Cooperarea transfrontalieră și regională

1.Strategia UE pentru regiunea Dunării

Scopul Strategiei pentru Regiunea Dunării adoptată de Consiliul European, în iunie 2011, este de a consolida cooperarea bilaterală şi multilaterală transfrontalieră între actorii prezenţi în bazinul Dunării, în domenii selectate, pentru a promova, prin diverse proiecte, atât regiunea Dunării, cât şi UE. Din Regiunea Dunării fac parte  următoarele ţări: Germania (în special Baden-Württemberg şi Bavaria), Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Bulgaria, România, Republica Moldova şi Ucraina (cu regiunile din bazinul Dunării).

Informaţii suplimentare puteţi găsi aici:

http://www.danube-region.eu/.


2.Acordul Central European al Comerţului Liber (CEFTA)

Scopul Zonei de Comerţ Liber (CEFTA) este de a promova cooperarea economică între statele membre, precum şi de a le pregăti pentru o cooperare mai puternică/ strânsă cu Uniunea Europeană. CEFTA cuprinde, pe lângă Republica Moldova, mai multe ţări din zona de vest a Balcanilor.

Mai multă informaţie puteţi găsi aici:

 www.cefta.int.

 Acest acord faciliteaza comerțul cu tarile membre CEFTA.


 3.Cooperarea economica în bazinul Mării Negre

Republica Moldova este membră a Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră, o asociere a statelor riverane la Marea Neagră şi a altor state, care şi-au pus drept scop o mai bună cooperare economică. Un deosebit accent este pus pe îmbunătăţirea infrastructurii de transport ca condiţie prealabilă pentru intensificarea schimburilor comerciale.

Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa:

 http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx

Organizația de Cooperare Economică în Marea Neagră organizează conferințe și evenimente pentru a facilita contactele comerciale între agenții economici din regiune.


4.Comunitatea Energetică

Comunitatea Energetică are drept scop crearea unui cadru de reglementare unică pentru pieţele energetice ale părților contractante, prin extinderea acquisului comunitar al Uniunii Europene pentru teritoriile statelor participante. Acesta acoperă domeniile relevante de energie, mediu și competitivitatea legislației europene.

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina:

 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME


5. Euroregiuni

Scopul Euroregiunilor este cooperarea transfrontalieră între regiunile diferitor state. Aceste colaborări ar putea avea și componente economice.

Republica Moldova este parte la următoarele Euroregiuni:

·  Siret-Prut-Nistru

·  Dunarea de Jos

·  Prutul de Sus