În prezent, investițiile cu impact social reprezintă un instrument financiar relativ nou, care câștigă vizibilitate și popularitate în rândurile investitorilor și antreprenorilor. Avantajul „investiției tradiționale” are obiectivul ca investițiile cu impact social să încerce să facă față provocărilor sociale, pe lângă obiectivele de afaceri. Reunește capitalul și expertiza din sectoarele publice, private și non-profit (ONG-urile). Totuși, regiunea Dunării rămâne în continuare considerabil în urma tendințelor globale din domeniul investițiilor sociale și al investițiilor în impactul social. Se estimează că doar 2% din investițiile de impact social global (cu o dimensiune estimată a pieței de aproximativ 450 de miliarde de euro în 2019) sunt orientate către întreprinderile sociale din regiunea Dunării.

Pentru a reduce acest decalaj în 2018 a fost lansat proiectul Finance for Social Change (F4SC). Susținut de Programul INTERREG DANUBE. Finance4SocialChange reunește un parteneriat format din 14 parteneri de proiect și 6 parteneri strategici asociați din 12 țări pentru a oferi o învățare îmbunătățită a politicilor și pentru a dezvolta soluții practice pentru investițiile în impact. Parteneriatul Finance4SocialChange promovează un schimb de experiență reciprocă între întreprinderile sociale, acceleratorii, investitorii în impact și factorii de decizie naționali și regionali relevanți. Cu o varietate de abordări și activități diferite, Finance4SocialChange urmărește îmbunătățirea ecosistemului pentru investiții sociale în regiunea Dunării.

În prima etapă au fost analizate condițiile legale relevante și sistemele de politici ale țărilor din regiunea Dunării. Analiza dezvăluie o mare varietate de instrumente de finanțare și măsuri de politici existente deja în regiune. Aceste măsuri și instrumente includ:

Autofinanțare: întreprinderile sociale au unele abilități de autofinanțare. Se bazează pe contribuția semnificativă a activității de voluntariat în faza de început a activităților de afaceri, care include, de asemenea, în unele cazuri, sprijin financiar real;

Granturi: în majoritatea țărilor există mecanisme de finanțare prin intermediul unor instrumente „tradiționale” nerambursabile, care sunt orientate în special către sectorul de afaceri sociale (și antreprenori sociali). Sursele subvențiilor sunt furnizate de UE, de către administrațiile locale și municipalități, iar o mare parte vine de la donatori privați;

- Împrumuturi: în unele țări, intermediarii financiari asigură deja oferirea creditelor întreprinderilor sociale. Intermediarii existenți includ băncile tradiționale, băncile orientate social și instituțiile financiare.

  • Diverse bănci tradiționale au creat instituții specializate sau departamente particulare (de exemplu, în cazul Dunării: ErsteBank), care oferă sprijin financiar prin intermediul fondurilor UE sau oferă în mod special suport financiar organizațiilor non-profit.
  • Băncile orientate social, precum băncile cooperatiste și băncile etice (sociale, civice ori sustenabile), sunt în principiu dispuse să finanțeze inițiative locale, în special cele promovate de întreprinderile sociale.

În țările în care sectorul întreprinderilor sociale este bine dezvoltat, precum Germania și Austria, intermediarii financiari tradiționali sunt capabili, în principiu, să facă față necesităților întreprinderilor sociale prin oferirea creditelor. În aceste țări, băncile sunt în general dispuse să ofere împrumuturi întreprinderilor sociale, deoarece sectorul pare a fi mai puțin afectat de situația economică decât IMM-urile tradiționale și prezintă în general un nivel scăzut de risc din cauza dimensiunilor mici ale întreprinderilor sociale.

- Instrumente de finanțare socială inovatoare: Rolul și oportunitățile pentru finanțările inovatoare a întreprinderilor sociale este în general în creștere. În țările din regiunea Dunării, dezvoltarea unor scheme de finanțare alternative adaptate pentru întreprinderile sociale sunt susținute în principal din fonduri europene. Aceste scheme și instrumente sunt:

  • Investiții cu impact social,
  • obligațiuni pentru impact social,
  • capital de risc social
  • alte finanțări participative precum crowdfunding.

