Dacă bărbații preferă să-și conducă afacerile singuri sau împreună cu un partener, femeile tind să-și unească forțele. Mai mult de 50% de femei-antreprenoare din Moldova se asociază cu alte femei de afaceri în mai multe sfere de activitate, nu doar în cea de vânzare-cumpărare. 26,6% din acestea sunt membre ale rețelelor și asociațiilor femeilor în afaceri. Alte 19% planifică să adere la asociații. 

 

default name

Acestea sunt concluziile unui sondaj de opinie, organizat de Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) la comanda Platformei Naționale a Femeilor din Moldova (PNFM). Rezultatele au fost rezumate și prezentate la forumul organizat la Chișinău ”Antreprenoriatul feminin – potențial de dezvoltare regională” de către Elena Aculai, doctor în științe economice, profesor asociat al INCE.

 

Conform datelor Biroului Național de Statistică, ponderea bărbaților din numărul total de antreprenori constituie 72,5%, iar a femeilor – 27,5%.

 

Femeile-antreprenoare relativ mai frecvent gestionează întreprinderi micro (79,4%), pe când ponderea bărbaților constituie 67,8%. La fel, 28,2% de femei gestionează întreprinderi cu perioada de activitate de până la 2 ani, comparativ cu 22,9% de companii, conduse de bărbați. 

 

Sondajul a fost realizat în perioada martie-mai 2017. La chestionar au participat 266 de femei-antreprenoare, participante la proiectul ”Academia de Business pentru Femei” (BAW), gestionat de ODIMM și finanțat de Uniunea Europeană.

 

”Sondajul este diferit de restul chestionarelor similare, realizate pe acest subiect”, - a menționat Elena Aculai. ”Aici au participat doar acele femei, care au o afacere stabilă. Astfel, ele știu exact, ce înseamnă să fii o femeie de afaceri în Moldova. E important faptul, că BAW oferă studii locuitorilor tuturor regiunilor din Moldova, inclusiv celor din Găgăuzia și Transnistria. Mai mult, toate doresc să-și dezvolte afacerea existenă”.

Este interesant faptul, că majoritatea femeilor (32,8%) nu au ca scop înființarea afacerii pentru bani. Acestea tind să-și manifeste noi calități în domeniul antreprenorial. Alte 30,6% au intenția de a majora venitul personal sau al familiei. Pentru 26,7% de femei o afacere reprezintă modalitatea de a asigura un nivel de trai minim necesar.   

default name

 

89% din respondente intenționează să-și dezvolte propria afacere datorită creșterii vânzărilor și profiturilor. Totuși, mai puține femei își manifestă interesul în extinderea pieței de desfacere și a numărului de angajați. Și doar 6% doresc ca producția lor să fie exportată. Majoritatea afirmă, că produsele/serviciile lor sunt destul de cerute pe piața internă a RM. Altele spun, că volumul de producție nu este destul de mare pentru a acoperi piața externă.  

 

Afacerile pot fi dezvoltate prin extinderea sortimentului de producție, introducerea noilor genuri de activitate, căutarea surselor de finanțare, etc.

 

64,2% dintre femei doresc să transmită afacerea în succesiune. 12,8% nu au așa planuri, iar 23% nu au decis.   

 

Există trei probleme principale ale antreprenoarelor, care împiedică dezvoltarea businessului. Acestea sunt: accesul limitat la resurse financiare și umane; povara fiscală, inspecțiile și controalele din partea statului; instabilitatea politică și economică, corupția, calitatea legilor și implementarea lor. 

 

De ce antreprenoriatul feminin în Moldova este slab dezvoltat? În 26,6% de cazuri cauza este povara excesiv de mare a femeilor în familie. Aici se adaugă și dezvoltarea slabă a instituțiilor publice, care ar facilita munca casnică a reprezentantelor sexului feminin. În 21,6% de cazuri impiedimentul pricipal este reprezentat de mentalitatea bărbaților și pentru 12,1% - tradițiile în societate, în ansamblu. La fel, 13,9% de respondente consideră, că problema principală constă în particularitățile caracterului feminin (nedorința de a risca, lipsa de încredere în forțele proprii, etc.), iar alte 13,9% - în educația fetelor în familie, care nu este orientată spre dezvoltarea calităților antreprenoriale.

 

Pentru a-și dezvolta afacerea, femeile au nevoie de resurse financiare (86%); informare (65,2%); instruire și consultanță (câte 63%).

 

Concluziile Institutului Național de Cercetări Economice:

Măsurile întreprinse de stat pentru susținerea antreprenoriatului feminin trebuie să fie diferențiate pentru antreprenori potențiali/începători și pentru companii competitive, cu potențial de dezvoltare;

La nivel legislativ trebuie să fie implementată politica de încurajare a dezvoltării afacerilor familiale, inclusiv prin elaborarea unui mecanism simplificat de transmitere a afacerii în succesiune;

default name

Promovarea politicii clusteriale, care să contribuie la dezvoltarea exportului, elaborarea și realizarea unui mecanism de susținere a clusterelor la etapa de instituire a acestora;

Îmbunătățirea accesul antreprenorilor la resurse, în primul rând, la cele financiare. Este important, ca toată informația despre posibilitățile de finanțare ale întreprinderilor autohtone să fie plasată pe o singură pagină web și să fie actualizată permanent (inclusiv cea despre proiectele donatorilor străini și programele europene);

 

La fel, este important de a le explica funcționarilor de stat și a celor cu funcții de control, că una din funcțiile lor este de a oferi sfaturi și consultanță pentru antreprenori, deoarece anume oamenii de afaceri asigură competitivitatea regiunii, creează locuri de muncă și formează venituri în buget.

 

La instruirea femeilor antreprenoare și în timpul unor discuții mai largi în cadrul meselor rotunde și altor forumuri, este important de a concentra atenția asupra:

Problemelor strategice de dezvoltare a întreprinderilor, care ar asigura dezvoltarea lor pe termen lung, inclusiv prin implementarea inovațiilor; atragerea investițiilor și promovarea exportului;

Managementului resurselor umane. Antreprenorii trebuie să înțeleagă, că forța de muncă este principala resursă de dezvoltare a afacerii;

Exportului produselor/serviciilor: instruirea sau recrutarea specialiștilor, care vor fi implicați în activitatea de export; familiarizarea antreprenorilor cu consecințele pozitive și negative ale implementării Acordului de Asociere RM-UE;

Calităților deosebite ale caracterului feminin. Atragerea atenției asupra subiectelor legate de  managementul riscurilor și al crizelor; susținerea psihologică și emoțională în anumite situații.

 

Institutul recomandă femeilor să fie mai active, cooperând cu alți antreprenori, în special prin: participare la înființarea și dezvoltarea asociațiilor de afaceri; crearea și dezvoltarea clusterelor; căutarea în comun a soluțiilor pentru probleme în dezvoltarea afacerii.

 

Antreprenorii trebuie să analizeze posibilitatea implicării în afaceri a membrilor tineri ai familiei, instruind succesorii și reflectând asupra mecanismului de transferare a businessului în succesiune.

Sursă : www.mybusiness.md