În urmă cu şapte ani, industria IT din Republica Moldova avea o cifră de afaceri de 1,3 miliarde lei. Acum cifra de afaceri a sectorului IT este dublă faţă de 2011, numărul de întreprinderi înregistrate a crescut cu 61 la sută. Fiecare a cincea companie din domeniul IT este cu capital total sau parţial străin.

 

În spatele acestor cifre se află o istorie ceva mai complexă decât clişeele care spun că suntem cei mai buni la programare şi că excelăm în atragerea investitorilor străini. Deşi, cifrele arată că nivelul de eficienţă al întreprinderilor cu capital străin este net superior celor locale, fapt ce denotă utilizarea mai intensă a tehnologiilor inovative.

 

Sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din Republica Moldova a avut în ultimii cinci ani contribuţii constant pozitive la creşterea PIB-ului, în 2016 acesta asigurând 7,7 la sută din avansul economic de 4,1 la sută, graţie unei creşteri a indicelui volumului fizic al serviciilor prestate cu 4,6 la sută în raport cu anul precedent. Ratingurile internaţionale poziţionează Republica Moldova ca un stat cu o infrastructură de comunicaţii electronice dezvoltată, favorabilă pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Iată doar câteva cifre. Republica Moldova e pe locul 59 din 175 de ţări incluse în clasamentul ICT Development Index, pe locul 71 din 139 ţări, potrivit Networked Readiness Index, locul 65 din 193 de ţări în ratingul e-Government Readiness Index. Ocupăm poziţia 46 din 128 de ţări în clasamentul The Global Innovation Index.

 

Volumul exportului de servicii de informatică şi informaţionale a crescut în intervalul 2011–2016 cu o rată medie anuală de 10,6 la sută până la valoarea de 79 milioane de dolari SUA, ponderea acestora în totalul exporturilor de servicii majorându-se de la 5,6 la sută în 2011 la 8,9 la sută în 2016.

 

Cum a ajuns industria IT-ului unul dintre principalele motoare ale economiei moldoveneşti şi ce ar trebui să facem mai departe pentru a profita de potenţialul uriaş al acestei industrii?

 

Câţiva factori care au făcut industria IT să fie ceea ce este acum:

amplasarea geografică şi fusul orar echilibrat, potenţialul de aprofundare a relaţiilor cu Uniunea Europeană pe care îl oferă Acordul de asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
capitalul uman multilingv şi crea­tiv;
facilităţile acordate de Guvern pentru industria IT;
costul derulării afacerilor în domeniul IT inferior celui din statele vecine, precum şi extinderea pieţei TIC autohtone – în ultimii 5 ani ritmul de creştere din industria IT a depăşit alte sectoare economice.


Şi, nu în ultima instanţă, crearea la începutul anului 2018 a primului parc din domeniul Tehnologiei Informaţiei din ţara noastră – „Moldova IT Park” care numără deja circa 250 de rezidenţi, iar interesul din partea companiilor este în creştere. Parcul a fost fondat pe un termen de 10 ani. În această perioadă, numărul rezidenţilor parcului urmează să atingă cifra de circa 400 de companii IT.

 

Ce ne lipseşte pentru a profita de potenţialul acestei industrii?
Cea mai mare provocare a industriei, probabil, este să găsească forţă de muncă suficientă pentru a-şi susţine potenţialul de dezvoltare. Cu toate că, în cele circa 750 de companii active din domeniul IT activează circa 12,5 mii de angajaţi, dintre care nemijlocit în industria IT muncesc aproximativ 8 mii de persoane, se constată o insuficienţă de specialişti calificaţi estimată la circa 1000 persoane. Metodele de instruire nu satisfac exigenţele industriei.

 

O cercetare arată că angajatorii din sector cred că ar putea contribui mai mult la dezvoltarea economică, creşterea exporturilor şi crearea locurilor de muncă dacă ar avea acces la forţă de muncă mai calificată. Companiile au mari dificultăţi în recrutarea de personal experimentat de pe piaţă.

 

Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală pentru anii 2018–2023, aprobată de Guvern, constată că investiţiile în training şi dezvoltare a specialiştilor IT sunt limitate. Deopotrivă cu emigrarea forţei de muncă calificate, aceasta creează un deficit permanent pe piaţa forţei de muncă în domeniul IT şi limitează posibilităţile de lansare de noi startup-uri.

 

Industria tehnologiei informaţiei locală este fragmentată, axată pe segmente periferice cu valoare adău­gată nesemnificativă. Deşi peste ¾ din numărul companiilor private sunt cu capital local, acestea generau în anul 2015 doar circa 42 la sută din cifra de afaceri pe sector şi înrolau doar 40 la sută din angajaţi din domeniu. Pe de altă parte, multe din companiile cu capital străin, fiind parte a unor grupuri internaţionale, utilizează filialele din Republica Moldova doar pentru elaborarea unor produse intermediare şi mai puţin pentru produse finale.

 

Capacităţile companiilor IT locale de inovare digitală sunt limitate. În prezent, în Republica Moldova inovaţiile sunt orientate spre crea­rea produselor pentru pieţele internaţionale, în general UE şi CSI, şi mai puţin sau deloc pentru piaţa locală.

 

Lipsa accesului la finanţare este considerat a fi una dinre cele patru probleme critice. În Strategie sunt enumerate şi alte probleme la fel de stringente.

 

Prin implementarea Strategiei, Guvernul îşi propune, în primul rând, crearea unui mediu de afaceri competitiv pentru companiile din industria IT, crearea condiţiilor pentru sporirea numărului acestora şi majorarea cifrei de afaceri, crearea hub-urilor antreprenoriale TIC. Vor fi asigurate condiţii pentru creşterea numărului persoanelor care activează în domeniu şi calităţii profesionale a acestora.

 

Alte măsuri vizează sporirea numărului companiilor care aplică inovaţii digitale, extinderea pieţelor de export şi creşterea exporturilor pentru produsele şi serviciile din industria tehnologiei informaţiei în Moldova, precum şi atragerea investiţiilor străine. Costul estimativ pentru implementarea Strategiei constituie circa 240 milioane lei, care vor fi alocate în mare parte de către comunitatea de afaceri, partenerii de dezvoltare.

 

Unde vrem să ajungem?
Obiectivele sunt cu adevărat ambiţioase. Guvernul mizează pe o creştere a numărului companiilor IT înregistrate de la 800 în anul 2018 la 1000 în 2023, iar a celor active cu capital străin sau mixt – de la 180 la 250.

 

Evident, creşterea numărului de companii va duce la crearea unor noi locuri de muncă. Se preconizează majorarea acestora de la 8 400 la 12 000.

 

Potrivit Strategiei, se aşteaptă o creştere a venitului în industria IT de la 180 milioane de dolari SUA în 2018 la 270 milioane USD în 2023, iar volumul exporturilor aproape că se va dubla, de la 110 la 200 milioane de dolari SUA. De asemenea, se planifică o dublare a numărului companiilor de cercetare dezvoltare IT până la 50 de companii.

 

Vlad Bercu

capital.market.md