Print

Orhei


Poziţia geografică: Raionul Orhei este situat în partea de centru a republicii, aşezat la 40 km de capitala Chişinău. Suprafaţa totală – 1228 km².
Populaţia: Populaţia raionului Orhei constituie 116,3 mii locuitori, dintre care: populaţia urbană – 25,7 mii, populaţia rurală – 90,6 mii, densitatea – 106 locuitori la km².
Structura administrativ-teritorială: Raionul Orhei are în total 75 localităţi, inclusiv oraşul Orhei şi 74 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 38 primării.
Economia: În raion sînt înregistraţi în total 40693 agenţi economici. Terenurile agricole constituie 82238 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 57161 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi – 5287 ha, viile – 4461 ha, păşunile –13288 ha,  altele 27305 ha.
Educaţia: În raionul Orhei activează 69 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi, inclusiv: în instituţiile şcolare - 15160 copii, în Colegiul pedegogic şi de medicină – 1448 studenţi,  în şcoli profesionale polivalente – 685 elevi. Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1477 pedagogi.
Sănătate: În raion funcţionează: 1 spital cu fondul general de 430 paturi, 1 centru al medicilor de familie, 33 oficii ale medicului de familie, 14 centre de sănătate, 17 oficii de sănătate. În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea: 246 medici, 836 personal mediu al asistenţei medicale.
Cultură: În raionul Orhei funcţionează: 5 muzee,  activează 127 colective artistice, 31 formaţii care deţin titlul de formaţie-model, biblioteci publice – 60, cămine culturale – 62.

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:
1.1.1. Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Orhei

Adress: Oficiul teritorial Orhei, bd. M. Eminescu, 9

Phone: (0235)23415; 27666;

Url: www.mdi.gov.md

Service: -Înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor a modificărilor în documentele de constituire a datelor înscrise în registrul de stat;
-perfectarea documentelor pentru înregistrarea întrepriderilor şi modificărilor ;
-consultaţii.

Hours: Luni –Vineri

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

Adress: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2,

Phone: (0235)22894; 20522;

Email: fisc235@orhei.fisc.md

Service: -evidenţa contribuabililor,
-consultaţii

Hours: Luni-Vineri, întrerupere 12.00-13.00

1.1.3. Direcţia Pentru Statistică a raionului Orhei

Adress: or. Orhei , V. Lupu, 153 ;

Phone: (0235)31055; 31047;

Url: www.statistica.md

Service: atribuirea codului teritorial statistic

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13-00

1.1.4. Băncile comerciale
1.1.4.1. BC « Moldova-Agroindbanc » SA , filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 129

Phone: (0235)23762; 20632;

Email: aib@maib.md

Url: www.maib.md

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor

Hours: luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 12.00-13.00

1.1.4.2. BC «  Victoriabanc  » SA , filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 42

Phone: (0235)32436;32436;

Url: www.victoriabank.md

Service: -deschiderea contului bancar,
-acordarea creditelor

Hours: luni-vineri, 8,30-16.00, întrerupere 13.00-14.00

1.1.4.3. BC «  Eximbanc » SA Gruppo Veneto Banac , filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. Scrisuluui Latin, 15/A

Phone: (0235)32147;32147

Email: orhei@eximbank. com

Url: www.eximbanck. com

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 9.00-16.00, intrerupere 13.00-14.00

1.1.4.4. BC «Banca Socială» SA, filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. Scrisului Latin 2 /A

Phone: (0235)21742; 20911

Email: rusnac_orhei @socbank.md

Url: www.socbank.md

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 8.30-16.00, intrerupere 13.00-14.00

1.1.4.5. BC «Moldindcombank» SA , filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 38/A

Phone: (0235)2263; 22690

Url: www.moldindcombank. com

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 9.00-16.00 , întrerupere 13.00-14.00

1.1.4.6. SA «Banca de Economii», filiala Orhei

Adress: Adresa or. Orhei, str. V. Lupu, 50

Phone: (0235)21597; 20264

Email: grigore.mititelu@bem.md bem@bem.md

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni- simbată, 8.00-16.00, făra intrerupere.

1.1.4.7. BC «Energbank », reprezentanţa Orhei

Adress: Adresa or. Orhei, str. V. Mahu, 137

Phone: (0235)27710; 27574

Url: www.energbank.com

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 8.30-16.00, întrerupere 13.00-14.00

1.1.4.8. BC «Mobiasbancă» , filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 41

Phone: (0235)32394; 32395

Email: nadejda.strechii @mobiasbanca.md

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 8.00-16.00 13.00-14.00

1.1.4.9. BC «FinComBanc» SA, filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. B l. M. Eminescu, 1

Phone: (0235)32435; 27732; 27612;

Url: www.fincombank.com

Service: -deschiderea contului bancar;
-acordarea creditelor.

