Inițiativa Uniunii Europene, în cadrul  EU4Business, de a acorda asistență Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova în promovarea comerțului pe piețele internaționale, prin proiectul nou lansat în luna septembrie 2017 în cadrul  Parteneriatului Estic - ”Ready to Trade”, a fost subiectul discuției de ieri a Iuliei Costin, secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii cu echipa Centrului Internațional de Comerț (ITC), condusă de către Elena Boutrimova, Șeful Oficiului pentru Europa de Est și Asia Centrală.

 

Secretarul general de stat Iulia Costin a salutat suportul Parteneriatului Estic pentru dezvoltarea IMM–urilor din Moldova, menționând că aceasta va ridica competitivitatea produselor moldovenești pe piețele europene și internaționale, iar antreprenorii locali vor putea să-și dezvolte afacerile la scară largă, ceea ce va aduce beneficii și pentru economia țării.

 

Șefa delegației ITC Elena Boutrimova a menționat că obiectivul principal al proiectului este consolidarea comerțului internațional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din cele șase țări ale Parteneriatului Estic, în special cu țările UE. De asemenea, a subliniat că beneficiarii principali ai proiectului sunt IMM-urile și organizațiile sectoriale de suport a întreprinderilor (BSO) și alte organisme reprezentative pentru sector.

 

Actualmente, proiectul se află la etapa incipientă, când sunt purtate discuții cu toate părțile interesate, pentru a fi identificat unul sau mai multe sectoare cu perspectivă, precum și companiile (aproximativ 20 la număr), care vor beneficia de asistență pentru promovarea produselor la export. În special, va fi oferită consultanță și asistență în aspecte ce țin de marketing, design, precum și suport pentru participare în cadrul evenimentelor B2B în țară și peste hotare. Totodată, experții au comunicat că în luna martie vor fi prezentate rezultatele fazei incipiente și un plan de acțiuni.

 

Proiectul ajută întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din țările membre ale Parteneriatului estic să se integreze în lanțuri valorice globale și să acceseze noi piețe, cu accent pe Uniunea Europeană (UE). Intervenția va ajuta IMM-urile să producă bunuri cu valoare adăugată în conformitate cu cerințele pieței UE și ale celei internaționale, totodată punându-le în legătură cu cumpărători din lanțurile valorice globale și de pe piețele globale, în special în cadrul UE. În cadrul acestui proces, asistența va îmbunătăți serviciile specifice sectorului IMM-urilor din cadrul lanțurilor valorice selectate prin consolidarea capacității organizațiilor locale de sprijinire a întreprinderilor (BSO). 

 

Valoarea totală a proiectului ”Ready to Trade” constituie 6 milioane Euro cu o perioadă de implementare de 3 ani (2017-2020). Implementator este Centrul Internațional de Comerț (ITC) din cadrul Parteneriatului Estic. Țările beneficiare sunt Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina. 

 

Sursa: http://www.mec.gov.md