Controlul fiscal

Controlul fiscal constă dintr-un ansamblu de metode și operațiuni de organizare si desfășurare a controlului, rezultatele căruia pot fi ulterior valorificate.

Controlul fiscal cameral se efectuează la oficiul organului fiscal sau la oficiul organului cu atribuții de administrare fiscală , constă în verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea și achitarea impozitelor și taxelor, a altor documente de care dispune organul fiscal sau alt organ cu atribuții de administrare fiscală, precum și în verificarea altor circumstanțe ce țin de respectarea legislației fiscale.

Controlul fiscal cameral se efectuează de către funcționarii fiscali sau de persoanele cu funcție de răspundere ale altor organe cu atribuții de administrare fiscală conform obligațiilor de serviciu fără adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat.

Controlul fiscal la fața locului constă în verificarea respectării legislației de contribuabil sau de o altă persoană supusă controlului, care se efectuează la locurile aflării acestora de către funcționarii fiscali sau de persoane cu funcție de răspundere ale altor organe cu atribuții de administrare fiscală.
Această verificare se efectuează doar în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.
Dacă au fost depistate cazuri de încălcare a legislației fiscal atât în cadrul controlui fiscal cameral, dar și controlui fiscal la fața locului, funcționarii sunt obligați să întocmească actul de control fiscal.

a)Acest act este întocmit de funcționarul fiscal sau de altă persoană cu funcție de răspundere a organului care exercită controlul;
b)Actul de control fiscal se întocmește pe blanchete de strictă evidență în două exemplare, unde sunt indicate rezultatele controlului respectiv;
c)Primul exemplar al actului de control fiscal rămîne la organul fiscal, al doilea exemplar este înmânat sau expediat pe adresa juridică a firmei sau companiei.
d)Proprietarul afacerii sau un alt șef care se subordonează acestuia, care a fost prezent în momentul efectuării controlului este obligat să semneze actul de control fiscal, chiar și în cazul dezacordului.