Print

Bălţi

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa:a or. Bălţi, str. 31August, 20b
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1600
Tel/fax: (0231) 2-91-54, 2-83-78
Email : cci_publ@mdl.net; balti@chambler.md
Pagina web: www.balti.chamber.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Mihai Eminescu, nr. 128
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (231)2-35-02; Email: www.fisc.md/ro/intcont/balti/
Servicii prestate:
- atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1,3, Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Bălţi, mun. Bălţi, str.Victoriei, 96a
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (373) 231-32021, 32511
E-mail: balti@statistica.md
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala Bălţi B C „Banca de Economii

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August, 20b
Tel/fax: (0231) 2-20-20
E-mail: elenaslivca@mail.bem
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Bălţi BC „Moldova-AgroindBank

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. A Puşkin, nr. 56
Tel: (0231) 2-93-60
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala BC Bălţi „Victoriabank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Puşkin, nr. 31
Tel: (231) 6-03-68; (0231) 6-10-20
Pagina web: www.victoriabank.md

1.1.4.4. Filiala Bălţi BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. str.Ştefan cel Mare,75/1
Tel: (0231) 2-21-99; (0231) 2-22 -99
Pagina web : www.moldindconbank.com

1.1.4.5. Filiala Bălţi BC „Banca socială” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Păcii, 21
Tel: (0231) 2-25-90; (0231) 2-80-69
Pagina web: www.socbank.md/

1.1.4.6. Filiala Bălţi BC „EuroCreditBank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare
Tel: 0231) 2-51-81; (0231) 2-94-28
Pagina web: www.ecb.md/

1.1.4.7. Filiala Bălţi BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 73
Tel: (0231) 6-29-69; (0231) 6-13-54
Pagina web: www.fincombank.com

1.1.4.8. Filiala Bălţi BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48
Tel: (0231) 2-10-73; (0231) 2-00-76
Pagina web: www.eximbank.com/

1.1.4.9. Filiala Bălţi BC „Mobiasbanca” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare,75/1
Tel: 0231) 2-21-99 ;(0231) 2-22 -99
Pagina web: www.mobiasbanca.md/ru/

1.1.4.10. Filiala Bălţi BC „Unibank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 41
Tel: (0231) 2-24-88
Pagina web: www.unibank.md/

1.1.4.11. Filiala Bălţi BC „Universalbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str Ştefan cel Mare, 8/1
Tel: 0231) 6-09-59 ;(0231) 6-09-52
Pagina web: http://www.universalbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale Teritorial

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August, 47
Tel: (0231) 2-25-48 ;(0231) 2-90-52
Fax: (0231) 2-25-48
Pagina web: www.cnas.md/slidefeed.php?l=ro&idc=181&page=4

2. Licenţierea afacerii
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere, or Bălţi

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August 2b
Tel/Fax (231) 2-91-54
Email: balti@chamber.md
cci_publ@mdl.net

2.3. Primăriile locale

Service:Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

s. Sadovoe

s. Sadovoe

tel. (0249)2-24-90

tel. (0249)5-52-41

800-1700

(1) Primăria se organizează
şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

(2) Primăria, ca structură
funcţională, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de
decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

b) aduce la cunoştinţă publică
deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;

c) colectează şi prezintă
primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi
socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);

d) prezintă primarului, în comun
cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a
întreprinderilor municipale create de consiliul local;

e) supraveghează executarea
măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul
administrat;

f) contribuie la elaborarea
proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul
an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie
prezentate de primar spre examinare consiliului local;

g) asigură executarea
bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile
consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de
încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

i) asistă secretarul
consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

(3) Condiţiile numirii,
angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau
de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt
stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de
consiliul local

2.

s. Elizaveta

s. Elizaveta

tel. (0231)2-63-81

800-1700

 

2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : cnpf@cnpf.md

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: anre@anre.md
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: office@anrceti.md
Adresa web : http://www.anrceti.md/

