IMPOZITUL FUNCIARImpozitul funciar se achită în fiecare an fiscal, pentru anul curent, (adică în 2017 se achită impozitul pentru acest an și nu pentru anul precedent). Suma anuală a impozitului funciar se achită în două părți egale.

-prima jumătate a impozitului se achită până la 15 august a anului fiscal,
-a doua jumătate se achită până la 15 octombrie a anului fiscal,
- prima jumătate a impozitului se achită până la 15 august a anului fiscal,
-a doua jumătate se achită până la 15 octombrie a anului fiscal.

În cazul în care cetățenii achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la data de 30 iunie, ei achită cu 15% mai puțin.

În art. Nr. 1056 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial al RM, 2005, ediție specială privitor impozitul funciar sunt stipulate următoarele criterii:

Subiecţi ai impunerii cu impozit funciar şi/sau impozit pe bunurile imobiliare sînt persoanele specificate la art. 277 din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art.283 şi 284 din Codul fiscal şi ale anexei nr.2 la prezenta lege (în ce priveşte impozitul pe bunurile imobiliare). Impozitul funciar se determină prin înmulţirea cotei concrete a impozitului la numărul de grad-hectare, hectare sau la suprafaţa terenului ce aparţine persoanei juridice sau persoanei fizice, se calculează şi se achită după cum urmează:

a) persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul impozitului funciar; Pentru terenurile dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale respective, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Subiecţi ai impunerii cu impozit funciar şi/sau impozit pe bunurile imobiliare sînt persoanele specificate în art.277 din Codul fiscal, ţinînd cont de prevederile art.283 şi 284 din Codul fiscal şi ale anexei nr.2 la prezenta lege (în ce priveşte impozitul pe bunurile imobiliare).