Print

Ungheni


AGENDA RAIONALĂ ANTREPRENORULUI

Agenda Locală a Antreprenorului - reprezinta un focar de informaţii utile antreprenorilor, care doresc sa-si lanseze o afacere in raioanele republicii. Agende Locale ale Antreprenorului au fost elaborate cu concursul specialiştilor IMM din sectiile economice ale Consiliilor raioane. Acest micro sistem de referinţe IMM reprezinta un portal de colaborare ale autorităţilor publice centrale şi locale (secţiile economie), structuri inter-departamentale, proiecte de asistenţă tehnică care reglementeaza si activează in domeniul susţinerii dezvoltării sectorului IMM în Moldova.

Scopul nostru final este de a consolida pe acest portal web toate informaţiile şi direcţiile necesare unui antreprenor începător sau potenţial antreprenor, adică un „One Stop Shop" de informaţii şi linkuri spre principalele pagini web de asistenţă în domeniul IMM.  Dvs. puteti selecta si genera rapoarte de informatii pe domenii anumite, chiar si pentru citeva raioane, utilizind iconita Compara raionele. De asemenea, daca stiti ca informatia este invechita vom fi recunoscatori pentru instiintare.Cantemir

Parteneri
de implementare:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Italie
 • Organizatia Mondiala a Muncii
 • Comisia Europeana
 • Organizatia Mondiala pentru Migratiune

Cantemir

Poziţia geografică Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de 870 km2.   Raionul Cantemir se mărgineşte la vest cu România pe o distanţă de 32 km. Suprafaţa terenurilor agricole constituie 65,67 mii ha.

Populaţia: Populaţia raionului constituie 63 mii locuitori, din care: urbană - 6000 mii, rurală-57300.

 Populaţia economic activă constituie 38878 persoane, din care ocupată în economia raionului - 20401 persoane.Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) - 10077 persoane. Tineri cu vărsta cuptinsă între 15- 29 ani - 13383persoane.
Structura administrativ-teritorială: localităţi total  - 51, inclusive: oraş -  1, sate -  50, primării -27.
Economia: În raionul Cantemir activează 18186 agenţi economici din care:

Ø  Întreprinderii Individuale - 706,

Ø  Societăţi în Nume Colectiv - 2,

Ø  Gospodării Ţărăneşti  - 16986,

Ø  Societăţi pe Acţiuni - 18,

Ø  Societăţi cu Răspundere Limitată - 181,

Ø  CooperativeAagricole de Producţie - 17,

Ø  Cooperative de Întreprinzători - 2,

Ø  Cooperative de Consum - 3,

Ø  Întreprinderi de Arendă - 2,

Ø  Întreprinderi de Stat - 34,

Ø  Întreprinderi municipale - 8,

Ø  Asociaţii obşteşti - 11,

Ø  Asociaţii 32, etc.

Agricultura: Ponderea terenurilor agricole constituie 448826 ha, 

Ø  teren arabil ocupă 40902 ha,

Ø  plantaţii de livezi- 2212 ha,

Ø  vii-5712  ha,

Ø  păşuni - 11500,

Ø  păduri - 9800ha.

Anual se plantează  200 ha vii şi 2520 ha livezi.

Formele de organizare juridică în sectorul agrar sunt:

Ø  Societăţi cu Răspundere Limitată  - 18,

Ø  Cooperative Agricole de Producere - 8,

Ø  Gospodări Ţărăneşti cu terenuri mai mult de 50 ha - 14,

Ø  Gospodării Ţărăneşti cu terenuri agricole pînă la 50 ha - 16972,

Ø  Staţiuni Tehnologice de maşini şi tractoare - 6.

Industria:

Fabrici de vinificaţie - 7:

Ø  Societatea pe Acţiuni ,,Imperial Vin" s. Pleşeni cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 1040 mii dal.

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată ,,Vinăria Ţîganca" comuna Plopi cu capacitate anuală de producţie a vinului de 460 mii dal.

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată  ,,TartcomVin" satul Tartaul cu capacitate anuală de producţie a vinului de 440 mii dal.