Hours: luni-vineri, 8.00-16.00 fără întrerupere

1.2.0. Licenţierea activităţii
1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

Adress: or. Orhei, str. bl. M. Eminescu, 2 , et. 3

Phone: (0235)20598; 27044

Email: lbradu@rambler.ru

Url: www.orhei.moldova.md

Service: - Eliberarea certificatelor unităţilor de alimentaţie publică;
- consultaţii.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:
1.4.1. Primăria or. Orhei (comunelor , satelor- în localităţile respective)

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 160

Phone: (0235)20670; 33090; 24980; 32551; 20378;

Email: ardd_al21@yahoo.com

Service: Eliberarea autorizaţiei de funcţionare.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.4.2. Centrul de Medicină Preventivă raional Orhei

Adress: or. Orhei, str. C. Negruzzi, 76

Phone: (0235)25309; 25313;

Email: cmporhei@mednet.md

Service: - eliberarea autorizaţiei sanitare;
- investigaţii.

Hours: luni-vineri, 8.30-16.30 , întrerupere 13.00-14.00

1.4.3. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Adress: or. Orhei, str. C. Negruzzi, 89

Phone: (0235)21640; 20987; 21640;

Service: - eliberarea autorizaţiei sanitar–veterinare;
- certificarea producţiei de origine animalieră.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.4.4. Inspecţia Ecologică Orhei

Adress: or. Orhei, stradela M. Gorki, 13

Phone: (0235)27551; 27552;

Email: ieorhei@mail.ru

Service: - avizarea proiectului de construcţie;
- eliberarea autorizaţiei ecologice.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.4.5. Direcţia Situaţii Excepţionale Orhei

Adress: or. Orhei, str. Eliberării, 172 “A”

Phone: (0235)24303; 23840;

Email: dseorhei @mail.ru

Service: - eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare;
- eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.4.6. Inspecţia de Stat în Construcţii Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 32

Phone: (0235) 20716; 20716;

Service: Inregistrarea autorizaţiei de construire.

Hours: primirea a.e. luni 10.00-13.00

1.4.7. Gheşeul Unic  Orhei

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 160

Phone: (0235) 24980; 27513;

Service: Obţinerea avizelor aferente autorizaţiei de funcţionare de la instituţiile de stat.

Hours: 8-00-17-00 întrerupere 12.00-13.00

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.1.1. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei 

Adress: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2,

Phone: (0235)21883; 20522;

Email: fisc235@orhei.fisc.md

Service: - Prezentarea rapoartelor;
- eliberarea actelor de verificare;
- înregistrarea maşinii de casă şi control.

Hours: Luni-Vineri, îtrerupere 12.00-13.00

2.2.0. Direcţia Pentru Statistică Orhei

Adress: or. Orhei , V. Lupu, 153 ;

Phone: (0235)20492; 21892; 31055; 31047;

Service: Prezentarea rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte : - Valoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-P)-lunar,anual;
- numărul şi renumerarea salariaţilor (1-m)-lunar , trimestrial;
- Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-m)- trimestrial;
- Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei-(1-servicii);
- Export şi import de servicii –trimestrial, anual (El-7, El-8);
- Activitatea turisrică (1-tur)-trimestrial;
- Comerţul cu amănuntul-lunar, anual (1,3,7,-comerţ) ;
- Costurile şi cheltuielile întreprinderii-trimestrial .( a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane);
- Raport financiar-anual (a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane);

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

2.2.1. Biroul Vamal Centru, Postul Vamal Orhei :

Adress: or. Orhei, bl. B. Glavan, 10,

Phone: (0235)25472; 25472;

Url: www:customs.md

Service: Vamarea şi devamarea mărfurilor, eliberaea certificatelor de origine.

