ACCIZELE

În conformitate cu art. 120 lit. (b) din Codul Fiscsubiecți ai impunerii cu accize sunt persoanele juridice și fizice, care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepția cazurilor stabilite în art.124 alin.(1) –(3), (5), (7), (8)din Codul fiscal.

Conform art.126 (1) din Codul fiscal persoanele juridice și fizice a căror activitate va fi prelucarea sau fabricarea mărfurilor posibile impunerii cu accize În conformitate cu art. 126 (1) din Codul fiscal , obligația de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize se răsfrînge asupra persoanelor juridice sau fizice, care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize.
Certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este obligatoriu să fie primit pînă a începe desfășurarea activității în cauză.

Pentru obținerea certificatului de acciz, agenții economici trebuie să se înregistreze la Inspectoratul Fiscal de stat, unde sunt luați la evidență, scriind o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit.

Fiecarui subiect impozabil de acciz i se atribuie un număr de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stângă de sus al certificatului de acciz: primele două cifre reprezintă codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre – numărul de ordine crescător , atribuit în dependență de numărul agenților economici înregistrați ca plătitori de accize. În cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresată organului Serviciului Fiscal de Stat , potrivit prevederilor din art.126(2) din Codul Fiscal, agentul economic indică:

a) Denumirea, numele și prenumele , adresa juridică(adresele juridice) și codul fiscal( codurile fiscale);

b) Proprietarul clădirii, încăperii , teritoriului, terenului;

c) Denumirea, numele și prenumele, adresa juridică, (adresele juridice) și codul fiscal, (codurile fiscale) ale arendatorului sau locataruluii, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfășurarea activității de întreprinzător, în baza contractlui de arendă sau de închiriere;

d)Formele și metodele concrete de control a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia și aceluiași agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite.

Mai multe detalii despre cotele accizelor, modul de calculare și termenele de achitare a acestora puteți afla aici.http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul 121.