Următorul pas al analizei noastre a inclus o privire de ansamblu asupra măsurilor politice guvernamentale ce vizează întreprinderile sociale. Pe baza acestei analize sistematice a politicilor, partenerii proiectului selectați, cu așa-numitele „măsuri de politici de bună practică” pot acționa ca „modele” pentru învățarea politicilor și pot informa și ajuta factorii de decizie în toată regiunea Dunării. Acest așa-numit „instrument de învățare a politicilor” oferă informații despre măsurile la nivel de politici care vizează piața impactului social din țările regiunii Dunării. Aceste măsuri politice demonstrează o gamă largă de abordări care sunt utilizate în prezent pentru a îmbunătăți funcționarea piețelor de investiții cu impact social în regiunea Dunării. Din lista totală de măsuri politice prezentate, 15, cele mai bune au fost selectate, discutate și analizate de partenerii proiectului. Selectarea a fost bazată pe un sistem standardizat cu 11 criterii de evaluare, cum ar fi: propunerea de valoare pentru investitori, actorii cheie necesari înființării acesteia, impactul posibil pentru investitor, structura costurilor, resursele cheie necesare etc. Un criteriu deosebit de important a fost transferabilitatea, deoarece se urmărește ca acest instrument să faciliteze adaptarea celor mai bune măsuri în alte țări / circumstanțe.

În baza evaluării au fost selectate 4 studii de caz ca instrumente de ultimă generație din diferite sectoare care susțin investiția cu impact. Aceste studii de caz includ următoarele programe / instrumente:

- Obligațiuni cu impact social (măsură public-privată), Bavaria / Germania;

- Model de investiții de capital mezanin gestionat de o Agenția de Finanțare a Antreprenoratului Social (FASE), Germania / Austria;

- Program de finanțare publică - FFG Impact Innovation (program de finanțare gestionat de o agenție publică (FFG)), Austria;

- Banca pentru Tineret (întreprindere socială) organizată de un fond internațional de caritate (YouthBank International) cu parteneri locali, Bosnia și Herțegovina.

În general, din aceste activități de analiză și evaluare a politicilor se pot prezenta următoarele concluzii pentru o abordare pas cu pas spre stimularea și încurajarea investițiilor sociale și a investițiilor de impact în regiunea Dunării:

Etapa 1: Încurajarea tinerilor fondatori și a tinerilor cu inițiativă

Etapa 1 începe cu încurajarea tinerilor cu inițiativă și a tinerilor fondatori să exploreze antreprenoriatul social prin programe precum Banca Tineretului (condusă de întreprinderea socială) sau - într-o etapă ulterioară - programe cu impact în  inovație precum programul de finanțare gestionat de o instituție/ agenție publică (Program de finanțare publică - FFG Impact Innovation). Aceste programe permit tinerilor cu inițiativă și tinerilor fondatori să-și direcționeze eforturile către obiectivele cu impact social, să își structureze ideile și să implice părțile interesate și grupurile țintă din timp, pentru a ajunge la cea mai bună soluție (respectiv la piața de vînzări a produselor și serviciilor). Pentru aceasta ei accesează mai ușor finanțarea inițială. Aceste programe pot cuprinde o componentă de mentorat mai intensă pentru aprofundarea experienței de învățare a participanților în scopul  îmbunătățirii rezultatului. Pentru ideile cele mai bune care sunt ca rezultat a unor astfel de procese se conturează și posibilități de finanțare ulterioare. Un bun exemplu de activități din etapa 1 este programul Bildünger, care este o campanie intersectorială cu scopul de a transforma sistemul educațional din Austria. Aceasta campanie constă din diferite niveluri de implicare, constituirea comunității și finanțarea ideilor de proiecte precum și proiectele tinerilor fondatori de întreprinderi sociale.. Avantajul campaniei este că întreprinderile sociale / fondatorii selectați sunt introduși într-o rețea de actori din domeniul educației, ceea ce le permite să acceseze sistemul educațional, să găsească parteneri și să solicite finanțare.