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată  ,,Podgoria Vin" satul Lărguţa cu capacitate anuală de producţie a vinului de 400 mii dal.

Ø  Societatea pe Acţiuni  ,,Botritis" satul Cania cu capacitate anuală de producţie a vinului

         de 320 mii dal.

Ø  Societatea pe Acţiuni  ,, Ceba-Vin" comuna Ciobalaccia cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 500 mii dal.

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată ,,Igvalex Vin" comuna Chioselia cu capacitate anuală de producţie a vinului de 200 mii dal.                

Întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole:

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată ,,Covali & Co" Întreprinderea Municipală  or. Cantemir

      întreprinderea pentru producerea conservelor cu capacitate de producere a conservelor

      de 3360 t.

Ø  Societatea cu Răspundere Limitată ,,Podgoreni" s. Lingura cu capacitate anuală de producere

      a fructelor uscate de 460 t.

Ø  Mori pentru producerea făinei - 14,  cu capacitatea anuală de 6400 t făină.

Ø  Mini secţii pentru producerea uleiului vegetal -  22,  cu capacitatea totală de 1496 tone ulei.

Ø  Brutării -4,  cu capacitatea totală de 14 mii buc/zi, acoperînd în totalitate necesitatea

      populaţiei cu pîine.

În anul 2007 volumul producţiei industriale în preţuri curente a constituit 166 mln. lei.
Învăţămînt:

Ø  instituţii preşcolare - 46,

Ø  gimnazii - 27,

Ø  şcoli de cultură generală- 5.

Ø  licee - 7;

Ø  Numărul total al elevilor - 8967;

Cadre didactice  total- 1121.
Sănătate: În raion activează:

Ø  Instituţia Medico Sanitar- Publică ,,Spitalul Raional Cantemir";

Ø  Ccentrul  Medicilor de Familie, în componenţa căruia sunt: 4 centre de sănătate şi 27 oficii ale medicilor de familie.

Ø  Numărul personalului angajat - 325 persoane.

Cultură:

Ø  Case şi cămine culturale 43.

Ø  biblioteci publice - 46;

şcoli de artă şi muzică - 1.

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI
1.1. Camera Înregistrării de Stat:

Adress: Oficiul teritorial or.Ungheni, str. Naţională, 7– clădirea primăriei or. Ungheni bir.406

Phone: (236) 2-39-27

Service:

Servicii prestate:
•    înregistrarea de stat a persoanelor juridice (atribuirea codului fiscal) şi a întreprinzătorilor  individuali;
•    stabilirea identităţii solicitanţilor;
•    verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
•    autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
•    perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
•    producerea şi autentificarea ştampilei;


 

Hours:

Program de lucru: Luni – Vineri


                                 8.00 – 17.00    pauză: 13.00 – 1400
                                 Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

1.2. 1.2 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni (Secţia administrare fiscală, Secţia Impozitarea persoanelor fizice-pentru obţinerea patentei şi înregistrarea Gospodăriilor Ţărăneşti)

Adress: or. Ungheni, str. Naţională,17, etajul IV

Phone: (236) 27302, 23944, 22535

Email: fisc236@ungheni.fisc.md

Service:

Servicii prestate:
-  atribuirea codului fiscal ( gospodării ţărăneşti)
-  completarea şi depunerea dosarului ;
-  popularizarea legislaţiei fiscale;
-  eliberarea patentei;
-   înregistrarea TVA, accize;

1.3. Direcţia pentru Statistică a raionului Ungheni

Adress: or. Ungheni, str. Decebal 21, etajul II

Phone: (236) 2-31-00, 2-30-86, 2-25-21

Email: ungheni@statistica.md

Service:

Servicii prestate:
   - atribuirea codului statistic (Biroul Naţional de Statistică -orChişinău ,str.Grenoble,106)
   - primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
   - consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice; 
   - cercetarea bugetelor de familie şi ancheta forţei de muncă;
   - cercetarea preţurilor şi a tarifelor
   - cercetarea gospodăriilor ţărăneşti
   - cercetarea preţurilor şi a tarifelor

