Cabinetul de miniștri a aprobat la 25 aprilie Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru anii 2018–2020. Documentul cuprinde acțiuni referitoare la cadrul de reglementare, îmbunătățirea accesului la finanțare, dezvoltarea capitalului uman, facilitarea dezvoltării IMM în regiuni.

 

Sectorul IMM-urilor, care constituie 98,7 la sută din numărul total al întreprinderilor ce activează în economia naţională, are o importanţă deosebită şi asigură ocuparea a 61,2 la sută din angajaţii economiei naţionale.

 

Planul de acțiuni, aprobat astăzi, este cel de-al treilea după lansarea în anul 2012 a Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. Elaborarea proiectului planului a fost precedată de o evaluare a sectorului IMM, precum şi a rezultatelor implementării acţiunilor preconizate pentru anii 2015-2017.

 

Majoritatea acţiunilor din strategie ţin de crearea unui mediu favorabil, promovarea culturii antreprenoriale în vederea susţinerii IMM-urilor şi asigurarea coeziunii sociale. Acţiunile date vor fi implementate în mare parte de sectorul public, în colaborare cu reprezentanţii sectorului privat.

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii apreciază că implementarea cu succes a acţiunilor prevăzute pentru implementarea Strategiei pentru anii 2018-2020 va contribui la crearea oportunităţilor de dezvoltare şi adaptare a tehnologiilor avansate, ocuparea nişelor de piaţă profitabile pentru întreprinderile mici şi mijlocii, încurajarea investiţiilor, având ca sursă economiile populaţiei. De asemenea, printre obiectivele scontate se numără atragerea unei importante părţi a forţei de muncă disponibilizate, stimularea dezvoltării regionale şi rurale.

 

moldpres.md

 

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020