Etapa 2: Suport pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale și pregătirea lor pentru investiții

În urma analizei noastre am înțeles că întreprinderile sociale mai dezvoltate (cu model de impact vizibil cu oferta de produse / servicii deja existentă, cu impact social demonstrat, și cu echipă stabilă) se vor baza pe finanțare cu impact personalizat furnizată de îngeri cu impact” (impact angels) sau fundații private. Impact angels, pe lângă finanțarea întreprinderii sociale, pot acționa ca mentori. În această etapă, un impact angel  nu se va aștepta la un profit financiar. Cu toate acestea, impact angels și întreprinderea socială se vor alinia într-o echipă pentru o dezvoltare ulterioară a modelului de impact și de afaceri, pentru crearea unei strategii de dezvoltare și creștere (de la parteneriate la franciză socială) și îmbunătățirea performanței organizaționale. Ca urmare a acestei etape, ne-am aștepta ca întreprinderile sociale profesionale să ia o cale de dezvoltare către un impact măsurabil și să reprezinte modele de afaceri. O strategie interesantă în etapa 2 poate fi sprijinul financiar pentru incubatoarele de întreprinderi sociale, de exemplu furnizate de bunele practici austriece AWS Jumpstart. Programul finanțează incubatoarele care oferă sprijin start-up-urilor și/sau întreprinderilor sociale pentru a-și consolida capacitatea. O parte din finanțare este dedicată direct întreprinderilor sociale, susținute de incubator.

Etapa 3 Asigurarea investițiilor private pentru întreprinderile sociale pregătite pentru investiții

În această etapă, întreprinderea socială este deja pregătită să solicite investiții cu impact bazîndu-se pe înregistrările și dovezile privind impactul social obținut, performanța organizațională, oferta de produse/servicii și cererea pe piață dovedită, dar totodată este și un model inteligent de replicare / dezvoltare care permite întreprinderilor sociale să crească veniturile în timp. În această etapă, pot fi aplicate instrumente de finanțare precum instrumentul de capital mezanin utilizat de o Agenția de Finanțare a Antreprenoriatului Social  FASE. Aceste modele funcționează cu profituri reduse, dar realiste ale investițiilor, avînd în prim plan obiectivele de impact ale întreprinderii sociale. Colectivitățile de investiții reprezintă o nouă tendință în sectorul investițiilor cu impact social. Un grup de investitori a stabilit un proces și criterii comune pentru identificarea, evaluarea, selectarea și finanțarea întreprinderilor sociale. Mai mult decît atît, acest grup a creat procese care să genereze o serie de întreprinderi sociale noi, pregătite pentru investiții. Colectivul de investiții poate fi, de exemplu, conectat la un program incubator.

Etapa 4: Oferirea oportunităților de finanțare pe termen lung pentru întreprinderile sociale

Instrumentul - obligațiunea de a produce impact social pare a fi proiectat pentru a oferi finanțare întreprinderilor sociale create care corespund criteriilor caracteristice etapei 3 și au dovezi nu doar de obținere a impactului social, dar de obținere a unui impact mai major decât din ofertele de suport publice (programe de suport pentru întreprinderi sociale). Ideea obligațiunilor de impact social este de a introduce abordări noi, inovatoare și îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor unor grupuri țintă specifice, care ar putea primi asistență oferită de instituțiile statului. Obligațiunile de impact social influențează finanțarea privată, astfel încât să poată fi introduse noi propuneri, astfel încît să poată fi finanțate în viitor din bani publici. Astfel că, în cazul cînd se ating obiectivele de impact, întreprinderea socială este scutită de riscul financiar asumat de investitorii privați și instituțiile publice care garantează acoperirea investiției. Întreprinderea socială are totuși un stimulent puternic să demonstreze performanță pentru ca statul să continue să plătească pentru produsul / serviciul lor.

În general, toate aceste etape și instrumente de finanțare permit părților interesate să învețe mai multe despre impactul social și procesele care duc la un impact social îmbunătățit și susținut. Drept urmare, ecosistemul devine mai inteligent oferind căi de dezvoltare, de difuzare, de creștere și instituționalizare a inovațiilor sociale pentru întreprinderile sociale.