Hours:

Program de lucru: Luni – Vineri, 800 - 1700
                                 pauză: 1200 -1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

1.3.1. Editura Statistica

Adress: or. Ungheni, str. Decebal 21, etajul II

Service:

Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00 - 17.00
                                  pauză: 12.00 -13.00
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
- comercializarea formularelor de evidenţă contabilă strictă

1.4. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni (Fondul social )

Adress: or. Ungheni, str. Ge. Meniuc, 8,bir.9

Phone: (236) 2-32-30 , 2-26-83

Service:

Servicii prestate: -  completarea şi depunerea dosarului
                        -  atribuirea numărului de înregistrare la CNAF;

Hours:

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300,  zile libere: Sîmbăta şi Duminica

1.5. Bănci comerciale (deschiderea conturilor bancare, obţinerea creditelor)
1.5.1. . BC „Banca de Economii”SA filiala nr. 46 (www.bem.md)

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 33

Phone: (236) 27992, 20384

Url: www.bem.md

1.5.2. BC „Moldova-Agroindbank”SA (www.maib.md)

Adress: or. Ungheni, str. Eminescu, 37

Phone: (236) 2-25-90, 2-05-04

Url: www.maib.md

1.5.3. BC „Banca Socială” SA (www.socbank.md)

Adress: or. Ungheni .str. Naţională,17

Phone: (236) 2-35-31, 2-83-52

Url: www.socbank.md

1.5.4. BC „EuroCreditBank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Romană, 26/2

Phone: (236) 2-06-57

1.5.5. BC „Banca de finanţe şi comerţ ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 25

Phone: (236) 2-39-96

1.5.6. BC „Energbank”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 27

Phone: (236) 2-06-64

1.5.7. BC „Eximbank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Decebal,16

Phone: (236) 2-20-98,2-76-63

1.5.8. BC „Mobiasbancă ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26

Phone: (236) 2-21-50,2-85-66

1.5.9. BC „Moldindconbank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Boico, 2a

Phone: (236) 2-71-51, 27085

1.5.10. BC „Victoriabank”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională ,26

Phone: (236) 2-28-91, 2-28-03

1.6. Licenţierea unor genuri de activitate(Legea Nr. 451 din 30.07.2001 )şi obţinerea autorizaţiilor
1.6.1. Camera de Licenţiere -Autoritate de stat pentru licenţiere

Adress: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124

Phone: (22) 54-21-14

Email: licenţiere@gov.md

Url: http://www.licentiere.gov.md

Service:

-   Eliberează, reperfectează, suspendă, reînoieşte şi retrage licenţele, recunoaşte nevalabilitatea licenţelor, eliberează copiile şi duplicatele de pe acestea;
-  Acordă asistenţă metodologică organelor de licenţiere, titularilor de licenţe, precum şi solicitanţilor de licenţe;

1.6.2. Autorizaţiile de funcţionare

Service:

Autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun sînt eliberate de către autorităţile  publice locale în baza avizelor şi autorizaţiilor eliberate de către:
♦ Centrul Medicina Preventivă – or. Ungheni, str. Cozmescu, 5, tel. (236) 2-24-56,  
 fax. (236) 2-76-94
    ♦ Inspectoratul Fito-Sanitar – or. Ungheni, str. Feroviară, 20/5, tel. de contact (236)                                            2-25-72;                                                      
♦ Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Ungheni – or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun 93. tel. (236) 2-28-76,
- circumscripţia Ungheni – or. Ungheni, str. B Lăutaru, 7. tel. (236) 2-25-66;
- circumscripţia Pîrliţa – s. Pîrliţa, r. Ungheni, tel, (236) 64-3-81;
- circumscripţia  Boghenii Noi - s. Boghenii Noi, r. Ungheni, tel. (236) 92-2-92;
- circumscripţia Unţeşti – s.Unţeşti,  r. Ungheni, tel. (236) 41-2-99;
- circumscripţia Petreşti – s: Petreşti, r. Ungheni. tel. (236) 70-2-63;
♦ Inspecţia Ecologică – or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 42, tel/fax  (236) 2-26-40.
♦ Direcţia situaţii excepţionale – or. Ungheni, str. A. Plămădeală ,96, tel. ( 236) 2-22-05.
♦ Plasarea locului de comerţ – primăriile localităţilor
♦ Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale – primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistica
2.1.1. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni (Secţia administrare fiscală)

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 17, et. IV.

