Raportarea fiscală

Orice persoană care practică activitatea de întreprinzător se prezintă în raporturile fiscale în calitate de contribuabil. În această postură ești obligat să prezinți în termenul stabilit organului fiscal dări de seamă privind impozitele și taxele.mai mult...Controlul fiscal

În cazul neonorării obligațiilor fiscale, antreprenorul ar putea fi subiectul aplicării unor sancțiuni atât fiscale, cât și contravenționale.mai mult...Răspunderea pentru încălcarea legislației fiscale

Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul săvîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blânde.mai mult...