CALCULAREA SALARIULUI

Salariul angajaților se plătește periodic, dar nu mai rar decât o data pe lună. Banii pot fi transferați la contul de card al salariatului.
Mărimea salariului trebuie să fie direct proporțională cu performanțele angajatului, volumul de muncă, experiența, competențele.
Mărimea salariului și a recompenselor și modalitatea de achitare a acestora trebuie să fie menționate în contractul individual de muncă.

Tipuri de salariu:

-Salariu minim,
-Salaraiul mediu,
-Salariu în accord – în funcție de volumul lucrărilor efectuate,
-Salariul în regie – în funcție de timpul lucrat.

Alte recompense:
1. Sporuri la salariu – pentru condiții nocive de muncă,
2. Prime - realizări deosebite,
3. Comisioane – % din vânzări sau încasări,
4. Participare la profit - % din profit pentru contribuția la rezultatele firmei.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern după consultarea partenerilor sociali. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern după consultarea partenerilor sociali. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Potrivit HG nr. 488 din 20.04.16 începînd cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități), se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare), ca normativ ce determină nivelul retribuirii muncii salariaţilor pentru o perioadă concretă de timp, se stabileşte:

1.în sectorul bugetar – prin lege, în mărime egală sau care depăşeşte cuantumul salariului minim pe ţară;

2.în anumite ramuri ale sectorului real – prin negociere, în convenţiile colective la nivel ramural, iar pentru salariaţii din unităţile cu autonomie financiară din ramurile respective – prin negociere, în contractul colectiv de muncă al unităţii, în mărime nu mai mică decît cuantumul stabilit de convenţia colectivă la nivel ramural.