Phone: (236) 2-24-31, 2-35-78, 2-36-01

Service:

Servicii prestate:
  - Primirea declaraţiilor, înregistrarea TVA,
 -  Înregistrarea aparatelor de casă, restituirea TVA etc.
Activităţi efectuate de antreprenor: 
-    Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă 
-    Prezentarea rapoartelor şi tipurile de rapoarte – lunare, trimestriale, anuale
-    Plăţi şi contribuţii sociale;

Hours:

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300,  zile libere: Sîmbăta şi Duminica

2.1.2 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni (Fondul social )

Adress: or. Ungheni, str. Ge. Meniuc, 8

Phone: (236) 2-32-30 , 2-26-83

Service:

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabilesc pentru fiecare an în parte în Legea bugetului asigurărilor sociale.
Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii pentru anul 2008 au fost stabilite în mărime de 24 % la fondul de salarizare şi alte recompense şi include:
• contribuţiile de asigurare socială datorată de patron în mărime de 24%;
• contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat, angajat prin contractul individual de muncă, în mărime de 5%;
• întreprinzători individuali, persoane fizice ce desfăşoară activitatea pe cont propriu se asigură în mod individual prin contract – 2920 lei/anual.
Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilit trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru angajatori, şi respectiv pentru persoane fizice proprietari de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual şi persoane fizice ce îşi organizează activitatea pe cont propriu – trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru plătitori cu excepţia – întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţelor obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2009.

Hours:

Program de lucru: 8.00 - 17.00, pauză: 12.00 – 13.00,  zile libere: Sîmbăta şi Duminica

2.1.3. Bănci comerciale
2.1.3.1. BC „Banca de Economii”SA filiala nr. 46 (www.bem.md)

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 33

Phone: (236) 27992, 20384

Url: www.bem.md

Service:

1. secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, Gara internaţională
Tel/fax: /(236) 2-80-59
2. secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 168
Tel/fax: (236) 3-48-87
3. secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Bernardazzi, 13
Tel/fax: (236) 2-20-31
4. secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Naţională,15
Tel/fax: (236) 2-66-46
5. Fil. or.  Corneşti,
Adresa: or. Corneşti, str.Muzicescu
Tel/fax: (236) 61-2-07

2.1.3.2. BC „Moldova-Agroindbank”SA

Adress: www.maib.md

Service:

1. Filiala Ungheni  a BC „Moldova-AgroindBank”
Adresa: or. Ungheni, str. Eminescu, 37
Tel: (236) 2-25-90, 2-05-04
2.Secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Naţională,15
Tel: (236) 2-29-55
3.Secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. I.Creangă, 4
Tel: (236) 2-47-34

2.1.3.3. BC „Banca Socială” SA

Adress: or. Ungheni .str. Naţională,17

Phone: (236) 2-35-31, 2-83-52

Url: www.socbank.md

2.1.3.4. BC „EuroCreditBanc ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Romană, 26/2

Phone: (236) 2-06-57

2.1.3.5. BC „Banca de finanţe şi comerţ ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 25

Phone: (236) 2-39-96

2.1.3.6. BC „Energbank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională, 27

Phone: (236) 2-06-64

2.1.3.7. BC „Eximbanc ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Decebal,16

Phone: (236) 2-20-98,2-76-63

Service:

Secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare ,162
Tel: (236) 3-30-76
Secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,25
Tel: (236) 2-33-05
Secţia de operaţiuni bancare
Adresa: or. Ungheni, Gara internaţională
Tel: (236) 2-20-87
Casa transfer „WESTERN UNION”
Adresa: or. Ungheni, str. Feroviară, 27
Tel: (236) 2-33-32

2.1.3.8. BC „Mobiasbancă ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26

Phone: (236) 2-21-50,2-85-66

2.1.3.9. BC „Moldindconbank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Boico, 2a

Phone: (236) 2-71-51, 27085

2.1.3.10. BC „Victoriabank ”SA

Adress: or. Ungheni, str. Naţională ,26

Phone: (236) 2-28-91, 2-28-03

3. IMPOZITAREA (www.fisc.md)
3.1. Lista impozitelor pe domenii de activitate şi termenele de achitare

Service:

Calendarul contribuabilului pentru anul 2010

 
Nr.

