1.PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE

default name

"PARE 1+1"Obiective: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Grup ţintă: Lucrători emigranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitenţe–rude de gradul I.

Programul prevede următoarele activităţi:

- Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pentru migranţi şi rudele de gradul I ale acestora, inclusiv distribuirea gratuită a materialelor informative şi de suport;

- Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor, inclusiv elaborarea business planurilor;

- Acordarea granturilor în proporţii de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 200 mii lei.

- Efectuarea monitorizării post-finanţare.

Contacte:

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău
Telefon: 22 50 01 / fax: 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
web: www.odimm.md, www.businessportal.md


2.PROGRAMUL „GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII"

default name

"GEA"


Obiectiv: Sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.

Grup ţintă: Viitori antreprenori şi antreprenori activi care practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică.

Activităţile principale:Organizarea cursurilor gratuite pe 8 module de instruire la alegere: managementul financiar; managementul resurselor umane şi legislaţia muncii; înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu; contabilitatea pe domenii de aplicare; marketing; marketing internaţional; planificarea afacerii; activitatea economică externă şi relaţiile vamale.

Contacte :
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău
Telefon: 22 57 99 / fax: 29 57 97
E-mail: office@odimm.md
Pagina web: www.odimm.md, www.businessportal.md


3.FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

default name

"FGC"


Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.

Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.

Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

Contacte:
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, or. Chișinău, of. 321
Telefon: 022 21 15 52
E-mail: office@odimm.md,

Pagina web: www.fgc.odimm.md, www.businessportal.md

4.PROGRAMUL– PILOT ”FEMEI IN AFACERI”

default name

"PFA"


Obiective: promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne.

Grupul țintă: femeile care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale.

Programul va acorda suport femeilor antreprenoare pentru 3 etape de dezvoltare a afacerii:

 1. Femei care doresc să inițieze o afacere;
 2. Întreprinderi nou create și administrate de către femei;
 3. Companii în creștere, fondate și gestionate de femei.


Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 305, Chișinău
Telefon: 22 43 30 / fax: 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
web: www.odimm.md


5. PROIECTUL ”BUSINESS ACADEMY FOR WOMEN”

default name

"BAW"


Obiectivul proiectului : promovarea abilitării economice și sociale a femeilor din zonele rurale, reducând inegalitatea de gen sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei.

Grupul țintă:

 • Femei antreprenoare sau manager care au vârsta cuprinsă între 25-50 ani;
 • Femei antreprenoare fondatoare ale întreprinderilor care activează nu mai puțin de 1 an pe piața RM;
 • Femeile manager ale întreprinderilor care activează nu mai puțin de 1 an pe piața RM unde cel puțin unul din asociați este femeie;
 • Femeile antreprenoare din regiunea transnistreană care activează în baza patentei de întreprinzător nu mai puțin de 2 ani;


Activități principale:

 • Analiza situației curente a femeilor antreprenoare din țară;
 • Selectarea și instruirea a 6 organizații de suport;
 • Selectarea și instruirea trainerilor;
 • Selectarea și instruirea a 300 de femei antreprenoare/manageri;
 • Selectarea a 10 idei de afaceri și grantate a câte 6000 EUR;
 • Aplicarea elementelor programului de instruire PLATO;
 • Lansarea concursului Planurilor de afaceri;
 • Programul de Mentorat.


Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 333, Chișinău
Telefon: 21 05 53 / fax: 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
web: www.odimm.md


6. REȚEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA (RIAM)Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creată printr-o întelegere benevolă a membrilor săi cu scopul de a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică şi recunoaşterea acestora la nivel naţional şi internaţional.

Noile Întreprinderi care activează în cadrul IA beneficiază de condiții avantajoase, birouri dotate, suport consultativ și susținere financiară - extrem de necesare pentru faza inițială de dezvoltare a unei afaceri.

MEMBRI RIAM:În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, incubatoarele organizează cursuri de instruire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri.

Incubatoarele de Afaceri sunt menite să întărească puterea reprezentativă a noilor întreprinderi, prin prisma propriului nume. Astfel, noile business-uri pot beneficia de statutul RIAM în timpul tratativelor și semnării contractelor cu alte întreprinderi.

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, of. 335, Chişinău
Telefon: 22 57 99 / fax: 29 57 97
e-mail: office@odimm.md
web: www.odimm.md