Legea privind comerțul electronic va fi publicată în numărul de astăzi al Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

 

În urma modificării legislaţiei actuale au fost eliminate lacunele existente şi au fost aliniate prevederile legii în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

 

Documentul nou stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor electronice, principiile de reglementare a comerţului electronic, stabilirea răspunderii de servicii şi intermediarilor, crearea permiselor pentru prevenirea litigiilor şi susţinerea cooperării Republicii Moldova şi alte state în procesele de prestare a serviciilor informaţionale.

 

Legea conţine şi prevederi referitoare la datele cu caracter personal. La prelucrarea acestora, furnizorii de servicii sunt obligaţi să respecte regimul de confidenţialitate a datelor, să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit.

Totodată, legea conţine şi prevederi referitoare la plasarea comenzii. Astfel, în cazul în care destinatarul plasează comanda prin mijloace electronice, furnizorul va confirma, fără amânări justificate, prin intermediul mijloacelor electronice, recepţionarea privind comanda, inclusiv acceptarea sau respingerea comenzii.

 

Autoritatea care va supraveghea respectarea normelor privind protecţia consumatorilor în procesele de comercializare a bunurilor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, iar controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal în domeniul comerţului electronic va fi exercitat de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

 

Aplicarea noii legii va oferi mai multe posibilităţi de a dezvolta comerțul online în țara noastră şi va permite stimularea creșterii economice a întreprinderilor, sporirea investițiilor în inovație, care se dezvoltă datorită sistemelor electronice și care contribuie la consolidarea competitivității întreprinderilor de toate nivelele din Republica Moldova.

 

Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a trei luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Guvernul, în termen de trei luni va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

 

sursa: moldpress.md