Tipul impozitului,

taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

1

2

3

4

5

                                                                    Impozite generale şi de stat

1

Impozitul pe

venit

Darea de seamă privind suma venitului
achitat şi venitul reţinut din acesta (Anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea
lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la
care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţile
salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind
impozitul pe venit reţinut din acestea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 martie
2011

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate
rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul
pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31
martie 2011

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din
sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor
nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31
martie 2011

 

 

 

Informaţie privind veniturile calculate
şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe
venit reţinut din aceste venituri

Pînă la 31
martie 2011

 

 

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe
venit pe perioada fiscală (Forma VEN 08,UNIF-07)

Pînă la 31
martie 2011

 

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire
la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CET 08)

Pînă la 31
martie 2011

Pînă la 31 ianuarie 2011

2

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Pînă în ultima zi a lunii care urmează
după încheierea perioadei fiscale,care constituie o lună calendaristică
începînd cu prima zi a lunii

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru
prezentarea declaraţiei pe această perioadă

3

Accize

Declaraţia pentru accize

 (Forma ACZ 09)

Pînă în ultima zi a lunii care succedă
luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supusă
accizelor

La momentul expedierii mărfurilor din
încăperea de acciz

Taxa în fondul rutier

4

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei
taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere
internaţionale (ATRI-07)

Ultima zi a lunii  ce succedă trimestrul gestionar în perioada
căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa integral pînă la primirea
autorizaţiei

 

 

Taxa de folosire a drumurilor, percepută
de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Darea de seamă privind taxa de folosire
a drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (TED
10)

31 decembrie 2010

Pina 
la  data  aparitiei 
obligatiei  de  achitare 
a  taxei

Taxe locale

5

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea
teritoriului (Forma TAT-08)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii
imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

6

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a
publicităţii

(Forma TPP-08)

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

7

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile
comerciale

(Forma TAUCS 06)

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

8

Taxa pe piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

9

Taxa pentru parcare

Dare de seamă pentru taxa pentru parcare
(TPA 09)

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial
pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Taxa pentru folosirea resurselor minerale

10

Taxa pentru apă

Darea de seamă pentru apă

(Forma TA 08)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă
trimestrul de gestiune

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă
trimestrul de gestiune

Impozitul pe bunurile imobiliare

11

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma
FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a
impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15
august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

12

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri
imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma
BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 31 a lunii ce succedă
trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor
fiscale teritoriale calculul impozitului

Asigurările sociale şi medicale de stat
obligatorii


13

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea,
utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce
succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare - lunar pînă la
sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2010;

întreprinderile individuale - pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna
de gestiune;

14

Asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală

Raport privind calcularea primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED-08)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă
trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării
mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

3.2. Consultaţii privind impozitarea (adrese şi tel de contact)

Adress: or. Ungheni, str.Naţională ,17, etajul IV

Phone: (236) 2-36-91, 2-39-44

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale

Adress: or. Ungheni, str. G. Meniuc, 8

Phone: (236) 2-26-83, 2-32-30

3.4. Biroul vamal Ungheni

Adress: or.Ungheni, Gara internaţională

Phone: (236) 2-30-58, 2-31-32, 2-31-77, fax 3-35-70

3.5. Înregistrarea TVA, accize

Service:

