banca Socială"SA,Filiala
„Făleşti",Reprezentanţa nr.64 Glodeni


4."FinComBank"S.A.fil.nr.9

Rîşcani,Reprezentanţa nr.14 Glodeni

 

or.Glodeni,str.

Suveranităţii,14

 

 

 

or.Glodeni,str.

Tricolorului,21

 

 

or.Glodeni,str.

Suveranităţii,2

 

 

or.Glodeni,str

.Suveranităţii,8

Ion Romandaş

 

 

 

Tamara Jitariuc

 

 

Nadejda
Serchiziuc

 

 

Irina Stîncă

(249)2-30-30/

(249)2-30-30

www.bem.md

 

 

(249)2-25-90/

(249)2-25-90

www.maib.md

 

(249)2-41-68/

(249)2-41-68

www.socbank.md

 

(249)2-28-14/

(249)2-28-14

glodeni@fincombank.com

Luni-Vineri

9-00- 16-00

 

 

 

 

Luni-Vineri

9-00- 16-00

 

 

Luni-Vineri

9-00- 16-00

 

 

 

 

Luni-Vineri

9-00- 16-00

-creditare,depozitare,transferarea valutei
,operaţiuni de schimb valutare,deservirea condurilor clienţilor,achitarea
deferitor servicii .

-creditare,depozitare,transferarea valutei
,operaţiuni de schimb valutare,deservirea condurilor clienţilor,achitarea
deferitor servicii .

-depozitare,transferarea valutei ,operaţiuni de
schimb valutare,deservirea condurilor clienţilor,achitarea deferitor servicii
.

-creditare,depozitare,transferarea valutei
,operaţiuni de schimb valutare,deservirea condurilor clienţilor,achitarea
deferitor servicii .

6. Ocuparea forţei de muncă

Service:

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax

E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Agenţia
Naţională de Ocuparea a Forţei de Muncă (teritoriale)

or.Glodeni,str.Suveranităţii,4

Ţărnă Andrian

(249)2-33-60/

(249)2-33-60

aofm.glodeni@anofm.md

www.anofm.md

Luni-Vineri

8-00 -17-00

-Audienţa
cetăţenilor;

-Măsuri pasive
de protecţie socială;

-Măsuri active
de ocupare a forţei de muncă;

-Măsuri de
prevenire a şomajului


 

Căutarea şi
plasarea unui post vacan t(link-uri utile)

www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.


 Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s