De la sfârșitul lunii octombrie, formularele ”Factură” și ”Anexă la factură” vor fi excluse și nu vor mai fi utilizate. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, începând cu 28 octombrie, toate entităţile ce dețin statut de plătitor de TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, dar care potrivit legislaţiei au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza doar formularul cu regim special ”Factura fiscală”. Formularul va fi folosit pentru documentarea livrărilor de mărfuri și servicii impozabile cu TVA, dar și a celor neimpozabile.

Totodată, factura fiscală va fi utilizată și în cazurile:

  • transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii, fără transmiterea dreptului de proprietate;
  • transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, păstrare, prelucrare.

default name SFS mai precizează că agenţilor economici, care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară, li se permite utilizarea facturilor fiscale:

  • imprimate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr;
  • imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat;
  • generate în SIA ”e-Factura”.


Se va admite utilizarea de către entităţi a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile până la intrarea în vigoare a hotărârii sau până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.

Sursă: www.bizlaw.md