1.PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE

default name

"PARE 1+1"Obiectiv:

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”,  are drept scop mobilizarea resurselor umane și financiare în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii de către lucrătorii migranți și rudele de gradul I ale acestora.Grup țintă: lucrătorii migranți din Republica Moldova, plecați peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă și rudele de gradul întâi ale lucrătorilor migranți, inclusiv soțul/soția, care pot confirma prin documente justificative că mijloacele financiare pe care le dețin provin din remitențe.

 

Programul prevede următoarele activități:

 • Distribuirea gratuită a materialelor informative și de suport;
 • Organizarea cursurilor de instruire antreprenorială cu o durată de 10 zile pentru migranți și rudele de gradul I ale acestora;
 • Asistarea gratuită a antreprenorilor la inițierea și dezvoltarea afacerilor;
 • Acordarea granturilor în proporții de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 250 mii lei;
 • Efectuarea monitorizării pre și post-finanțare.
   
 • Contacte:

  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău
  Telefon: + 373 22 22 50 01; + 373 22 21 16 48; + 373 22 21 16 73
  Fax: + 373 22 29 57 97
  e-mail: office@odimm.md
  web: www.odimm.md, www.businessportal.md


  2.PROGRAMUL „GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII"

  default name

  "GEA"


  Obiectiv: Sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.

  Grup ţintă: Viitori antreprenori şi antreprenori activi care practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică.

  Organizarea cursurilor gratuite pe 12 module de instruire la alegere:

  • Planificarea strategică a afacerii;
  • Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;
  • Bazele marketingului;
  • Marketing online;
  • Proceduri de participare la proiecte europene;
  • Gestiunea eficientă a timpului;
  • Tehnici eficiente de vânzare și merchandising;
  • Evidența contabilă a activității antreprenoriale;
  • Legislaţia muncii;
  • Managementul resurselor umane;
  • Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA);
  • Managementul ecologic pentru IMM;


  Contacte :
  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău
  Telefon: 22 45 20 / fax: 29 57 97
  E-mail: office@odimm.md
  Pagina web: www.odimm.md, www.businessportal.md


  3.FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

  default name

  "FGC"


  Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
  Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
  Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.

  Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 3 000 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.

  Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

  Contacte:
  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău, of. 321
  Telefon: 022 21 15 52
  E-mail: office@odimm.md,

  Pagina web: www.fgc.odimm.md, www.businessportal.md

  4.PROGRAMUL– PILOT ”FEMEI IN AFACERI”

  default name

  "PFA"


  Obiective: promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.

  Grupul țintă: femeile care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale.

  Programul va acorda suport femeilor antreprenoare pentru 3 etape de dezvoltare a afacerii:

  1. Femei care doresc să inițieze o afacere;
  2. Întreprinderi nou create și administrate de către femei;
  3. Companii în creștere, fondate și gestionate de femei.


  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 305, Chișinău
  Telefon: 22 43 30 / fax: 29 57 97
  e-mail: office@odimm.md
  web: www.odimm.md


  5. PROGRAMUL „START PENTRU TINERI: O AFACERE DURABILĂ LA TINE ACASĂ”

  default name Obiective:

   
  Grup țintă:

  • Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat și conduc o întreprindere  nou-înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele rurale și urbane
  • Tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani
  • Cetățeni ai Republicii Moldova

   

  Derularea Programului va include 4 etape:

  Etapa 1. Identificarea ideilor de afaceri – Hackaton
  Activitățile incluse: Orientarea și identificarea ideilor de afaceri.

   

  Etapa 2. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială
  Activitățile incluse: selectarea tinerilor în baza ideilor de afaceri prezentate în nota de concept; instruirea în inițierea afacerii; elaborarea și prezentarea proiectului investițional; accesarea suportului consultativ prin „business voucher”.    

   

  Etapa 3. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă
  Activitățile incluse: selectarea și finanțarea proiectelor investiționale; mentoratul antreprenorial.    

   

  Etapa 4. Monitorizare și suport post-finanțare
   Activitățile incluse: evaluarea rezultatelor implementării proiectului investițional și corespunderii cu indicatorii planificați. 

   

   

  Contacte:

  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 305, Chișinău

  Telefon: 21 15 73 / fax: 29 57 97

  e-mail: office@odimm.md

  web: www.odimm.md

  6. REȚEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA (RIAM)  Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creată printr-o întelegere benevolă a membrilor săi cu scopul de a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică şi recunoaşterea acestora la nivel naţional şi internaţional.

  Noile Întreprinderi care activează în cadrul IA beneficiază de condiții avantajoase, birouri dotate, suport consultativ și susținere financiară - extrem de necesare pentru faza inițială de dezvoltare a unei afaceri.

  MEMBRI RIAM:  În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, incubatoarele organizează cursuri de instruire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri.

  Incubatoarele de Afaceri sunt menite să întărească puterea reprezentativă a noilor întreprinderi, prin prisma propriului nume. Astfel, noile business-uri pot beneficia de statutul RIAM în timpul tratativelor și semnării contractelor cu alte întreprinderi.

  Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 335, Chişinău
  Telefon: 22 57 99 / fax: 29 57 97
  e-mail: office@odimm.md
  web: www.odimm.md