Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.
Una dintre activitățile proiectului presupune  crearea a 10 Fonduri de Susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri în vederea sporirii activității sociale și economice a tinerilor din regiuni și dezvoltarea pe termen lung a comunităților.Scopul și prioritățile programului de granturi

 

Concursul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea abilitării economice a tinerilor și antrenarea tinerilor în dezvoltarea afacerilor. Astfel, proiectele se vor focusa  pe stimularea și mobilizarea tinerilor la nivel local și implementarea inițiativelor de afaceri. Fondurile create vor contribui la susținerea implementării a cel puțin 50 de inițiative antreprenoriale ale tinerilor din regiuni. Prioritățile proiectelor, selectarea beneficiarilor și alte aspecte importante ce țin de organizarea și operarea Fondului de susținere a antreprenoriatului pentru tineri vor fi identificate și aprobate cu implicarea maximă și consultarea tinerilor, precum și cu asigurarea dreptului lor asupra inițiativelor.Bugetul

 

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 450 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 45 000 EUR pentru întreaga durată a proiectului. Această sumă include și bugetul pentru susținerea inițiativelor de business ale tinerilor. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.Prezentarea propunerilor de proiect

Pentru a participa în concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

  1. Formular de aplicare;
  2. Buget elaborat în baza modelului ;
  3. Acordurile de Parteneriat (dacă sunt) semnate şi ştampilate de părţi;
  4. CV-uri ale echipei de implementare directorului/coordonatorului de proiect, contabilului;
  5. Dovezi ale activității și experienței organizației (rapoarte de activitate, materiale elaborate, buletine, pliante, articole în ziare etc.);

 

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.  

 


Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri”  până la data de 22 aprilie  2018.

 

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

 

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 aprilie 2018, ora 23:59.

 

Vezi mai multe detalii aici