.  Înregistrarea TVA, accize (informaţie succintă despre TVA, condiţii, suma şi termenele de achitare pe domenii de activitate; condiţii de rambursare)
        Taxa pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul RM, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în RM.
Cotele TVA se stabilesc în următoarele mărimi:
• cota-standard în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import, cu excepţia livrărilor impozabile la cote reduse;
• cota redusă în mărime de 8 % din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru:
-    pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate;
-    lapte şi produse lactate de primă necesitate;
-    zahăr din sfecla de zahăr;
-    medicamente;
-    unele mărfuri parafarmaceutice.
• cota redusă în mărime de 5% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru gazele naturale şi cele lichefiate;
• cota zero pentru produsele prevăzute în art. 104 al codului fiscal, din care:
-    mărfurile şi serviciile pentru export;
-    energia electrică şi termică livrată populaţiei;
-    mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunii diplomatice;
-    mărfurile şi serviciile pentru organizaţiile internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte;
-    livrările de construcţie a locuinţelor, efectuate prin metoda ipotecară.
Restituirea TVA se efectuează în conformitate cu instrucţiunile IFS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat consolidat, iar în lipsa datoriilor – la contul curent al agentului economic.

4. ACCESUL LA FINANŢARE
4.1. Instituţii de micro-finanţare

Service:

4.1.1  ÎCS „ProCredit ”SA
Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,27
Tel/fax: (236) 2-09-06,2-22-95
  4.1.2 Asociaţia da Economii şi Împrumut „MICROCREDIT”
Adresa: or. Ungheni, str. Naţională , 10
Tel/fax: (236) 2-35-50
  4.1.3 ÎM Organizaţia de microfinanţare „Microinvest” SRL
Adresa: or. Ungheni, str.Eminescu 10
Tel/fax: (236) 2-74-82

4.2. Bănci comerciale (vezi 1.5)
4.3. Programe guvernamentale

Service:

„Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”
HG. Nr.664 din 03.06.2008, MO Nr.99-101

4.4. Proiecte de asistenţă tehnică
5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1. Inspecţia teritorială de muncă, Ungheni

Adress: or. Ungheni, str. Naţională 33. et.3

Phone: (236) 2-27-77

Service:

Program de lucru: Luni-Vineri,   8.00 - 17.00
pauză: 12.00 -13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

5.2. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Ungheni

Adress: or. Ungheni str. Naţională 33, etajul III

Phone: (236) 2-32-80, 2-06-33, 2-31-66

Service:

Servicii prestate:
-     Acordarea  creditelor preferenţiale  din Fondul de şomaj în mărime de 30 mii lei pentru iniţierea unei afaceri
-     Organizarea  tîrgurilor locurilor de muncă, seminare cu şomerii , agenţii economici şi reprezentanţii primăriilor , şedinţe- trening ale „ Clubului Muncii „
            -   Informaţii în mass- media
-    Măsuri de prevenire a şomajului;
-    Stimularea  mobilităţii forţei de muncă;
-  Formare,informare şi consiliere profesională.

Hours:

Program de lucru: Luni-Vineri,   8.00 - 17.00,
                            pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

5.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

Url: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN REGIUNE
6.1. Lansarea unei afaceri.

Service:

6.1.1 Direcţia Economie şi Reforme
      Punctul de contact în afaceri
Adresa: or.Ungheni, str. Naţională,7, et. III, bir. 310, 314, 315
Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,
                                pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică
Tel. (236) 2-35-99, 2-30-54, 2-64-35
Email: ungheni@imm.md
6.1.2. Casa Antreprenoriatului şi Centrul de Business
Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26,
Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,
                            pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică
 Tel. (236) 2-85-54

6.2. Agricultura şi prelucrarea materiei prime

Service:

6.2.1  Asociaţia Producătorilor Agricoli „UNCALNIS”
Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26,
Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,
                            pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică
6.2.2. Organizaţia Teritorială a Federaţiei Naţionale a Fermierilor
Adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, 1,
Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,
                            pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

6.3. Financiar - bancar (băncile comerciale din teritoriu – vezi 1.5)
6.4. Credite, Leasing şi altele (vezi 4.,4.2,4.3)


Last update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 20.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s