Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a implementat un soft pentru emiterea, monitorizarea și executarea garanțiilor financiare de stat. Acesta permite interacțiunea online cu băncile partenere și solicitanții de garanții financiare din rândul întreprinderilor mici și mijlocii. Digitalizarea procesului de emitere a garanțiilor de stat prin Fondul de garantare a Creditelor (FGC) se înscrie  în trendul aplicării tehnologiilor informaționale moderne și este implementat cu suportul Băncii Mondiale.
 
Antreprenorii pot  solicita online garanția financiară ce va acoperi deficitul de gaj la accesarea creditelor de la instituțiile bancare, iar băncile partenere, la rândul lor, vor depune online dosarul de garantare la ODIMM. Astfel, solicitanții de garanții financiare nu se vor mai deplasa la ODIMM pentru a depune personal actele.
 
Implementarea acestui soft reduce timpul de emitere a unei garanții financiare, permite creșterea nivelului de transparență a procesului de garantare, va îmbunătăți calitatea raportării și va fi exclusă menținerea dosarelor de garantare pe suport de hârtie. În același timp, softul integrează tehnologiile moderne ale Centrului de Guvernare Electronică și Registrul de Stat al Unităților de Drept (RSUD).
 
La ora actuală, ODIMM colaborează în domeniul garantării creditelor pentru IMM-uri cu 9 instituții bancare din cele 11 existente în Republica Moldova și propune 5 produse de garantare a creditelor, pentru întreprinderi mici și mijlocii debutante, active și exportatoare. Valoarea maximă a garanției care poate fi emisă de ODIMM este de 5.000.000 lei pe o perioadă de până la 5 ani.
 
Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) are misiunea de a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile autohtone prin emiterea garanțiilor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).