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: office@cca.md
Adresa web : http://www.cca.md/contact

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: balti@imm.md

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

- or. Bălţi, str. I. Franco, 46
tel/fax: (0231) 7-32-15; (0231) 7-51-91

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Bălţi, str. Păcii, 38
tel/fax: (0231) 2-23-43; (0231) 2-31-48

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Bălţi, str. Sportivă, nr. 2
tel/fax. (231) 2-32-53; (231) 2-01-55; (231) 2-34-65

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Bălţi, str. B. Glavan, nr. 5
tel/fax: (231) 3-33-90; 3-33-86;

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or Bălţi, str. Independenţei, 1
tel /fax: (0231) 2-90-60


 


 

4. Dezvoltarea afacerii
4.1. Primăria
4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Primăria mun. Bălţi

 (secţia
economie
)

str. Independenţei, 1 MD-3100

Nina Verbiţcaia

tel.(0231) 2-44-85

primariabalti@mail.ru

800-1700

-Suport mediului de afaceri;

-Înregistrarea condicii de reclamaţii;

-Acordarea certificatului de clasificare 
a întreprinderii din alimentaţia publică;


-Medietizarea antreprenirilor privind proiectele, programele de stat în
domeniul IMM;


-Traininguri si seminare informative, etc;


 

 

 

4.3.Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5. Taxe şi Impozite
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a
rapoartelor


Termenul de plată

 

Impozite generale de stat

 

1.

Impozitul pe venit

Darea de
seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa
IRV-09)

În termen
de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la
finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

 

Nota de
informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul
angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît
plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
(Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Nota de
informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile
salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma
INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

 

 

Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

 

2.

Taxa pe
valoare adăugată (TVA)

Declaraţia
privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la
finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

 

Declaraţia
cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

33.

Accizele

Declaraţia
pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar
pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

 

 

 

34.

Taxa
vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory,
percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe
teritoriu vamal.

Taxa
vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la
momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

 

Declaraţia
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma
CETO4)

Pînă 31 martie 2009

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de
seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi
a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită
autorizaţia

Se achită
taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Hours:


Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă
pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale
anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică
activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20
a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului
fiscal curent

În acelaşi timp,  persoanele
menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

5.3. Taxe locale

Service:

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma
TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe
această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această
perioadă

5.4. Serviciul Vamal - Biroul Vamal „Nord”

Service:

Adresa: str. Cicicalo, 19
Tel/fax: 0231) 3-02-55; (0231) 3-02-94

6. Accesul la finanţe

Service:

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail


Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.Instituţii de microfinanţare

1.

SRL Microinvest

 

str.
Ştefan cel Mare,13

 

 

tel.
(0231) 2-42-28,

     (0231) 6-29-77

acoca@microinvest.md

800-1700

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2.

SA ProCredit

str.
Ştefan cel Mare,37

 

 

tel.
(0231) 2-90-74,

     (0231) 2-41-69

balti@procredit.md

www. procredit.md

800-1700

 

3.

Asociaţia de economii şi împrumut din Bălţi

str.
Hotin, 3

 

tel.
(0231) 6-29-45

800-1700

 

4.

Corporaţie de Finanţare Rurală Bălţi

str.
Ştefan cel Mare, 60

 

 

tel.
(0231) 2-13-81

     (0231) 6-29-09

lvrabie@microfinance.md

800-1700

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru
mijloace circulante

5.

SRL Easy Credit

str.
Independenţei, 37

 

tel.
(0231) 6-14-92

www.easycredit.md

800-1700

 

2.Băncile comerciale

 

1.

SA Banca de Economii

 Bălţi

str.
31August, 20b

 

tel.
(0231) 2-20-20

    elenaslivca@mail.bem

 

800-1700

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2.

