Potrivit ministerului, au fost elaborate două proiecte prin care sunt propuse modificări la hotărârile de Guvern ce țin de evidența contabilă la instituțiile publice și întreprinderile private. Proiectul propune o optimizare a documentelor primare cu caracter special, fiind excluse cele care se dublează. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a declarat în cadrul unei dezbateri publice pe marginea proiectelor că, s-a constatat că entitățile se confruntă cu un volum mare de lucru în procesul de documentare a tranzacțiilor economice. De aceea, revizuirea și actualizarea documentelor menționate derivă, inclusiv, din necesitatea de a simlifica partea birocratică a procesului de lucru. A fost formulată o modalitate rezonabilă de aplicare și utilizare a acestor documente. Ministrul a punctat că schimbările vor îmbunătăți simțitor mecanismul de reglementare și utilizare a documentelor cu regim special de către mediul de afaceri și va reduce barierele administrative pentru activitatea companiilor. Proiectele propuse recent reprezintă un prim pas dintr-un șir de acțiuni pe care Ministerul Finanțelor și le propune în vederea debirocratizării și simplificării proceselor din activitatea mediului de afaceri. Pentru a răspunde și mai mult la necesitățile sectorului real al economiei, ministerul încurajează asociațiile de business să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectelor inițiate.//
sursa: http://www.infomarket.md/