Print

Ştefan-Vodă


Poziţie geografică: Raionul Ştefan Vodă este situat în partea de sud-est a Republicii Moldova, aşezat la 120 km de capitala ţării or. Chişinău. Suprafaţa totală de 998 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Ştefan Vodă constituie 70,5 mii locuitori, dintre care: 7,8 mii - populaţia urbană, 62,7 mii - populaţia rurală. Densitatea este  de 70,6 locutori/km2.
Structura administrative-teritorială: În componenţa raionului Ştefan Vodă sunt incluse 26 localităţi, inclusiv oraşul Ştefan Vodă şi 25 de sate. În structura administrativ-teritorială sunt incluse 23 unităţi administrativ.teritoriale, inclusiv 1 oraş, 3 comune şi 19 sate.
Economia: În raionul Ştefan Vodă sunt înregistraţi în total 14469 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 65199 ha din suprafeţele totale de teren. Pământul arabil ocupă 55542 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole, inclusiv: 4977 ha – vii, 3237 ha – plantaţii de livezi, 45 ha păşuni, 1398 ha altele.
Educaţie: În raonul Ştefan Vodă activează 63 instituţii de învăţământ, inclusiv: 31 grădiniţe, 30 instituţii de învăţământ preuniversitar, 1 şcoală profesională, 1 şcoală de meserii. În instituţiile de învăţământ sunt cuprinşi cu instruirea şi educaţia în total 13673 elevi, inclusiv: 2839 copii în grădiniţe, 10284 elevi în instituţiile de învăţământ preuniversitar, 354 elevi în şcoli profesionale, 196 elevi în şcoala de meserii. Actualmente în sistemul de educaţie al raionului îşi desfăşoară activitatea 1264 pedagogi.
Sănătate: În raionul Ştefan Vodă funcţionează: 1 spital cu fondul general de 220 de paturi, 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt incluse: 13 centre de sănătate, 9 oficiu ale medicilor de familie. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raion îşi desfăşoară activitatea: 110 medici, 354 personal mediu, asistenţi medicali, 260 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Ştefan Vodă activează: 26 case de cultură, 2 muzee, 86 colective artistice, 26 formaţii care deţin titlul de formaţie-model, 37 biblioteci publice.

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:
1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1

Phone: (0242) 2-29-71

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Fiecare vineri 8:00-17:00, Pauză: 12:00-13:00

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, et. IV

Phone: 0242)2-23-50

Email: isc_242@stefan-voda.fisc.md

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni – Vineri, 8:00–17:00, Pauză: 12:00–13:00

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II

Phone: (0242) 2-27-99

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni–Vineri, 8:00–17:00, Pauză: 12:00–13:00

