Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de comun cu AIPA a inițiat începând cu data de 09 februarie 2018 consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul art. 23 al Legii nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, și are drept scop atragerea în sectorul agroindustrial a tinerilor și femeilor antreprenori, precum și susținerea acestora, prin facilitarea  accesului la finanțarea din partea statului pentru lansarea afacerilor din domeniul agroindustrial.

 

 Subvențiile în avans vor fi acordate pe baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agro-alimentar și nu sunt afiliați unui alt producător agricol.

 

Astfel, producătorii agricoli debutanți vor primi subvenția în 2 tranșe. Prima parte, va constitui 75% din valoarea subvenției, și va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranșă, 25%, va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției, termenul căreia nu poate depăși 24 luni. Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăși suma de 650 000 lei, sau va constitui până la 65% din valoarea eligibilă a investiției. Respectiv plafonul maxim al investiției totale va fi de ‎1 000 000 lei.

 

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 28 februarie 2018, dnei Galina Petrachi, șef Direcție politici și programe de dezvoltare rurală, la adresa de email: galina.petrachi@madrm.gov.md.

 

Pentru informații suplimentare, puteți contacta:

Galina Petrachi, șef Direcție politici și programe de dezvoltare rurală – ‎0(22)-204-574

 

Pentru a vizualiza conținutul Regulamentului accesați linkul: http://bit.ly/2FXQeaU  

 

Sursa: aipa.gov.md