SA Banca Socială Bălţi

str.
Păcii,  21

 

tel.
(0231) 2-25-90

    (0231) 2-80-69

socbank@beltsy.md

 

800-1700

 

3.

SA EuroCreditBank Bălţi

 

str.
Ştefan cel Mare, 28

 

 

tel.
(0231) 2-51-81

    (0231) 2-94-28

info@ecb.md

www.ecb.md

800-1700

 

4.

SA Eximbank  Bălţi

 

str.
Ştefan cel Mare, 48

 

 

tel.
(0231) 2-10-73

    (0231) 2-00-76

www.eximbank.com

800-1700

 

5.

SA FinComBank 
 Bălţi 

 

str.
Ştefan cel Mare, 73

 

 

tel.
(0231) 6-29-69

    (0231) 6-13-54

www.fincombank.com

800-1700

 

6.

SA Mobiasbanca Bălţi 

 

str.Ştefan
cel Mare,75/1

 

 

tel.
(0231) 2-21-99

    (0231) 2-22 -99

 

800-1700

 

7.

SA Moldindconbank Bălţi 

 

str.
31August, 20a

 

tel.
(0231) 2-21-56

    (0231) 6-29-64

 

800-1700

 

8.

SA Moldova-Agroindbank Bălţi

 

str. A.
Puşkin, 56a

 

 

tel. (0231)
2-93-60

 

800-1700

 

9.

SA Unibank Bălţi

str.Ştefan
cel Mare, 41

 

tel.
(0231) 2-2-24-88

800-1700

 

10.

SA Universalbank

Bălţi

str.Ştefan
cel Mare, 8/1

 

tel.
(0231) 6-09-59

    (0231) 6-09-52

www.universalbank.md

800-1700

 

11.

SA Victoriabank  Bălţi

str. A.
Puşkin, 18

 

tel.
(0231) 6-03-68

    (0231) 6-10-20

www.universalbank.md

800-1700

 

3.

Programe guvernamentale

 

 

 

 

 

 

1.Programul Naţional de Abilitare
Economică  a Tinerilor.


 

 

 

2..Programul

PARE  1+1

 

 

str. Independenţei, 1

MD-3100

Nina Verbiţcaia

tel.(0231) 2-44-85

primariabalti@mail.ru

800-1700

Selectarea  tinerilor, care doresc să-şi dezvolte
abilităţile antreprenoriale, să lanseze/ sau să extindă propria sa afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi
criteriile de elegibilitate pentru participare la Program.

4.

Proiecte de asistenţă
tehnică


str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun.
Chişinău

 

                  www.businessportal.md

                       www.odimm.md

 

 

7. Ocuparea forţei de muncă
7.1. Inspecţia muncii

Service:

Adresa: mun. Bălti, str. Păcii, 38, bir. 308
Tel: (0231)2-95-08
Pagina web: www.inspectiamuncii.md/?lang=ro&menu_id=6

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Service:

Adresa: str. Păcii, 38
Tel: (0231) 2-95-08
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.

7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

Service:

( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Bălţi, str. str. Independenţei 1
Tel: .(0231) 2-44-85
Email: primariabalti@mail.ru;balti@imm.md8.2. Asociaţii de afaceri
8.3. Cluburi de interes


 Last update: 07.12.11
 
UPDATE INFO
 

     

Cod de verificare

captcha Reîncărcare

 

 

Adreseaza o intrebare
Ratele de schimb 23.10.2015
Cod Rata MDL
EUR 1 22.5201
USD 1 19.9037
RUB 1 0.3178
RON 1 5.0843
UAH 1 0.9068
Newsletter

Aici te poţi abona la NEWSLETTER pentru a primi prin e-mail noutăţile ce apar pe Portal.

Chestionar
Agenda locală

Meteo 21.09.2017
 • Chişinău

  9°C

  vînt ; 2m/s
 • Bălţi

  11°C

  vînt ; 4m/s
 • Tiraspol

  8°C

  vînt ; 3m/s