1.1.4. Băncile comerciale
1.1.4.1. BC

Adress: str. 31 august, 5A

Phone: (0242)2-22-68

Email: filiala.stefanvoda@bem.md

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC

Adress: s. Olăneşti, str. Alexandru cel Bun, 62

Phone: (242)52-3-64

Url: www.bem.md

1.1.4.3. BC

Adress: s.Talmaza, str. 27 August, 164

Phone: (242)41-2-07

Url: www.bem.md

1.1.4.4. BC

Adress: s.Ermoclia, str. Alexandru cel Bun

Phone: (242)33-6-47

Url: www.bem.md

1.1.4.5. BC

Adress: s.Cioburciu, str. Ştefan cel Mare

Phone: (242)35-2-32

Url: www.bem.md

1.1.4.6. BC

Adress: s.Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 2

Phone: (242)42-8-67

Url: www.bem.md

1.1.4.7. BC

Adress: s.Popeasca, str. I.Cazacu, 1

Phone: (242)34-4-28

Url: www.bem.md

1.1.4.8. BC

Adress: s.Palanca, str. M.Eminescu, 1

Phone: (242)47-6-23

Url: www.bem.md

1.1.4.9. BC

Adress: s. Crocmaz, str.Kirov

Phone: (242)46-5-16

Url: www.bem.md

1.1.4.10. BC

Adress: s.Copceac, str. Sovietică, 40

Phone: (242)38-3-50

Url: www.bem.md

1.1.4.11. BC

Adress: s.Volintiri, str. Voluntarilor, 94

Phone: (242)55-8-67

Url: www.bem.md

1.1.4.12. BC

Adress: s. Tudora

Phone: 69301682

Url: www.bem.md

1.1.4.13. BC

Adress: s. Palanca

Phone: (242)47-6-19

Url: www.bem.md

1.1.4.14. BC „BANCA SOCIALĂ” SA, Filiala Ştefan Vodă:

Adress: or. Ştefan-Vodă, str.31 august, 11A

Phone: (242)2-30-36; 2-32-81

Url: www.socbanc.md

1.1.4.15. BC. “MOLDINDCONBANK” S.A, Filiala Căuşeni, reprezentanţa nr.23 Ştefan Vodă

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul I

Phone: (242)2-35-03; 2-29-91.

Url: www.moldindconbank.com

1.1.4.16. BC “Moldova-Agroindbanc” SA, Filiala Ştefan Vodă a BC “Moldova-Agroindbanc”

Adress: or. Ştefan Vodă, str.31, August 9A

Phone: (242)2-25-90; 2-37-49

Url: www.maib.md

1.1.4.17. BC ,,VICTORIABANC,, filiala nr 5 CĂUŞNI reprezentanţa nr.22 Ştefan Vodă

Adress: or. Ştefan Vodă, str. 31 august, 4, ap.2

Phone: (242)2-00-27

Url: www.victoriabank.md

1.1.4.18. B.C.,,Investprivatbanc,, reprezentanţa nr.17 Ştefan Vodă

Adress: or. Ştefan Vodă, str.31 august 6/2

Phone: (242)2-50-99

Url: www.ipb.md

1.2.0. Licenţierea activităţii
1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţiere@gov.md

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:
1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Ştefan Vodă, et. II

Phone: (242) 2-52-23, 2-26-92

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Ştefan Vodă, Zona Industrială

Phone: (242)2-43-87, 2-83-06

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul I

Phone: (0242) 2-25-27

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Ştefan Vodă, Zona industrială

Phone: (0242) 2-28-32

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Testemiţeanu

Phone: (0242) 2-30-65

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII
2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică
2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: 2-20-64, 2-27-93

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: 8.00 – 17.00, pauză: 12.00 – 13.00

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:
2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Ştefan Vodă, str. 31 agust, 3a

Phone: (242)2-35-02

3. IMPOZITAREA
3.1.0. Lista impozitelor
3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:
3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul IV

Phone: (242)2-23-46; 2-20-64

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:
3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Phone: (242)2-44-96

3.4.0. Agenţia Teritorială Căuşeni a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

Adress: or. Ştefan Vodă, Policlinica veche, etajul III

Phone: (242)2-53-40

3.5.0. Biroul vamal

Adress: or. Ştefan Vodă, Zona Industrială

Phone: (242)2-24-50

4. ACCESUL LA FINANŢE
4.1.0. Instituţii de microfinanţare
4.1.1. CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ

Adress: or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 4a

Phone: (242)2-21-48

Email: eberil@microfinance.md

Url: www.microfinance.md

Service: finanţarea afacerilor micro şi mici

4.2.0. Programe guvenamentale

Other:

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Ştefan Vodă, str. 31 agust, 6, Etajul I

Phone: (242)2-23-94

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul I

Phone: (242)2-36-70; 2-35-37

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni–Vineri: 8.00–17.00, Pauză: 12.00–13.00

Other: Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION
6.1.0. Secţia economie

Adress: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul III

Phone: (242)2-20-88, 2-20-81

6.2.0. Direcţia agricultură şi alimentaţie

Adress: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. III

Phone: (242)2-20-56, 2-53-07

6.3.0. Asociaţia producătorilor agricoli „Uniagroprim”

Adress: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. I

Phone: (242)2-23-86; 2-20-71

Email: uap@mtc-sv.md

6.4.0. AO”Agroasistenţa”

Adress: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. I

Phone: (242)2-29-63

Email: agro@mtc-sv.mdLast update: 15.11.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s