Hours: Luni-vineri, îtrerupere 12.00-13.00

2.3.0. Plaţi şi contribuţii sociale:
2.4.0. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei

Adress: or. Orhei, V. Lupu, 153;

Phone: (0235)20463; 23744; 22548;

Service: Prezentarea rapoartelor: - Bugetul asigurărilor sociale de stat - trimestrial, anual;
- La iniţierea afacerii: declaraţia persoanei asigurate, ancheta persoanei asigurate ;
- Plăţile se achită lunar, pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculă conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Hours: Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 13.00-12.00

3. IMPOZITAREA
3.1.0. Lista impozitelor
3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:
3.2.1. Biroul de consultaţii

Adress: or. Orhei, bl. M. Eminescu, 2, bir. 68

Phone: (235)22941;

3.3.0. Consultaţii privind asigurările socilae:
3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei,

Adress: or. Orhei , V. Lupu, 153

Phone: (235)20276;

4. ACCESUL LA FINANŢE
4.1.0. Instituţii de microfinanţare
4.1.1. Microinvest

Adress: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 5/3;

Phone: (0235)32499; 20467;

Email: orhei@microinvest.md

Url: www.microinvest.md

Service: finanţarea afacerilor micro şi mici

Hours: Luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 13.00-14.00.

4.1.2. Cooperaţia de finanţare rurală

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 51;

Phone: (0235)32131

Email: gbradescu@microfinance.md

Url: www.microfinance.md

Service: - împrumuturi investiţionale,
- împrumuturi pentru mijloace circulante.

Hours: Luni-vineri, 8-30-17-30, întrerupere 12-30-13.30

4.1.3. Alianţa pentru cooperare în agricultură (ACA)-dezvoltarea businessului rural şi consultamţă

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 141.

Phone: (0235)24955; 227768;

Service: accesarea la resurse financiare preferenţiale

Hours: Luni-vineri 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

4.1.4. Compania financiară “PRIMECAPITAL”

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 36 , et. 2

Phone: (0235)31131

Url: www.primecapital.md

Service: - împrumuturi investiţionale;
- împrumuturi pentru mijloace circulante;
- dezvoltarea afacerilor;
- împrumuturi pentru reparaţii şi construcţie.

Hours: Luni-vineri 8-30-16-00, întrerupere 12-00-13.00

4.2.0. Programe guvenamentale

Other:

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1.0. Inspectoratul Teritorial de Muncă Orhei

Adress: or. Orhei , V. Mahu, 1160;

Phone: (0235)22929; 22929

Email: insp.munc@yahoo.com

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00, într. 13.00-14.00, zi de primire -luni

5.2.0. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Orhei

Adress: or. Orhei, V. Lupu, 36;

Phone: (0235)22407; 21490

Url: www.anofm.md

Service: - încadrarea în cîmpul muncii;
- instruirea profesională a şomerilor;
- protecţia şomerilor.

Hours: Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 13.00-14.00

Other: Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION
6.1.0. Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Orhei

Adress: or. Orhei, str. Bl. M Eminescu, 2, et. 1.

Phone: (0235)24461; 20461;

Email: orhei@chamber.md

Service: - Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale;
- Servicii informaţionale, juridice,expertioze;
- Evaluarea partimoniului.

Hours: Luni-vineri, 9-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

6.2.0. Asociaţia Producătorilor Agricoli “ASPROAGRO

Adress: or. Orhei, str. V. Lupu, 153.

Phone: (0235)27439; 27513;

Email: aspoagro@starnet.md

Service: - Consultaţii în domeniul agriculturii;
- consultaţii juridice;
- scrierea şi implimentarea proiectelor.

Hours: Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

6.3.0. Organizaţia regională Orhei a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova;

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 141.

Phone: (0235)27768; 227768

Email: orhei@fnf.md

Service: - Consultaţii în domeniul agriculturii;
- Elaborarea microproiectelor.

Hours: Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

6.4.0. Asociaţia obşteasca „OrhConsInfo”

Adress: or. Orhei, str. V. Mahu, 141.

Phone: (0235)24955; 227768

Email: orhei@agroinform.md

Service: - Consultaţii în domeniul tehnologiilor agricole;
- Planificarea şi dezvoltărea afacerilor;
- Marketingul afacerilor.

Hours: Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

6.5.0. Asociaţia Obştească „Agroinfo Servicii„

Adress: or. Orhei, bl. M. Eminescu, 9.

Phone: (0235)27846

Email: curchimihai@mail.ru

Service: - Consultaţii în domeniul agriculturii;
- Consultaţii juridice şi economice, marketing;

Hours: Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

6.6.0. Consiliul Raional, Secţia Economie

Adress: or. Orhei, bl. M. Eminescu, 2 et. 3.

Phone: (0235)20598; 27044;

Email: lbradu@rambler.ru

Service: Consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii.

Hours: Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s