FOTO: zeus.aegee.org

 

Proiectul „Oraşe verzi durabile” lansează un program de granturi pentru soluţii noi şi inovative de dezvoltare urbană modernă şi prietenoasă mediului ambiant.

 

Valoarea totală a grantului oferită în cadrul Programului Fast Track Challenge este de maxim 8.000 USD fiecare. Inițiativele pot fi depuse de entităţi juridice înregistrate în R. Moldova. Participanţii la concurs trebuie să asigure minim 30% contribuţie proprie din valoarea totală a proiectului depus. Propunerile de proiect acceptate în concurs vor acoperi domeniile:

  • Mobilitatea urbană
  • Gestionarea deşeurilor
  • Eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă
  • Planificarea urbană durabilă

 

Sprijinim financiar iniţiativele inovative ce răspund provocărilor urbanizării şi îşi propun să sporească confortul oamenilor, precum şi să producă un impact pozitiv asupra mediului ambiant. Vom finanţa iniţiative ce pot fi implementate într-o perioadă scurtă şi oferi rapid rezultate tangibile”, spune Alexandru Rotaru, manager de proiect la PNUD Moldova.

 

Proiectele depuse vor fi realizate într-o perioadă de maxim 9 luni. Co-finanţarea poate fi nemonetară sau monetară şi urmează a fi oferită de compania sau consorţium-ul solicitante de grant. De asemenea, parteneriatele cu ONG-urile, companiile sau instituțiile publice vor fi considerate un avantaj.

 

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în baza criteriilor de eligibilitate: relevanţa; inovaţia; impact social, economic şi de mediu; durabilitatea; gradul de replicare/extindere a iniţiativei; acoperirea teritorială şi perioada de implementare. Evaluarea va avea loc în două etape: examinarea dosarelor depuse conform criteriilor de eligibilitate şi prezentarea proiectului inovator în faţa comisiei de evaluare. În 2018, patru inițiative de proiect vor beneficia de finanţare. Programul Fast Track Challenge va continua şi în anii 2019-2021.

 

Condițiile detaliate de participare și ghidul de aplicare pot fi accesate aici. PNUD va organiza o sesiune de „Întrebări-Răspunsuri” dedicată Programului Fast Track Challenge pe 18 octombrie, 10.00, la adresa: str. Sfatul Ţării 209, etaj 3, sala de şedinţe. Doritorii de a participa la sesiunea de informare sunt rugaţi să se înregistreze prin telefon: +373 60495751 sau e-mail: ala.camerzan@undp.org.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 octombrie 2018. Dosarul de participare urmează a fi expediat pe adresa de e-mail alexandru.rotaru@undp.org cu titlul „FTCP Green City 2018, [denumirea solicitantului]”.

 

Proiectul „Oraşe verzi durabile pentru Moldova”, cu o durată de cinci ani: 2018-2022, are un buget total de 2,72 mln USD, dintre care 2,64 mln USD sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 80.000 USD – de PNUD Moldova.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Alexandru Rotaru, manager de proiect, PNUD Moldova, Tel: +373 69162798, alexandru.rotaru@undp.org

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialistă în comunicare şi mass-media, PNUD Moldova, Tel: (+373 69)141006, ina.zglavuta@undp.org